Projekt Příprava na nové programové období 2014-2020 pro členy a přátele Euroregionu Krušnohoří č. 0699.00/151113/1/06 je dotován z Fondu malých projektů programu Cíl 3

Společný realizační dokument Fondu malých projektů

Pozvánka na závěrečný workshop

1. Příprava projektových záměrů v komisích
Zápis z jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří 2. 4. 2014
Zápis č. 1/2014 z pracovní porady zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří 23.1.2014
Zápis č. 2/2014 z pracovní porady zemědělské komise Euroregion Krušnohoří 7.2.2014
Zápis z jednání komise pro kulturu, mládež a školy 20. 3. 2014
Zápis z jednání Komise pro muzea a kulturní památky 7. 4. 2014
Zápis z jednání komise pro dopravu 25. 02. 2014
Zápis z jednání hospodářské komise obou euroregionů 25.3.2014
Zápis z jednání komise pro životní prostředí a regionální plán 21.1.2014
2. Příprava procedury Fondu malých projektů
PROTOKOL – ZÁPIS ze společného jednání v rámci projektu 0699-Příprava nového programového období 2014-2020 pro členy a přátele Euroregionu Krušnohoří 13.02.2014
Návrhy SFMP 2014-2020
Paušály
Příprava stanoviska na nový Fond malých projektů je v rukou hospodářské komise
Průběžná zpráva: Ex-ante evaluace programu „Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou“ 2014-2020 včetně provedení posouzení vlivu na životní prostředí
Specifikace bodů programu – jednání k FMP – Liberec – 22. 4. 2014

Projekt Příprava na programové období 2014-2020 pro členy a přátele Euroregionu Krušnohoří č. 0699.00/151113/1/06 je spolufinancován z ERDF.