Komise Euroregionu Krušnohoří

Komise Euroregionu Krušnohoří – stav 2018

REVIZNÍ KOMISE
Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín

Karel Drašner, starosta obce Háj

Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda: Dr. Jiří Roth, Chomutov
Členové: Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň

Ing. Daniela Paterová, vedoucí odboru ŽP United Energy

Martina Černá – VÚHU, Ekologické centrum pro Krušnohoří, Most

Ing. Pavel Sláma, UNIPETROL RPA.

Ing. Monika Zeman, Ústecký kraj

Martina Černá Ekologické centrum Most

Miroslav Kořen KÚÚK odbor ŽP

KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předseda: PhDr. Václav Hofmann, Most
Členové: Bc. Věra Fryčová – Chomutov

Jaromír Vápeník – předseda kulturní komise Postoloprty

MgA Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě

Vendula Vodičková, místostarostka Bíliny.

Mgr. Lukáš Novotný – UJEP Ústí nad Labem

KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY
Předseda: Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea Most
Členové: – ředitelka Okresního muzea Chomutov Mgr. Markéta Prontekerová

– ředitelka Regionálního muzea Žatec PhDr. Radka Holodňáková

– Mgr. Adam Šrejbr – Ústecký kraj KPÚ

– Mgr. Michaela Hofmannová, kastelánka Krásný Dvůr

– Jaroslav Špička, místostarosta Žatec

KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU
Předseda:  Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov
Členové: Ing. František Titl, ředitel divize Aquatest, prokurista Ekonord s.o.r, zástupce společnosti Aquarius

Arnošt Ševčík – MUS-DTS Vrbenský a.s. Most

Ing. František Jochman – Asistenční centrum Most

Sylvie Škubová, Magistrátní úřad statutárního města Chomutov

Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany

Dr. Ing. Radka Hodicová, MÚ Klášterec

Ing. Jana Nedrdová, KÚ Ústeckého kraje

Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most

SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda:  Ing. Karel Giampaoli, oddělení humanitárních činností Krajský úřad Ústeckého kraje
Členové: Mgr. Alena Tölgová ředitelka MSSS Chomutov

Mgr. Eva Čenkovičová Charita Most

Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí

Taťána Tkadlečková, MÚ Louny

Mgr. Blahoslav Číčel Krajský  úřad ÚK

Mgr. Jana Pánková referentka odbor sociálních věcí Magistrát města Mostu

KOMISE PRO DOPRAVU
Předseda:  Ing. Petr Pípal, starosta Dubí
Členové: Miroslav Kurucz, jednatel firmy BES s.r.o., Chomutov

Ing. Jan Jareš, OHK Most

Anna Elischerová, oddělení pozemních komunikací, Krajský úřad Ústeckého kraje

Jaromír Komínek, radní Ústeckého kraje pro dopravu

Ing. Jiří Holý, Dopravní podnik Mostu a Litvínova

Ing. Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra ČD, a.s.

Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí Odboru správních činností Magistrát města Mostu

KRIZOVÝ MANAGEMENT
Předseda:  Ing. Jiří Hlinka, místostarosta Oseku
Členové: Bc. Luboš Pros, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení Magistrátu města Mostu

S. Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutov

Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny

Jiří Čermák, Krajský úřad Ústeckého kraje

Ing. Martin Repko, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.

ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Předseda:  Ludmila Holadová, ředitelka Agrární komory Most a Teplice
Členové: Ing. Lenka Valentová – SHR Měrunice

Josef Zeidel – předseda představenstva OAK Most – Teplice

Ing. Monika Zeman ŽP Ústecký kraj

Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov

Ing. Ivo Bednár, Agrární komora Most

SPORTOVNÍ KOMISE
Předseda:  Mgr. Zdeněk Pištora, starosta Postoloprty
Členové: Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov

Ing. Karel Lipmann za okres Chomutov

Radek Maděra, OHK Most

Petr Procházka, Bílina

Mgr. Jakub Hnátek, Louny

Mgr. Zuzana Bařtipánová, Bílina

Školská komise

 1. Jan Mareš, MBA

náměstek primátora, Chomutov

ředitel, Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov

 • střední školství, další vzdělávání, veřejná správa
 • alternuje:

Ing. Jan Lacina, SPŠ a VOŠ Chomutov

 

 1. Josef Švec

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

ředitel studijního střediska Most

 • terciální a další vzdělávání

alternuje:

PaedDr. Václav Netolický

 

 1. Ivana Košanová

Okresní hospodářská komora Chomutov

ředitelka

 • propojení podnikatelské sféry, veřejného sektoru a vzdělávání, další profesní vzdělávání

 

 1. Jaroslav Dostál

Vzdělávací společnost Edost, s.r.o.

jednatel, lektor, mediátor

 • další profesní vzdělávání

 

 1. Miloslav Hons

Základní škola Na Příkopech 895, Chomutov

ředitel

 • základní školství
 • projektové aktivity pro děti, žáky a mládež

alternuje:

Mgr. Markéta Kanická, zástupkyně ředitele školy

 

 1. Svatopluk Matějka

Základní škola, Most, Obránců míru 2944, Most

ředitel

 • základní školství
 • projektové aktivity pro děti, žáky a mládež

 

 1. Renata Zárubová, Ph.D.

technický náměstek VÚHU a.s., tel.: 47 620 8724, mob.: 606 602 971

zarubova@vuhu.cz

 • terciální a další vzdělávání, věda a výzkum