ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ PROGRAMU INTERREG ČESKO – SASKO 2021–2027

Společný sekre­tar­iát Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge se zúčast­nil dne 8.12. v Domě kul­tu­ry Velká Hradeb­ní v Ústí nad Labem zaha­jo­vací akce přeshraničního pro­gra­mu Česko-Sasko 2021–2027.
Celou prezentaci z akce najdete zde