One comment

  1. euroregion says:

    „Pro období 2014-2020 platí stejná pravidla pro užívání účelových znaků jako v období minulém. Tedy obce, kraje nebo svazky obcí jako koneční uživatelé v rámci Fondu malých projektů nebudou účelové znaky používat v žádném z programů přeshraniční spolupráce.!

Comments are closed.