Výroční zpráva 2009

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2009.

Výroční zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2009

Zpráva:

 • Hodnocení roku 2009
 • Program Cíl 3
 • Komise Euroregionu Krušnohoří
 • Infopress
 • Projekty a akce euroregionu
 • Asociace euroregionů ČR a AGEG
 • Smluvní spolupráce
 • Jednatelství
 • Vývoj členské základny v roce 2009
 • Rada Euroregionu Krušnohoří
 • Nová partnerství
 • Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2010

– číst –

– Usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří –


Seznam členských organizací

– číst –


Seznam členských měst a obcí

– číst –


Komise Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Rada Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Plnění rozpočtu k 31.12.2009, plán 2010

– číst –


Členové Lokálního řídícího výboru Společného fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Schválené projekty 2009

– číst –


projekty.zip – 4,56 MB

– download –