Komise Euroregionu Krušnohoří – stav 2019

REVIZNÍ KOMISE
Mgr. Darina Kováčová, starostka Jirkova

Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany

Irena Pipišková, starostka Háje

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda: Dr. Jiří Roth, Chomutov
Členové: Ing. Tomáš Kropáček – Kadaň

Ing. Daniela Paterová, vedoucí odboru ŽP United Energy

Martina Černá – VÚHU, Ekologické centrum pro Krušnohoří, Most

Ing. Pavel Sláma, UNIPETROL RPA.

Ing. Monika Zeman, Ústecký kraj

Martina Černá Ekologické centrum Most

Miroslav Kořen KÚÚK odbor ŽP

Ing. Tomáš Novák SUE Most

KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předseda: PhDr. Václav Hofmann, Most
Členové: Mgr. Michal Soukup – Obl. Muzeum Most

Bc. Věra Fryčová – Chomutov

Jaromír Vápeník – předseda kulturní komise Postoloprty

MgA Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě

Mgr. Lukáš Novotný – UJEP Ústí nad Labem

Ing. Jiří Macháček, starosta Osek

Ing. Marcela Dvořáková, místostarostka Bílina

 

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY
Předseda: Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea Most
Členové: – ředitelka Okresního muzea Chomutov Mgr. Markéta Prontekerová

– ředitelka Regionálního muzea Žatec PhDr. Radka Holodňáková

– Mgr. Adam Šrejbr – Ústecký kraj KPÚ

– Mgr. Michaela Hofmannová, kastelánka Krásný Dvůr

– Jaroslav Špička, místostarosta Žatec

– Markéta Houdková, Jirkov

– Antonín Herzán, Lesná

 

KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU
Předseda:  Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov
Členové: Ing. František Titl, ředitel divize Aquatest, prokurista Ekonord s.o.r, zástupce společnosti Aquarius

Arnošt Ševčík – MUS-DTS Vrbenský a.s. Most

Sylvie Škubová, Magistrátní úřad statutárního města Chomutov

Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany

Dr. Ing. Radka Hodicová, MÚ Klášterec

Ing. Jana Nedrdová, KÚ Ústeckého kraje

Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most

Eva Maříková, Destinační agentura Krušné hory

SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda:  Ing. Karel Giampaoli, oddělení humanitárních činností Krajský úřad Ústeckého kraje
Členové: Mgr. Alena Tölgová ředitelka MSSS Chomutov

Mgr. Eva Čenkovičová Charita Most

Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí

Taťána Tkadlečková, MÚ Louny

Mgr. Blahoslav Číčel Krajský  úřad ÚK

Mgr. Jana Pánková referentka odbor sociálních věcí Magistrát města Mostu

KOMISE PRO DOPRAVU
Předseda:  Ing. Petr Pípal, starosta Dubí
Členové: Miroslav Kurucz, jednatel firmy BES s.r.o., Chomutov

Anna Elischerová, oddělení pozemních komunikací, Krajský úřad Ústeckého kraje

Jaromír Komínek, radní Ústeckého kraje pro dopravu

Ing. Jiří Holý, Dopravní podnik Mostu a Litvínova

Ing. Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra ČD, a.s.

Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí Odboru správních činností Magistrát města Mostu

KRIZOVÝ MANAGEMENT
Předseda:  Ing. Jiří Hlinka, místostarosta Oseku
Členové: Bc. Luboš Pros, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení Magistrátu města Mostu

S. Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutov

Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny

Jiří Čermák, Krajský úřad Ústeckého kraje

Ing. Martin Repko, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Předseda:  Ludmila Holadová, ředitelka Agrární komory Most a Teplice
Členové: Ing. Lenka Valentová – SHR Měrunice

Josef Zeidel – předseda představenstva OAK Most – Teplice

Ing. Monika Zeman ŽP Ústecký kraj

Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov

Ing. Ivo Bednár, Agrární komora Most

SPORTOVNÍ KOMISE
Předseda:  Mgr. Zdeněk Pištora, starosta Postoloprty
Členové: Petr Procházka, Bílina

Ivana Šmídová, Most

Michal Vavroch, Most

Mgr. Zuzana Bařtipánová, starostka Bíliny

Eva Martinovská/Kejřová, Most

ŠKOLSKÁ KOMISE

předseda: Jan Mareš, MBA, ředitel, Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov

Josef Švec, Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 Ivana Košanová, Okresní hospodářská komora Chomutov, ředitelka

Jaroslav Dostál, Vzdělávací společnost Edost, s.r.o.

Miloslav Hons, Základní škola Na Příkopech 895, Chomutov,ředitel

Svatopluk Matějka, Základní škola, Most, Obránců míru 2944, Most, ředitel

Renata Zárubová, Ph.D., technický náměstek VÚHU a.s.