Články

Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci

  Vážení přátelé, blíží se opět doba pro podávání návrhů na udělení Ceny Euroregionu za vynikající přeshraniční spolupráci. Výzva k podávání Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge propůjčí v letošním roce již po desáté Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Tato cena je určena těm osobnostem, které se vynikajícím způsobem zasloužily o přeshraniční euroregionální spolupráci. Je zamýšlena jako vyznamenání těm osobnostem,…

Více

Stanovy Ceny Euroregionu Krušnohoří 2019

Statut Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge   Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu  dne 23.11. 2009 bylo usneseno, že bude udělována Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.   1 Smysl a význam předávání Ceny   Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je předávána osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Je zamýšlena jako ocenění těch osob,…

Více

Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO

Pro Euroregion Krušnohoří další splněná společná priorita. Ve svých výročních zprávách uváděl euroregion vždy jako svou vysokou prioritu právě projekt Montanregion Krušnohoří. Angažovala se v něm hned od počátku Libuše Pokorná. Málokdo si ale dnes vzpomene, že záměr zápisu hornického regionu na seznam UNESCO prosazovala tehdy na české straně právě ona, jako předsedkyně komise pro muzea…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Lounech

Zasedání rady v Lounech je vždycky zárukou příjemné pracovní atmosféry i příjemného prostředí. Tentokrát, 28. června, radu pozval do Loun, perly na řece Ohře (jak říkával bývalý starosta Loun a zakladatel euroregionu Emil Volkmann), Mgr. Pavel Janda, nynější starosta Loun, významný člen rady Euroregionu Krušnohoří. Zasedání proběhlo v nově zrekonstruovaném Pavilonu A na Výstavišti Louny. Jeho…

Více

Otevření Informačního centra Fláje

Slavnostního otevření tohoto centra se dne 24. června 2019 zúčastnili zástupci obou projektových partnerů, příslušných ministerstev obou zemí, Saské rozvojové banky, Centra pro regionální rozvoj, Euroregionu Krušnohoří a samospráv. Projekt podalo Povodí Ohře, státní podnik a partnerem byla Správa saských přehrad. V rámci projektu byly instalovány informační tabule v území mezi údolními nádržemi Fláje a…

Více

Mladí hasiči soutěžili v Hormersdorfu

O víkendu od 21. do 23. června proběhla tradiční soutěž mladých hasičů obou částí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, která prokázala hasičské dovednosti našeho nadějného hasičského dorostu. Na trati dlouhé 5 km čekalo na soutěžící celkem 14 stanovišť. Na nich absolvovali mladí hasiči např. požární útok, transport vody, vytvoření visuté řady z přepravek, běh s proudnicemi, rozvinutí proudnice na cíl…

Více

Vodamin II úspěšně pokračuje

Velký projekt zaměřený na problematiku vzestupu důlních vod po ukončení těžby a jejich využití pokračoval 17. června 2019 workshopem projektových partnerů v Mostě. Zástupci leadpartnera, kterým je Palivový kombinát Ústí nad Labem, informovali své partnery o celkové realizaci projektu a poté projektoví partneři představili své dosavadní aktivity a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostrava s pobočkou…

Více

Nová tvář společné krajiny

Workshop v Mostě, 12. 6. 2019    Dne 12. června 2019 se v Mostě uskutečnil druhý workshop v rámci projektu Nová tvář společné krajiny. Tento projekt  je podpořen z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Partnery projektu jsou státní…

Více

Zdravý selský rozum

V Litvínově v hotelu Line se sešla 13. 6. zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří, aby uzavřela právě realizovaný projekt Agrární spolupráce a připravila náměty další spolupráce. Pod vedením své předsedkyně Ludmily Holadové, ředitelky Okresní agrární komory Most, komise zhodnotila plnění smlouvy o přeshraniční spolupráci z roku 2015 uzavřenou mezi Okresní agrární komorou Most, Informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a…

Více

Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje a euroregiony

Na krajském úřadu se sešla 10. června 2019 tato komise spolu s jednateli Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a ElbeLabe. Důležitým bodem jednání bylo další prohloubení spolupráce kraje a jeho euroregionů. Předseda komise Dr. Jaroslav Horák informoval v úvodu o dosavadních zahraničních aktivitách Ústeckého kraje se Srbskem, Zakarpatskou Ukrajinou, Vietnamem a projednávána byla i spolupráce z iniciativy J. Foldyny s některými…

Více

Česko – saská spolupráce se posiluje

Česko – saská spolupráce se posiluje Dvoudenní 26. zasedání Česko-saské skupiny pro přeshraniční spolupráci se konalo tentokrát na zámku Liblice ve dnech 3. – 4. června 2019 a sestávalo z plenárního zasedání a z aktivní práce v devíti odborných komisí. Skupina je tvořena ze zástupců ministerstev, hospodářských komor, krajů a česko-saských euroregionů. Jednání se zúčastnila…

Více

Kraj a jeho euroregion

Pro nového předsedu Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimila Vozku patří úzká spolupráce euroregionů a kraje k jeho největším prioritám. Proto také zorganizoval 29. 5. 2019 setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a jeho spolupracovníky na krajském úřadě. Představil se zde ve své nové funkci, ovšem jako krajský zastupitel a poslanec Parlamentu ČR je zde dobře znám. Na…

Více

Hornictví v euroregionu

Mezi nejaktivnější partnery přeshraniční spolupráce v našem euroregionu patří horníci. Společně realizovali nejen mnoho společných a prospěšných projektů zaměřených na rekultivace, zahlazování stop po důlní činnosti či na dopady vzestupu důlních vod, ale jsou to také projekty jejich vzájemné prezentace. Tak byla v Podkrušnohorském technickém muzeu na bývalém dole Julius III slavnostně otevřena jedinečná výstava o povrchovém…

Více

Setkání předsedů ve Freibergu

Nový předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka navštívil 27. května svého kolegu, předsedu německé části euroregionu zemského radu Matthiase Damma, v jeho působišti v Zemském okresním úřadě ve Freibergu. Oba předsedové se shodli na dalším prohlubování společné struktury euroregionu, ocenili především Fond malých projektů, který euroregion spravuje a společně budou prosazovat udržení jeho dosavadního osvědčeného…

Více

Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil 22 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 22. května ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 22 projektových žádostí. Schváleny byly tentokrát všechny. Svědčí to o výborné práci projektových a finančních manažerkách společného projektového sekretariátu euroregionu, které projektové žádosti prověřily a se žadateli je konzultovaly. Za Ministerstvo…

Více

Euroregion v Meziboří a v čističce

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří se konají zpravidla jednou za měsíc a na různých místech. Meziboří je vždycky oblíbeným místem jednání a konalo se zde opět 17. května 2019. Na radnici v Meziboří se rada seznámila s realizací Fondu malých projektů a s přípravou nového programového období. Opět vyjádřila nespokojenost s krácením dotací na opakované malé…

Více

Euroregion – životní prostředí a regionální rozvoj

Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově je partnerem našeho euroregionu v mnoha projektech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Proto se také jednání komise pro životní prostředí a regionální plán uskutečnilo 16. května v jeho reprezentačním sále. Ing. Martin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně realizovaným přeshraničním projektem Informačního centra Fláje a pozval…

Více

Monitorovací výbor a nový program přeshraniční spolupráce

Ve středověkém hradu Mylau se dne 14. 5. 2019 sešel Monitorovací výbor na svém jarním zasedání. Jeho členové projednali stav realizace stávajícího programu se zprávou o vyplácení prostředků na realizované projekty, shodli se na změně jednacího řádu, posílili technickou pomoc vzhledem k přípravě nového programu a schválili roční prováděcí zprávu. Výboru byly předloženy dvě žádosti o…

Více

Komise pro hospodářství a turistiku sfárala

Jednání této důležité komise proběhlo 13. května v jednatelství Euroregionu ve Freibergu, ale exkurze, které bývají vždy součásti těchto jednání, vedla tentokrát do ukázkové šachty Reiche Zeche. Komise detailně posoudila dva předložené projekty a doporučila je k přijetí. Německá část našeho euroregionu sídlí v areálu společnosti GIZEF, což je centrum pro inovace a podnikání. Jednatel…

Více

Komise pro kulturu a mládež

Tato komise měla jako vždy i 10. května 2019 v Marienbergu ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa k hodnocení nejvíce projektů pro rozhodování Lokálního řídícího výboru; tentokrát jich bylo celkem 11. A protože byly velmi pečlivě konzultovány projektovými a finančními manažerkami v jednatelstvích obou částí euroregionu, komise je po podrobném projednání doporučila ke schválení jen s několika drobnými věcnými připomínkami.…

Více

Kraj a jeho euroregiony

Krizový management dvou Euroregionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, se sešel 7. května na Krajské úřadě Ústeckého kraje, aby se členové komisí těchto euroregionů se zástupci kraje společně zasadili o jednodušší přeshraniční zásahy v případě požárů, dopravních nehod či jiných mimořádných situací. Po obsáhlé diskusi se všichni shodli na tom, že připraví dopisy na příslušná ministerstva s…

Více

Sport

Sportovní hry Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe v konečné podobě. Pořádá je Okresní úřad Střední Sasko, město Mittweida a Okresní sportovní svaz Střední Sasko (Kreissportbund Mittelsachsen e.V.). Na jednání sportovních komisí obou euroregionů 6. května v místě konání her v Mittweidě byly s konečnou platností stanoveny věkové kategorie soutěžících, druhy sportu, počty účastníků, jejich doprava a…

Více

15 let v EU

Ohlédnutí za dosavadní přeshraniční spoluprací. Více než 15 let probíhá podpora naší přeshraniční spolupráce z prostředků EU. Zahájil ji program Phare CBC, který umožnil ČR podpořit první společné přeshraniční projekty, poté následoval program Interreg III A, po něm program Cíl 3 a od roku 2014 využíváme Program spolupráce ČR – Sasko Interreg V-A. Součástí všech…

Více

Jaká bude další cesta euroregionů?

Pro jednání rady 26. dubna navrhli Ing. Jiří Hlinka a starosta Oseku Ing. Macháček Společenské centrum v Oseku. Pozvánku na zasedání rady přijal i RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce MMR ČR, garant programu přeshraniční spolupráce pro velké i malé projekty. S naším euroregionem spolupracuje Dr. Horáček od samého počátku, velkou měrou podpořil jeho první…

Více

TECHNODAYS v Chomutově

Letošní, v pořadí již 6. ročník veletrhu Technodays, byl slavnostně zahájen 25. dubna v Rocknet Aréně v Chomutově. Ocenili ho ve svých projevech význačné osobnosti Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Bubeníčkem. Velké množství firem, studentů a význačných hostů využilo možnost se na tomto prestižním veletrhu prezentovat. Zorganizovat tak obrovskou akci vyžadovalo značné úsilí a…

Více

Konference Vodamin II

Budou důlní vody škodit nebo sloužit?

Ve Freibergu se v reprezentačním objektu Alte Mensa konala 4. března 2019 konference s názvem Možnosti a výzvy při využívání důlních vod v projektu Vodamin II v kooperačním programu Interreg V-A. Euroregion Krušnohoří je v tomto projektu mediálním partnerem a doprovází ho od samého počátku a administruje…

Více

Obměna v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

V jednatelství Euroregionu Krušnohoří v Mostě se sešli jeho noví zástupci s těmi dosavadními. Z Freibergu přijela nová jednatelka Veronika Jahn s dosluhující jednatelkou Beate Ebenhöh a z Mostu přišel nový předseda české části euroregionu Ing. Vlastimil Vozka. Oba noví vedoucí pracovníci hned na svém první setkání překvapili svými hlubokými znalostmi problematiky přeshraniční spolupráce i…

Více

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří

Novým předsedou je zvolen Ing. Vlastimil Vozka Místem jednání valné hromady se stal 29. března 2019 Červený Hrádek u Jirkova. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která vyloučila dva členy pro neplacení členských příspěvků a přijala za nového člena Středisko pro úspory energie, s.r.o. Její jednatel, Ing. Tomáš Novák, na valné hromadě činnost…

Více

Nová naděje pro Moldavskou dráhu

V Holzhau (místní část obce Rechenberg-Bienenmühle) proběhla česko-německá konference zájmové skupiny Moldavská / Freiberská dráha. Sešli se na ní zástupci obcí, měst, spolků, sdružení z obou části Euroregionu Krušnohoří, ale i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální konzulka v Drážďanech JUDr. Markéta Meissnerová, poslankyně Spolkového sněmu SRN Veronika Bellmann, a mnoho dalších významných osobností z…

Více

Sociální komise

Česká část sociální komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 27. března v Mostě, aby reagovala na návrh její německé části. Ta totiž navrhuje, aby se jednání omezila na dvě základní zasedání v roce, kromě projednávání mimořádných projektových návrhů a podle aktuálních potřeb, např. při zpracování rozvojové strategie euroregionu. Německá strana navrhla také spojení sociální komise s…

Více

Euroregion připravuje valnou hromadu

Uskuteční se tentokrát na zámku Červený hrádek v Jirkově 29. března od 10 hod. a zvolí patnáctičlennou radu tohoto sdružení a revizní komisi. Ke schválení je předložen rovněž návrh rozpočtu na rok 2019 a výsledek hospodaření. Euroregion spolurozhoduje o velkých projektech v Monitorovacím výboru Kooperačního programu spolupráce a sám spravuje Fond malých projektů, zajišťuje jeho správu a…

Více

Česko, Sasko a Polsko slaví společně

Pozvánka na Výroční konferenci 2019 v Trojzemí Víte,… … co mají Češi, Němci a Poláci společného? … jak změnily dotace z Evropské unie pohraničí? … do kterých projektů mají všichni chuť se zapojit? … jak chutná kulinářsky Česko, Sasko a Polsko? Přijďte 30. 4. a 1. 5. 2019 na česko-sasko-polské pomezí a dozvíte se více o Vašich…

Více

Lokální řídící výbor schválil 10 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 6. března v Mostě obdrželo k rozhodování celkem 11 projektových žádostí. Schváleno bylo 10 projektů, jeden projekt nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za Ministerstvo pro místní…

Více

Euroregiony společně

Zástupci česko – saských euroregionů se sešli 4. března na magistrátu v Ústí nad Labem, aby se společně zasadili o zkvalitnění a zjednodušení Fondu malých projektů v novém programovém období. Zástupce Euroregionu Nisa Mgr. Ondřej Havlíček předal nejnovější informace z EU, kde má tento euroregion svého zástupce. Pro všechny byla hned v úvodu potěšitelná zpráva, že tento oblíbený fond…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Euroregion čekají změny Žatecký místostarosta, člen Rady Euroregionu Krušnohoří, připravil její zasedání 1. března v Galerii Sladovna Žatec. Rada se po zprávě o činnosti jednatelství podrobně seznámila s podanými projekty do Lokálního řídícího výboru a se stanovisky svých odborných komisí, se kterými se shoduje. Rozhodnuto o nich bude v Mostě 6. března. Nejdůležitějším bodem však byla příprava…

Více

Komise pro kulturu a mládež v Mostě

Jedním z nejúspěšnějších projektů této aktivní komise byla výstava saských umělců v tehdejší mostecké galerii GVU a tento projekt by měl mít své pokračování. Vzhledem k tomu, že došlo ke spojení mostecké galerie s mosteckým muzeem, mělo by pokračování projektu nyní vést muzeum. Jednání komise se proto uskutečnilo v jeho zasedací místnosti. Komise ustavila užší pracovní skupinu pod vedením Constanze…

Více

Drážďanský generální konzulát v Euroregionu Krušnohoří

Na pozvání Rady Euroregionu Krušnohoří se generální konzulka JUDr. Markéta Meissnerová a konzulka Mgr. Lenka Konšelová sešly dne 22. 2. 2019 na přátelském setkání s jejími členy v Mostě na radnici. Obě konzulky kladně ocenily role euroregionů v každodenní přeshraniční spolupráci Sasko-Česká republika. Zástupci euroregionu projevili přání více se zapojit do akcí konzulátu v Drážďanech a prohloubit mediální spolupráci,…

Více

Krizový management

Přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů, ale i tradiční soutěž mladých hasičů euroregionu, to byly hlavní body jednání komise pro krizový management v Oseku 19. 2. 2019. Pro soutěž mladých hasičů již žadatel, Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres), připravil podrobné propozice s časovým plánem. Zbývá ještě dojednat a upřesnit některé disciplíny a výstroj mladých hasičů, ale k tomu…

Více

Sportovní komise v Lounech

Předseda naší sportovní komise Mgr. Zdeněk Pištora zorganizoval jednání dvou sportovních komisí, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, dne 18. února na městském úřadě v Lounech. Členy obou komisí tu přivítal nový starosta Loun Mgr. Pavel Janda. Euroregion Krušnohoří v něm získává velkou podporu, protože se starosta jako student účastnil akcí euroregionu a byl s nimi velmi spokojený.…

Více

Komise pro hospodářství a turistiku v lázních

Pro jednání komise 13. února navrhla Yveta Slišková, obchodní ředitelka ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., proslavený Lázeňský dům Beethoven. Členové komise tak měli jedinečnou příležitost seznámit se na podrobné prohlídce nejen s lázněmi, ale i s termálním centrem Thermalium po jeho náročné přestavbě.  Na vlastním zasedání představila ředitelka Destinační agentury Eva Maříková soutěž „Krušnohorská NEJ“.…

Více

Dopravní komise na mosteckém autodromu

Dopravní komise tentokrát projednala 12. února nejen dopravní problematiku v Euroregionu Krušnohoří, ale absolvovala i podrobný výklad o činnosti autodromu, seznámila se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzkoušela dokonce náročné testy jízdy na hodně, hodně mokré vozovce. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl opět obchvat Brandova a vybudování nového hraničního mostu. Obec Brandov k tomu…

Více

Komise pro muzea a kulturní památky zhlédla boha války Marse ve Freibergu

Když nastoupil v roce 1587 na trůn saský kurfiřt Christian I., dostal od toskánského velkovévody Francesca I. Medicejského vzácný dar. Byly jím tři sošky, které zhotovil proslulý renesanční umělec Giambologna. Čtvrtou sošku, zobrazující boha války Marse, sochař k zakázce sám přidal. Kurfiřt byl nadšen a později si u mistrova žáka objednal dalších 13 soch, kterými…

Více

Krušnohorská „NEJ“ letos poprvé

Nejúžasnější zážitek, nejlepší akce, nejskvělejší restaurace, nejpřehlednější webové stránky a další počiny v oblasti cestovního ruchu, to vše může získat ocenění Krušnohoská „NEJ“ za rok 2018. Soutěž pro všechny, kteří v roce 2018 připravili v oblasti cestovního ruchu lákavou novinku, vyhlásilo v premiéře sdružení partnerů v oblasti cestovního ruchu SPO-NA. O vítězi rozhodne v hlasování na sociálních sítích veřejnost. Nezáleží na…

Více

Petra měla narozeniny

Finanční manažerka našeho euroregionu Ing. Petra Konečná oslavila 28. ledna své narozeniny i v jednatelství ve Freibergu.

Více

Rada ve Františkánském klášteře v Kadani

Pro první zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří v letošním roce 25. ledna vybral místostarosta Kadaně, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Mgr. Jan Losenický, Františkánský klášter, kde rada jednala v rekonstruovaném refektáři. Pozvání přijali hosté, kteří jsou s činností euroregionu aktuálně provázáni. Zástupce členské společnosti Celio výkonný ředitel Zděnek Hubáček seznámil radu se změnami v jejím vedení a doporučil, by členem…

Více

Nové záměry

Hornická spolupráce a soutěž mladých hasičů euroregionu byly náměty projektů, které projednal předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka a jednatel Mgr. František Bína se saskými partnery v Oseku 22. ledna. Z Marienbergu přijala Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Baldauf Villa a režisér divadla v Annabergu Gerd Schlott. Spolu s českými hornickými spolky připraví představení horníků…

Více

Posila komise pro kulturu a mládež

Julia Pikos se představila komisi na jejím posledním zasedání ve Freibergu a hned se projevila  jako odbornice. Od června 2018 pracuje ve Středosaském kulturním centru Mittelsächsischen Kultur gGmbH, kde je zodpovědná za marketink a zvláštní projekty. Předtím, od roku 2010, organizovala akce v uměleckých školách a poté převzala na zámku Rochsburg muzeální pedagogiku. Po vystudování oboru…

Více

Předvánoční Marienberg patřil Mostu

Hned dva projekty zaměřené na společné vánoční zvyky se realizovaly v sobotu 15. prosince v Marienbergu. Most spolu se svým partnerským městem Marienbergem zde v rámci projektu Společný advent představil na jevišti bohatý kulturní program s působivým vystoupením ženského pěveckého sboru Clavis cordium,  hudební skupinou oblíbeného Tomáše Alferiho a dalších. Spolu s občany Mostu i z dalších…

Více

Tip na výlet

Mimořádná výstava „Sachsen Böhmen 7000“ ve Státním archeologickém muzeu Chemnitz V letáčku vydaném pro tuto výstavu čteme: Když Wettinerové a Jiří z Poděbrad v roce 1459 ve smlouvě uzavřené v Chebu stanovili hranice mezi Saským kurfiřstvím a Českým královstvím, zdokumentovali tak k dnešnímu dni ty nejstarší hranice v Evropě.  A od té doby se vyznačuje život v hraničním regionu snahou o…

Více

Advent v Krušnohoří – 25. Adventní koncert pěveckých sborů euroregionu

V sobotu před 2. adventem se uskutečnil v kostele Sv. Kateřiny v Buchholzi tradiční adventní koncert euroregionu, který se koná vždy na různých místech jak na české, tak i na německé straně, a letos je to již 25. ročník. Ve zcela zaplněném kostel byli účastnici a hosté srdečně přivítáni farářkou Steffi Stark a prvním náměstkem…

Více

Jak úspěšná je integrace v Sasku a u nás?

O tom by mohl něco zjistit na regionální úrovni plánovaný projekt sociálních služeb Stollbergu Lebenshilfe a Sociálního centra sociálních služeb Obrnice. Z iniciativy Cristiana Ahnera ze stollbreské radnice přijela delegace z partnerské obce Obrnice do Stollbergu, aby pokračovala v dosavadní spolupráci. Jednání proběhlo v sociálním zařízení Lebenshilfe. Přítomní se shodli na tom, že připraví malý…

Více

Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty“

  Oblastní muzeum v Mostě ve spolupráci s německým spolkem Förderverein des Museums Olbernhau e.V. bude v následujících dvou letech mapovat poválečnou historii hračkářské výroby na obou stranách hranice Krušných hor. Krušnohorská hračka je stěžejním tématem pro oba partnery. Mostecké muzeum jako vedoucí partner na tento projekt s názvem „Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě…

Více

Členská společnost našeho euroregionu slaví 20 let své existence

Česko – německá obecně prospěšná společnost Energie se sídlem v Meziboří a Langenau byla založena 23. 3. 1998. V počátcích její činnosti jí pomohli němečtí partneři z tamějších chráněných dílen při založení podobné chráněné dílny pro postižené v Meziboří. Tato chráněná dílna neslouží pouze výrobním účelům, ale také jako terapie postiženým. Ředitel společnosti Milan Konečný…

Více

Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru

Hostitelem výboru, který rozhoduje o programu česko-saské přeshraniční spolupráce a o velkých projektech, byla 4. prosince Katholische Pfarrei St. Petrus v Drážďanech. Na jednání prezentovaly realizaci Fondu malých projektů všechny čtyři česko-saské euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge, Nisa, Elbe/Labe a Egrensis. Za náš euroregion uvedla realizaci tohoto fondu jednatelka Beate Ebenhöh a představila dva projekty – Soutěž mladých…

Více

BLATNO A SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018

Toto psaní musím vzít trochu zeširoka. Když jsem před loňským setkáním rodáků do kostela připravovala prezentaci fotografií z našich obcí a akcí, došlo mi, že možná nastal ten správný čas si trochu „zasoutěžit“ s ostatními obcemi v Ústeckém kraji, dát o sobě v konkurenci s ostatními trochu vědět, protože je u nás spusta krásných míst,…

Více

Společné grémium euroregionu

Na hradě Hněvín v Mostě se sešli 29. listopadu zástupci obou vrcholných orgánů euroregionu na společném zasedání. Zhodnotili dosavadní práci euroregionu, vysoce ocenili přínos Fondu malých projektů v programu Interreg V-A v prohlubování přeshraniční spolupráce a nastínili záměry do příštího roku. Měla by to být nadále aktivní role odborných komisí, pokračování ve vydávání Infopressu a…

Více

Lokální řídící výbor schválil 13 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 28. listopadu 2018 ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 14 projektových žádostí. Schváleno bylo 13 projektů, jeden projekt nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za saský…

Více

Předvánoční komise

Předseda německé části komise pro hospodářství a turistiku Mathias Lißke pozval komisi tentokrát na předvánoční jednání do Crottendorfu, známému výrobou vánočních františků. Vyrábějí se zde 80 let a celý objekt se stal oblíbeným výletním místem pro rodiny s dětmi. Cestovní ruch byl také hlavním tématem jednání komise. Její členové doporučili ke schválení dva projekty v oblasti turistiky…

Více

Agrární spolupráce a 25 let Agrární komory Most

  Projekt Agrární spolupráce Konference českých a saských zemědělců dne 22. listopadu v Mostě byla spojena s oslavou 25 let Agrární komory Most. Její ředitelka Ludmila Holadová, předsedkyně zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, podala obšírnou zprávu o stavu regionálního zemědělství a potravinářského průmyslu a poděkovala všem spolupracujícím partnerům za dosavadní úspěšnou spolupráci. Její spolupředseda Josef Kubiš, člen prezidia…

Více

Sport

Sportovní hry dvou euroregionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, budou 13. září 2019 v Mittweidě. Rozhodly o tom sportovní komise obou těchto euroregionů na společném jednání 20. listopadu 2018 právě v tomto saském městě.  Členy komisí přivítal starosta Mittweidy Ralf Schreiber a celé jednání natáčela saská regionální televize. Konstruktivní zasedání řídil předseda sportovní komise Euroregionu Erzgebirge Dietmar Bastian, který…

Více

Advent v Krušnohoří

Vážené dámy, vážení pánové, milí mediální partneři, srdečně Vás zveme na 25. adventní koncert pěveckých sborů Euroregionu Krušnohoří do kostela Sankt Katharinenkirche Buchholz, 09456 Annaberg-Buchholz OT Buchholz, An der Katharinenkirche 2 dne 8. prosince 2018 v 15:00 hod. Advent v Krušnohoří Překrásné a fascinující je v předvánoční době tradiční vystoupení pěveckých sborů v Krušnohoří. Vánoční…

Více

Komise pro kulturu a mládež

Jako obvykle měla komise nejvíce projektů ze všech odborných komisí euroregionu. Na jednání v městské knihovně ve Freibergu 13. listopadu jich hodnotila celkem 6. Komise je posuzovala velmi pečlivě a po obsáhlé diskusi doporučila čtyři, dva projekty k přijetí pro rozhodování Lokálního řídícího výboru nedoporučila. Komisi opouští dosavadní předseda její německé části Wolfgang Kalus a…

Více

Agrární spolupráce

Zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří zorganizovala workshop zemědělců z Čech a Saska ve statku Rößler Hof v obci Burkhardtsdorf v rámci projektu ve Fondu malých projektů programu Interreg. Obě strany si předaly podrobné informace o důsledcích sucha a o opatřeních na podporu zemědělců v obou zemích. Výměna zkušeností byla spojena i s informacemi o cenách zemědělských komodit a jejich vývoji.…

Více

Sociální komise netradičně a kulinářsky

V Lounech se sociální komise sešla 31. října nikoliv na radnici, ale u své aktivní členky Táni Tkadlečkové. Táňa je široko daleko známá jako vynikající kuchařka a komise se o tom přesvědčila. Ale skvělé jídlo nebylo hlavní náplní lounského jednání. Komise připravila náměty jednání pro příští rok, do kterých prioritně zařadila výměnu zkušeností z komunitního…

Více

Drážďanské slavnostní setkání

U příležitosti státního svátku České republiky se uskutečnilo 29. října 2018 v Tříkrálovém kostele v Drážďanech setkání přátel česko-saské spolupráce. Za českou stranu vystoupila nová generální konzulka v Drážďanech JUDr. Markéta Meissnerová, náměstek ministra zahraničí Martin Smolek a Tomáš Jan Podivínský, bývalý generální konzul v Drážďanech, který je od 8. ledna 2015 mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Berlíně. Vzácným…

Více

Euregio Egrensis

Na valnou hromadu Euregia Egrensis byl pozván jednatel našeho euroregionu. Oba euroregiony spolu dlouho úzce spolupracují a do budoucna plánují společné projekty, jako je např. společná rozvojová strategie, provázanost v projektu světového dědictví Montanregion a velké možnosti skýtá spolupráce v cestovním ruchu. Euregio Egrensis je jedním z prvních euroregionů v ČR, sestává z české, saské a bavorské části. Po jeho…

Více

Muzea a kulturní památky

Vznikne krušnohorský okruh zámků euroregionu? Na jednání komise muzea a kulturní památky v muzeu na radnici v Chomutově 22. října 2018 bylo na programu hodnocení dosavadních četných projektů, ale i záměry nových projektů. Komise se seznámila s realizací dvou velkých projektů. První spočívá ve spolupráci archivů a druhý je zaměřen na tradiční hračkářskou výrobu na…

Více

Rada Euroregionu Krušnohoří v Mostě

Na svém říjnovém zasedání se sešla rada 12. 10. 2018 na radnici v Mostě. Zabývala se přípravou zasedání Lokálního řídícího výboru, které se tentokrát uskuteční v listopadu ve Freibergu a hodnotila dosavadní realizaci Fondu malých projektů, určeného pro podporu setkávání lidí ve společném příhraničím regionu. Euroregion spravuje tento oblíbený fond a cítí za něj velkou…

Více

Nové partnerství seniorů

Další partnerství, které vzniklo v Euroregionu Krušnohoří, je partnerství seniorů z Mostu a Marienbergu. V Mostě ho zaštiťuje Městská správa sociálních služeb a na saské straně je to organizace spojených sociálních zařízení s názvem Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge. Tato organizace sestává z pečovatelských domů zahrnující města a obce Olbernhau, Zschopau, Marienberg, Schneeberg, Dörnthal a Wernsdorf. A právě rezidence seniorů…

Více

Beate měla narozeniny

Jednání obou jednatelství Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 11. října 2018 ve Freibergu o přípravě zasedání Lokálního řídícího výboru a o náplni jednání odborných komisí v hodnocení projektových žádostí, spojily oba teamy euroregionu s oslavou narozenin Beaty Ebenhöh. Beate je jednatelkou německé části euroregionu od roku 1993.

Více

Develop

Již od roku 1995 je členem našeho euroregionu společnost Develop. Dne 9. 10. 2018 uspořádala již 16. ročník „i-dnů“. Letošní ročník byl i pohledem do budoucna. Ve spolupráci se společností 365 Konica Minolta zde představila inovativní produkty i další novinky z rodiny „365“, tedy Office 365, Microsoft 365. K vidění byly tradiční tiskové produkty a…

Více

Sociální komise v terapeutické komunitě

Na jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří byla hlavním tématem problematika závislostí.  Již v minulosti se komise tímto aktuálním přeshraničním problémem často zabývala a 4. října 2018 uskutečnila své jednání přímo v Terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. v Mukařově. Vybral ji předseda komise Ing. Karel Giampaoli jako jedno z významných dobrovolnických protidrogových zařízení v Ústeckém kraji.  Práci se závislými mladými…

Více

Revitalizace území jezera Most

Revitalizace území jezera Most Jezero Most vzniklé zatopením zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu Ležáky – Most představuje neprůtočnou vodní plochu o výměře 309,4 ha. Maximální hloubka jezera je 75 m, celkový objem vody v jezeře činí 70,5 mil. m3 při kótě provozní hladiny 199 m n. m. Napouštění bylo zahájeno v říjnu roku 2008 a…

Více

VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Okresní hospodářská komora v Chomutově pořádá tradiční Krušnohorský Byznys Day jako veletrh obchodních příležitostí. Uskuteční se 25. 10. 2018 v Městském divadle v Chomutově. Setkání podnikatelů, měst, obcí, Euroregionu Krušnohoří, odborníků a široké veřejnosti. Nová setkání, nové technologie, nová partnerství. Pozvánka: …https://www.ohkcv.cz/udalosti/3-rocnik-veletrhu-krusnohorsky-byznys-day/ https://www.ohkcv.cz/udalosti/3-rocnik-veletrhu-krusnohorsky-byznys-day/    

Více

Agrární spolupráce

Projekt ve Fondu malých projektů s tímto názvem umožnil 18. září 2018 setkání zemědělců nejen z Euroregionu Krušnohoří, ale i z celého kraje. Jednání proběhlo v zasedacím sále výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Spolupráce českých a saských zemědělců trvá již 25 let a projekt umožnil nejen rozsáhlejší výměnu informací a zkušeností, ale také prohloubení dosavadních dobrých a…

Více

SPO-NA

V Litvínově na zámku se 17. září 2018 sešli zástupci neformálního sdružení v oblasti cestovního ruchu v Ústeckém kraji s názvem SPO-NA. Vzniklo z iniciativy Okresní hospodářské komory Most na základě memoranda o spolupráci a jeho název je zkratkou pro společné návštěvy. Sdružení SPO-NA je zaměřeno na vzájemnou provázanost a spolupráci partnerů v cestovním ruchu. Samozřejmě jde i o přeshraniční provázanost…

Více

Tematická setkávání

Aby se našel vhodný nástroj práce s veřejností pro náš kooperační program, pozval Společný sekretariát programu Interreg V-A Sasko-Česká republika své partnery dne 13. září na setkání do Freibergu. Zástupci Správního orgánu a Saské rozvojové banky diskutovali s euroregiony a se zástupci českých krajů o zpracování koncepce nové formy akcí s námětem „Tematická společná setkávání“. Záměrem je seznámit…

Více

Sportovní hry dvou euroregionů

Děti ze Saska a z Čech si společně užily sportovní hry, které se konaly 14. září, a ve kterých soupeřily Euroregion Elbe/Labe a Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge.  Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jejich sportovní hry proběhly v příjemném teplém pozdním létě. Jednotlivá družstva bylo možné rozpoznat podle barevných dresů, které dorazily spolu s účastníky her na jejich…

Více

Lokální řídící výbor schválil 5 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 12. září 2018 v Mostě obdrželo k rozhodování celkem 7 projektových žádostí. Schváleno bylo 5 projektů a 2 projekty byly většinou hlasů zamítnuty. Znovu se ukazuje, jak důležité je navržené projekty předem konzultovat s finanční a projektovou manažerkou. Za Centrum…

Více

Životní prostředí

Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje pro výkon přenesené působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zorganizovala společné jednání komise pro životní prostředí a regionální plánování Euroregionu Krušnohoří s Výborem životního prostředí zemědělství a rozvoje venkova Ústeckého kraje. Podnětem byl jejich společný zájem o průběh hydrické rekultivace po těžbě na Mostecku a…

Více

Česko – saská setkávání

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Projekt Česko – saské návštěvy byl zakončen 3. září workshopem ve zcela zaplněném konferenčním sále na nedalekém saském zámku Augustusburg. Účastníky workshopu zde seznámila Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka Okresní hospodářské komory…

Více

Kriminálky cestou vlakem

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Již 8. září 2018 se uskuteční četba kriminálek na úzkokolejce Fichtelbergbahn. Četba je jedinečný, inspirující zážitek, a proto také píší čeští a saští autoři své krátké kriminální příběhy z Krušnohoří.…

Více

Rada jednala na Červeném Hrádku

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří na Červeném Hrádku je pro její členy vždy nejen příjemné, ale i podnětné. Dne 31. srpna se pod taktovkou místopředsedy Euroregionu Krušnohoří, mosteckého primátora Mgr. Jana Paparegy, členové rady i hosté seznámili s činností jednatelství za uplynulé období od posledního jednání rady. Velmi pozitivně ocenili Zprávu o auditu Ministerstva financí ČR, operace…

Více

Komise pro kulturu a mládež

Tentokrát se obrátili členové komise na jednatele, aby dojednal její jednání v oblíbeném rekreačním areálu Lesná, známému z mnoha velmi pozitivně oceňovaných společných česko– saských akcí. Komise se zde 30. srpna informovala o realizaci Kooperačního programu Česká republika – Svobodný stát Sasko do roku 2020, o stavu čerpání prostředků na velké projekty v Monitorovacím výboru i na malé…

Více

Nová tvář společné krajiny

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Nová tvář společné krajiny je název projektu, jehož cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o postupné proměně česko-saského příhraničí a umožnit jí udělat si představu o tom, jakou proměnou dotčené…

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 Aktuální výzva: ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM! Soutěž o nejlepší video „TO JE EVROPA V ČESKU A SASKU” vstupuje do další fáze Novinky o soutěži: července 2018 vypršela lhůta pro zasílání příspěvků do naší videosoutěže. Zájem byl veliký a výsledkem je celkem 34 videí různých projektových aktérů. Za to…

Více

Setkání mladých hasičů Lkáň, Gauderitz, Beierfeld – 2018

         Realizace výše uvedeného projektu proběhla ve dnech 23. až 29. července 2018. Cílovou skupinou, pro kterou byl projekt určen, byly české a německé děti a mládež ve věku od osmi do 15 let s výrazným zájmem o hasičský sport. Sedmidenní workshop se uskutečnil společnými silami ve vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý, který toto kompletně…

Více

Společná oslava

Ve dnech 23. až 24. června si občané obce Třebívlice společně s německými partnery ze Saska připomněli významné výročí 700 let první doložené zmínky o obci. Nosná část programu byla soustředěna na sobotní odpoledne. Hlavní část aktivit se odehrála v důstojném prostředí Zámeckého vinařstvím v Třebívlicích. Program byl slavnostně zahájen starostou obce Třebívlice Mgr. Tomášem Rulfem ve 12…

Více

Lidová veselice a hornická slavnost

Na dvě akce na obou stranách česko – německé hranice jsou zváni také hosté ze sousední země. V sobotu 28. 7. nás zve na 14. lidovou slavnost město Vejprty. Zahájení akce, která se koná v rámci projektu „Vejprty a Bärenstein společně 2018“ ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, je ve 13 hod. V Měděnci začíná…

Více

Česko – saské návštěvy

Úspěšný projekt OHK Most Přeshraniční setkávání s názvem Česko-saské návštěvy založil významný partner našeho euroregionu Okresní hospodářská komora Most a tento projekt již vytvořil v euroregionu letitou tradici. OHK Most spolu se svým saským partnerem Průmyslovou a hospodářskou komorou IHK Chemnitz v současném projektu podporuje rozvoj turistiky v obou částech euroregionu, propojuje turistické cíle a…

Více

Malé velké mistrovství

V červnu 2018 se v Bohušovicích nad Ohří konal 3. ročník krajského mistrovství v orbě Ústeckého kraje, kterého se zúčastnilo na krajské podmínky nevídaných 20 soutěžících. Soutěž byla obohacena i o reprezentací saských oráčů, kteří stejně jako v loňském roce přijeli na tuto orbu předvést svoje umění v ovládání pluhu a traktoru. Účast…

Více

Klub saských ornitologů v Euroregionu Krušnohoří

Letní setkání saských ornitologů v červnu 2018 na Lesné v Krušných horách ohodnotili všichni jeho účastníci jako velmi zdařilé. K dobré náladě přispělo navíc i krásné počasí. Jsem rád, že se zúčastnilo i šest členů odborné skupiny Neuhausen/Seiffen z našeho euroregionu. Poděkování patří Christině Scheinpflug za přípravu a organizaci celé akce. Mario Liebschner se zasloužil o bezchybné technické zázemí…

Více

150 let Sboru dobrovolných hasičů Postoloprty

V sobotu 23. června proběhly v Postoloprtech oslavy 150 let vzniku dobrovolných hasičů.  Od časného rána se na Mírové náměstí sjížděly hasičské sbory ze širokého okolí.  V deset hodin dopoledne prošel městem průvod hasičů.  V čele průvodu šly Postoloprtské mažoretky, o hudební doprovod se postarala Lounská 13.  Po průvodu následoval slavnostní nástup jednotky, podání hlášení starostovi města a vystoupení…

Více

Již posedmé se na vodní nádrži Matylda utkaly osádky dračích lodí

Již posedmé se na Matyldě na začátku června uskutečnily závody dračích lodí, které si mezi místními, ale i přespolními získávají stále větší oblibu. Tentokrát se ojedinělého klání zúčastnilo 54 posádek včetně týmu mosteckého magistrátu. Ouřadové v čele s primátorem Janem Paparegou bojovali ze všech sil, ale do finále nakonec nepostoupili. Přesto  díky skvělému času 1 minuta…

Více

Mladí hasiči soutěžili v Oseku

Tradiční soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří zorganizovalo tentokrát ve dnech 22. – 24. června 2018 město Osek. Vlastní soutěži předcházelo několik přípravných jednání, na kterých byly připraveny propozice, vytýčena trať a dojednáno ubytování a stravování. Na startu se sešlo celkem 15 družstev, z toho německých 7 a 8 českých. Soutěž zahájila starostka Oseku Lenka Říhová s jednatelem…

Více

Vodamin II úspěšně pokračuje

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce z  Evropského fondu pro regionální rozvoj. Velký projekt zaměřený na problematiku vzestupu důlních vod po ukončení těžby a jejich využití pokračoval 20. června 2018 setkáním projektových partnerů ve Freibergu. Zástupci leadpartnera, kterým je Palivový kombinát Ústí nad Labem, informovali své partnery o celkové realizaci projektu,…

Více

Sportovní hry dvou euroregionů připraveny

Oblíbené sportovní hry dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge se budou tentokrát konat 14. září 2018 v Lovosicích. Podmínky jsou tu pro ně velmi dobré, všechny druhy navržených druhů sportu se mohou konat na jednom místě v místním moderním sportovním areálu. Na jednání sportovních komisí obou euroregionů v tomto areálu dne 18. června 2018 se o tom…

Více

Projekt „Setkání volnočasových aktivit“

Začátkem března uspořádal Dům dětí a mládeže workshop pod názvem Setkání volnočasových aktivit. Workshop proběhl ve spolupráci s partnerským městem Postoloprt Wolkensteinem. První část patřila tanečníkům, kde lektorkou byla p. Stehlíková, vedoucí Taneční školy Luna, Lenka Jungungová a Kristýna Zemanová. Účastníci si vyzkoušeli malou taneční sestavu a předali si zkušenosti při vedení dětí a  nových tanečních…

Více

Česko-saská spolupráce

zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci Na jubilejní zasedání této komise, složené ze zástupců vlád, ministerstev, saských vládních ředitelství, českých krajů a česko-saských euroregionů, pozval saský ministerský předseda Michael Kretschmer 11. června 2018 u příležitosti 25. výročí podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko nejen členy komise, ale také…

Více