Žáci z ČR mohou opět navštěvovat školy v Sasku

Saské stát­ní min­is­ter­st­vo škol­ství rozhod­lo dne 4. 11. 2020, že neb­ude dále ome­zo­vat docházku zahraničních, zejmé­na českých žáků, navštěvu­jících saské školy.

Od toho­to dne je zrušeno pravid­lo, podle něhož byl zakázán vst­up do škol osobám, které navštívi­ly rizikovou oblast a které mohly do školy vstoupit jen s neg­a­tivním testem nebo po 14denní karan­téně. Zákaz se týkal konkrét­ně 82 pol­ských a 128 českých dětí, které do německ­ých škol v pohraničí den­ně dojíždějí.

Tisková zprá­va Saského stát­ního min­is­ter­st­va škol­ství.

Zdroj: https://www.mzv.cz/dresden/cz/zpravy_a_udalosti/zaci_z_cr_mohou_opet_navstevovat_skoly_v.html?fbclid=IwAR0DlZXIlaQ_gzDgGgczstgmXLg3x7oxHnhaMJga6n6-dMnmtI5QVOYR7mQ