Výroční zpráva 2008

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2008.

Výroční zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2008

Zpráva:

 • Hodnocení roku 2008
 • Program Interreg III A
 • Příprava na Cíl 3
 • Komise Euroregionu Krušnohoří
 • Infopress
 • Projekty a akce euroregionu
 • Asociace euroregionů ČR a AGEG
 • Smluvní spolupráce
 • Jednatelství
 • Vývoj členské základny v roce 2008
 • Rada Euroregionu Krušnohoří
 • Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2009

– číst –

– Usnesení z jednání valné hromady české části sdružení Euroregion Krušnohoří –


Seznam členských organizací

– číst –


Seznam členských měst a obcí

– číst –


Komise Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Rada Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Plnění rozpočtu k 31.12.2009, plán 2010

– číst –


Členové Lokálního řídícího výboru Společného fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří

– číst –


Schválené projekty v Monitorovacím výboru programu Cíl 3 dne 24.2.2009

– číst –


Výroční zpráva o stavu Fondu malých projektů programu Iniciativy Společenství INTERREG III A za rok 2008

– číst –