Výroční zpráva 2013

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2013.

Výroční zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2013

Zpráva:

 • Plnění úkolů stanovených pro rok 2013
 • Program Cíl 3
 • Komise Euroregionu Krušnohoří
 • Infopress
 • Projekty a akce euroregionu
 • Asociace euroregionů ČR a AGEG
 • Smluvní spolupráce
 • Jednatelství
 • Vývoj členské základny v roce 2013
 • Rada Euroregionu Krušnohoří
 • Nová partnerství
 • Úkoly Euroregionu Krušnohoří pro rok 2014

– číst –

– Usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří –


Seznam členských organizací

– číst –


Seznam členských měst a obcí

– číst –


Komise Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Rada Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Plnění rozpočtu k 31.12.2013, plán 2014

– číst –


Členové Lokálního řídícího výboru Společného fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Přehled schválených projektů 2009 – 2013 Euroregion Krušnohoří Most Cíl 3

– číst –


Zápis z revizní komise

– číst –