Výroční zpráva 2006

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2006.

Zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2006

Zpráva:

 • Hodnocení roku 2006
 • Program Interreg III A
 • Příprava na Cíl 3
 • Komise Euroregionu Krušnohoří
 • Infopress
 • Projekty a akce euroregionu
 • Asociace euroregionů ČR a AGEG
 • Smluvní spolupráce
 • Jednatelství
 • Vývoj členské základny v roce 2006
 • Rada Euroregionu Krušnohoří
 • Nová partnerství
 • Cíle Euroregionu Krušnohoří pro rok 2007

– číst –


Složení Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg

– číst –


Seznam členských měst a obcí

– číst –


Seznam členských organizací

– číst –


Komise Euroregionu Krušnohoří k 30. 3. 2007

– číst –


Rada Euroregionu Krušnohoří 2006

– číst –


Partnerská města a další partneři

– číst –


Zpráva o hospodaření za rok 2006

– číst –


Plánovaný rozpočet na rok 2007

– číst –