Zachránila cenná díla starého Mostu, muzeum teď historičce věnuje výstavu

Mostecké muzeum připrav­i­lo výs­tavu Příběh starého Mostu věno­vanou památce his­toričky Hei­de Mannlové Rakové. Právě díky ní přeži­la řada cen­ných uměleck­ých děl zaniklého měs­ta.

Odkaz na 3D vir­tuál­ní prohlíd­ku výs­tavy Příběh starého Mostu:
https://my.matterport.com/show/?m=NrqDCwE4uoK

https://www.muzeummost.cz/cz/fotogalerie/67e85867-5855–44b3-965c-0fe0fc7d99d5

https://www.muzeummost.cz/cz/

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/vystava-muzeum-most-rakova-historicka-stary-most.A201030_120215_usti-zpravy_grr

Výs­ta­va prezen­tu­je příběh starého Mostu a jeho okolí.

Zahrnu­je kolem 150 sbírkových před­mětů.

Veře­jnos­ti se výs­ta­va otevře, jak­mile to nařízení vlády dovolí.

Články v tisku:
https://www.kr-ustecky.cz/pribeh%2Dstareho%2Dmostu%2Dpripomene%2Dtake%2Dhistoricku%2Dmannlovou%2Drakovou/d‑1750610/p1=204711

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/vystava-muzeum-most-rakova-historicka-stary-most.A201030_120215_usti-zpravy_grr

https://www.ustinadlabemdnes.cz/zpravodajstvi/29185-pribeh-stareho-mostu-pripomene-take-historicku-mannlovou-rakovou/