Komise Euroregionu Krušnohoří

Komise Euroregionu Krušnohoří – stav 2017

REVIZNÍ KOMISE
Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín

Karel Drašner, starosta obce Háj

Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany

 
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda: Dr. Jiří Roth, Chomutov
Členové: Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň

Ing. Daniela Paterová, vedoucí odboru ŽP United Energy

Martina Černá – VÚHU, Ekologické centrum pro Krušnohoří, Most

Ing. Pavel Sláma, UNIPETROL RPA.

Ing. Monika Zeman, Ústecký kraj

Ing. Hana Lorencová OHK Most

Ing. Pavel Hajšman, Ústecký kraj

Martina Černá Ekologické centrum Most

 
KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předseda: PhDr. Václav Hofmann, Most
Členové: Mgr. Michal Soukup – Obl. Muzeum Most

Bc. Věra Fryčová – Chomutov

Lenka Říhová DDM Osek

Jaromír Vápeník – předseda kulturní komise Postoloprty

MgA Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě

Vendula Vodičková, místostarostka Bíliny.

Mgr. Lukáš Novotný – UJEP Ústí nad Labem

 
KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY
Předseda: Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea Most
Členové: – ředitel Okresního muzea Chomutov Ing. Stanislav Děd

– ředitelka Regionálního muzea Žatec PhDr. Radka Holodňáková

– Andrea Karlovská, MÚ Jirkov

– Mgr. Adam Šrejbr – Ústecký kraj KPÚ

– Mgr. Michaela Hofmannová, kastelánky Krásný Dvůr

– Jaroslav Špička, místostarosta Žatec

 
KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU
Předseda:  Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov
Členové: Ing. František Titl, ředitel divize Aquatest, prokurista Ekonord s.o.r, zástupce společnosti Aquarius

Arnošt Ševčík – MUS-DTS Vrbenský a.s. Most

Ing. František Jochman – Asistenční centrum Most

Sylvie Škubová, Magistrátní úřad statutárního města Chomutov

Ing. Karel Bořecký, Most / Ing. Jiřina Pečnerová ředitel OHK Most

Ing. Hana Traxmandlová, cestovní kancelář Traxmandl Tour

Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany

Dr. Ing. Radka Hodicová, MÚ Klášterec

Ing. Jana Nedrdová, KÚ Ústeckého kraje

Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most

 
SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda:  Ing. Karel Giampaoli, oddělení humanitárních činností Krajský úřad Ústeckého kraje
Členové: Mgr. Alena Tölgová ředitelka MSSS Chomutov

Mgr. Eva Čenkovičová Charita Most

Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí

Taťána Tkadlečková, MÚ Louny

Mgr. Blahoslav Číčel Diakonie Most

Mgr. Alexandra Hynešová, Odbor sociálních věcí Magistrát města Mostu

 
KOMISE PRO DOPRAVU
Předseda:  Ing. Petr Pípal, starosta Dubí
Členové: Miroslav Kurucz, jednatel firmy BES s.r.o., Chomutov

Ing. Jan Jareš, OHK Most

Anna Elischerová, oddělení pozemních komunikací, Krajský úřad Ústeckého kraje

Jaromír Komínek, radní Ústeckého kraje pro dopravu

Ing. Jiří Holý, Dopravní podnik Mostu a Litvínova

Ing. Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra ČD, a.s.

Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí Odboru správních činností Magistrát města Mostu

 
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Předseda:  Ing. Jiří Hlinka, místostarosta Oseku
Členové: Bc. Luboš Pros, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení Magistrátu města Mostu

S. Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutov

Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny

Jiří Čermák, Krajský úřad Ústeckého kraje

Ing. Martin Repko, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.

 
ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Předseda:  Ludmila Holadová, ředitelka Agrární komory Most a Teplice
Členové: Ing. Lenka Valentová – SHR Měrunice

Josef Zeidel – předseda představenstva OAK Most – Teplice

Ing. Monika Zeman ŽP Ústecký kraj

Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov

Ing. Ivo Bednár, Agrární komora Most

 
SPORTOVNÍ KOMISE
Předseda:  Mgr. Zdeněk Pištora, starosta Postoloprty
Členové: Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov

Antonín Beneš, Celio a.s.

Ing. Karel Lipmann za okres Chomutov

Radek Maděra, OHK Most

Petr Procházka, Bílina

Eva Martinovská/Kejřová, Most

Mgr. Jakub Hnátek, Louny