Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022 Euroregion Krušnohoří

http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2023/05/Vyrocni-zprava-2022.pdf

Výroční zpráva za rok 2021 Euroregion Krušnohoří

http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2022/06/Vyrocni-zprava-2021ERK.pdf

Výroční zpráva za rok 2020 Euroregion Krušnohoří

Výroční zpráva za rok 2019 Euroregion Krušnohoří

Zprá­va o čin­nos­ti sdružení Eurore­gion Krušno­hoří za rok 2019 V naší prá­ci v uplynulém roce 2019 doš­lo k pod­stat­ným změnám. Po komunál­ních vol­bách doš­lo na začátku nového roku na val­né hro­madě k obměně Rady Eurore­gionu Krušno­hoří. Dosavad­ní předse­da Ing. Jiří Hlin­ka odstoupil a na jeho mís­to byl zvolen Ing. Vlas­tim­il Voz­ka.  V červnu min­ulého roku odešla do důchodu dosavad­ní…

Více

Výroční zpráva 2018

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2018. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2018   Zprá­va: Plnění úkolů stanovených pro rok 2018 Real­izace pro­gra­mu Inter­reg V‑A Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2018 Nová part­ner­ství Úkoly Eurore­gionu Krušno­hoří…

Více

Výroční zpráva 2017

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2017. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2017   Zprá­va: Plnění úkolů stanovených pro rok 2017 Real­izace pro­gra­mu Inter­reg V‑A Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2017 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová part­ner­ství…

Více

Výroční zpráva 2016

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2016. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2016   Zprá­va: Plnění úkolů stanovených pro rok 2016 Real­izace pro­gra­mu Inter­reg V‑A Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2016 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová part­ner­ství…

Více

Výroční zpráva 2015

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2015. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2015   Zprá­va: Plnění úkolů stanovených pro rok 2015 Nový pro­gram Inter­reg V‑A Zahá­jení nového pro­gra­mu Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2015 Rada Eurore­gionu…

Více

Výroční zpráva 2014

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2014. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2014 Zprá­va: Plnění úkolů stanovených pro rok 2014 Pro­gram Cíl 3 Přípra­va nového pro­gra­mu Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2014 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová…

Více

Výroční zpráva 2013

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2013. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2013 Zprá­va: Plnění úkolů stanovených pro rok 2013 Pro­gram Cíl 3 Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2013 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová part­ner­ství Úkoly Eurore­gionu…

Více

Výroční zpráva 2012

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2012. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2012 Zprá­va: Plnění úkolů stanovených pro rok 2012 Pro­gram Cíl 3 Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2012 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová part­ner­ství Úkoly Eurore­gionu…

Více

Výroční zpráva 2011

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2011. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2011 Zprá­va: Hod­no­cení roku 2011 Pro­gram Cíl 3 Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2011 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová part­ner­ství Cíle Eurore­gionu Krušno­hoří pro rok…

Více

Výroční zpráva 2010

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2010. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2010 Zprá­va: Hod­no­cení roku 2010 Pro­gram Cíl 3 Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2010 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová part­ner­ství Cíle Eurore­gionu Krušno­hoří pro rok…

Více

Výroční zpráva 2009

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2009. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2009 Zprá­va: Hod­no­cení roku 2009 Pro­gram Cíl 3 Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2009 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová part­ner­ství Cíle Eurore­gionu Krušno­hoří pro rok…

Více

Výroční zpráva 2008

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2008. Výroční zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2008 Zprá­va: Hod­no­cení roku 2008 Pro­gram Inter­reg III A Přípra­va na Cíl 3 Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2008 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Cíle Eurore­gionu…

Více

Výroční zpráva 2007

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2007. Zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2007 Zprá­va: Hod­no­cení roku 2007 Pro­gram Inter­reg III A Přípra­va na Cíl 3 Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2007 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Cíle Eurore­gionu Krušno­hoří…

Více

Výroční zpráva 2006

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2006. Zprá­va o čin­nos­ti Eurore­gionu Krušno­hoří za rok 2006 Zprá­va: Hod­no­cení roku 2006 Pro­gram Inter­reg III A Přípra­va na Cíl 3 Komise Eurore­gionu Krušno­hoří Info­press Pro­jek­ty a akce eurore­gionu Aso­ci­ace eurore­gionů ČR a AGEG Smlu­vní spolupráce Jed­na­tel­ství Vývoj člen­ské zák­lad­ny v roce 2006 Rada Eurore­gionu Krušno­hoří Nová part­ner­ství Cíle…

Více