Evropské fondy po roce 2020 a zdroje financování z evropských fondů v letech 2021–2027

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj připrav­i­lo  nový leták „Evrop­ské fondy po roce 2020“, který ukazu­je žadatelům a zájem­cům hlavní zdro­je finan­cov­ání z evrop­ských fondů v pro­gramovém období 2021–2027.

Leták naleznete zde: https://1url.cz/pzgJw