ZÚČASTNILI JSME SE 1.SASKÉHO DNE EVROPY

13.5.2023 se kon­al 1.SASKÝ DEN EVROPY v GDZ Annaber­gu. Byli jsme u toho! U společné stánku s Europe Direct jsme infor­movali o čin­nos­ti eurore­gionu, o úspěšných pro­jek­tech a o Pro­gra­mu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021–2027. Potkali jsme známé tváře a naváza­li nová part­ner­ství. Zúčast­nili se se pan­elové diskuze “Porozumět souse­dovi” a vyslech­li jsme si zají­mavé před­nášky.