Členská města a obce

Eurore­gionu Krušno­hoří

Členská města

Okres Most

Most, Hora Svaté Kateřiny, Mez­i­boří, Bran­dov, Český Jiřetín, Klíny, Mar­ián­ské Radčice, Nová Ves v Horách, Obr­nice, Pol­er­ady


Okres Chomutov

Chomu­tov, Jirkov, Kadaň, Vejprty, Klášterec nad Ohří, Blat­no, Hora Svatého Šebestiá­na, Hrušo­vany, Kalek, Kovářská, Kři­mov, Libědice, Měděnec, Mís­to, Nez­abylice, Račet­ice, Radon­ice, Veliká Ves, Vysoká Pec


Okres Louny

Louny, Pod­bořany, Pos­tolo­prty, Žatec, Bítozeves, Brodec, Břvany, Cítoli­by, Dešt­nice, Jim­lín, Krás­ný Dvůr, Lubenec, Panen­ský Týnec, Ročov, Vrb­no nad Lesy, Vršovice, Zbrašín


Okres Teplice

Osek, Dubí, Duch­cov, Hrob, Bíli­na, Háj u Duch­co­va, Lukov – Štěpánov, Mol­da­va, Hrobčice


Okres Litoměřice

Libo­chovice, Křesín, Lkáň, Podsedice, Třebenice, Tře­bívlice

Členské organizace

Asis­tenční cen­trum, a.s.
Sportovní 3302, 43401 Most

BES s.r.o.
Jez­erní 6, 43502 Most-Souš

Česko­jiřetín­ský spolek – spolek pro oživení Krušno­hoří
Český Jiřetín 19, 436 01 LITVÍNOV

ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444, 140 53 PRAHA 4

DESTINAČNÍ AGENTURA Krušné hory, o.p.s.
Litvínov

DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 ŽATEC

DEVELOP
Zd. Fibicha 2825, 434 01 MOST

ENERGIE o.p.s.
Hor­nická 106, 435 13 Mez­i­boří

Jiří Šnábl – MODUA
Mostecká 39, PO BOX 133, 430 01 CHOMUTOV

Měst­ské divad­lo v Mostě s.r.o.
Divadel­ní 15, 434 01 MOST

Oblast­ní chari­ta Most
P. Jilem­nick­ého 2457, 434 01 MOST

OMNI TEMPORE, o.p.s.
Báňská 287, 434 01 MOST

Part­ner­ský spolek Litvínov
náměstí Míru 575, 436 01 Litvínov

MAS Nadě­je, o.p.s.
Lišnice č.p. 42 
434 01 Most

Povodí Ohře, stát­ní pod­nik
Bezručo­va 4219, 430 03 Chomu­tov

Středisko pro úspory energie s.r.o.
Moskevská 508, Most, 434 01

Sdružení odborových orga­ni­za­cí CCG
Václa­va Řezáče 315, 434 01  Most

Skupina his­torick­ého šer­mu Vítkov­ci, z.s.
Šte­fániko­va 342, 439 42 POSTOLOPRTY

Sport Club 2000 Chomu­tov
Neru­do­va 65, 430 01 CHOMUTOV

Střed­ní ško­la tech­nická a auto­mo­bil­ní
Pražská 702, 434 01 CHOMUTOV

Gym­náz­i­um a SOŠ — Střed­ní odborné učil­iště zeměděl­ské a odborné učil­iště
Kpt. Jaroše, 441 00 Pod­bořany

Tech­nické služ­by měs­ta Mostu a.s.
Děl­nická 164, 434 62 MOST – Vele­bu­dice

ORLEN — UNIPETROL RPA, s.r.o.
Záluží 1, 436 70 LITVÍNOV – Záluží

Unit­ed Ener­gy právní nás­tupce, a.s.
Tepláren­ská 2, 434 03 MOST- Komořany

Vern­erův mlýn o.p.s.
Brloh 26, 440 01 LOUNY

Vysoká ško­la finanční a správní
Pio­nýrů 2806, 434 01 MOST

Výzkum­ný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Eko­log­ické cen­trum Most pro Krušno­hoří, Budovatelů 2830, 434 37 Most

Vzdělá­vací a rekreační cen­trum Lesná, o.p.s.
Lesná 25, 435 45 NOVÁ VES V HORÁCH

Zoopark, Chomu­tov, p.o.
Pře­myslo­va 259, 430 01 CHOMUTOV

Žate­cký pivo­var s.r.o.
Žižko­vo náměstí 81, 438 01 ŽATEC