Film o výsledcích Programu spolupráce Česko — Sasko 2014–2020

Blížící se konec součas­ného dotačního období 2014–2020 je vhod­ný okamžik pro reka­pit­u­laci jeho dosažených cílů a úspěchů. Máme radost, že Vám můžeme prezen­to­vat nově vzniklý film (cca 5 min­ut) o výsled­cích Pro­gra­mu spolupráce Česko — Sasko.

Podíve­jte se na přík­la­dy úspěšné česko-saské spolupráce:

https://www.youtube.com/channel/UCruo3RaJRv9ue0kUgizumuQ