ICH BIN EIN VYDRA aneb jak vydra přes hranice přišla

Oblast­ní muzeum a galerie v Mostě Vás zve na vernisáž přírodověd­né výs­tavy o vydře říční.
Expoz­ice o pop­u­laci vydry říční v Sasku a Ústeck­ém kra­ji před­staví její živ­ot­ní prostředí v plné kráse.