Kriminálky cestou vlakem

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Již 8. září 2018 se uskuteční četba kriminálek na úzkokolejce Fichtelbergbahn. Četba je jedinečný, inspirující zážitek, a proto také píší čeští a saští autoři své krátké kriminální příběhy z Krušnohoří. Aby Vám je ještě více přiblížili, budou naši krušnohorští autoři prezentovat své literární novinky cestou vláčkem na úzkokolejce Fichtelbergbahn. Můžete se těšit na den plný napětí a vychutnat si náladovou a zemitou hudbu.  Svá díla Vám budou číst Thomas Häntsch a Rüdiger Kempt, hudební doprovod zajistí Franz Severa z Nejdku. Nenechte si ujít jedinečnou symbiózu romantické jízdy vláčkem taženým parní lokomotivou s napínavou četbou kriminálních příběhů

Odjezdy vlaků

  1. Tour: 10.15 – 11.15 Uhr Kurort Oberwiesenthal – Cranzahl
  2. Tour: 11.32 – 12.34 Uhr Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal
  3. Tour: 13.30 – 14.34 Uhr Kurort Oberwiesenthal – Cranzahl
  4. Tour: 15.07 – 16.09 Uhr Cranzahl – Kurort Oberwiesenthal

Ceny

Jízdenka na Fichtelbergbahn podle platných tarifů

Doporučujeme objednat se na tel.: 0049  37348 151-0

či na  E-Mail info@fichtelbergbahn.de

Rada jednala na Červeném Hrádku

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří na Červeném Hrádku je pro její členy vždy nejen příjemné, ale i podnětné. Dne 31. srpna se pod taktovkou místopředsedy Euroregionu Krušnohoří, mosteckého primátora Mgr. Jana Paparegy, členové rady i hosté seznámili s činností jednatelství za uplynulé období od posledního jednání rady. Velmi pozitivně ocenili Zprávu o auditu Ministerstva financí ČR, operace č. SN-CZ-CZ/O/006 Společný fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří. Vysvětleno bylo také trestní oznámení, které podala starostka Rokle Renata Kobzanová. Poukázala na rozdíl mezi plánovanými a čerpanými prostředky v projektu. Všechny výdaje byly řádně prověřeny a vysvětleny. Podstatným bodem byly ovšem předložené projekty do Lokálního řídícího výboru. Euroregion spravuje tento fond a cítí za něj velkou odpovědnost. Na jednání již byla také předána stanoviska příslušných komisí a rada se s nimi shoduje. Zabývala se také velkými projekty, které budou projednávány na Monitorovacím výboru v září. Jedná se většinou již jen o náhradní projekty, prostředky na velké projekty jsou vyčerpány velmi rychle, ačkoliv program trvá do roku 2020. Na závěr jednání seznámil starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar členy rady za velkého zájmu s projektovými záměry na zámku Červený Hrádek i v obci.    

Komise pro kulturu a mládež

Tentokrát se obrátili členové komise na jednatele, aby dojednal její jednání v oblíbeném rekreačním areálu Lesná, známému z mnoha velmi pozitivně oceňovaných společných česko– saských akcí. Komise se zde 30. srpna informovala o realizaci Kooperačního programu Česká republika – Svobodný stát Sasko do roku 2020, o stavu čerpání prostředků na velké projekty v Monitorovacím výboru i na malé projekty ve Fondu malých projektů. K hodnocení bylo komisi předloženo 5 malých projektů, z nichž většinou hlasů byly tři doporučeny, dva většinu hlasů nezískaly. O projektech bude rozhodnuto ale s konečnou platností 12. září na zasedání Lokálního řídícího výboru v Mostě. Tradiční akcí komise je adventní koncert euroregionu. Uskuteční se tentokrát v Annabergu-Buchholzi a příprava probíhá úspěšně. Byly vybrány sbory, stanoven termín i místo koncertu.  Dlouhá diskuse byla vedena o Ceně Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Komise je pověřena společným vedením euroregionu návrhem Ceny a její přípravou.  Nakonec se komise shodla na dvou kandidátech. Jedním je dlouholetý člen kulturní komise a nyní i předseda německé části sportovní euroregionu Dietmar Bastian a za českou stranu doporučili senioři z obou stran euroregionu Gertu Liptákovou, organizátorku aktivní spolupráce seniorů Oseka a Frauensteinu. V neformálních rozhovorech se členové české části komise živě zajímali o události v Chmemnitz v souvislosti s demonstracemi proti vraždícím migrantům.  Na závěr seznámil Antonín Herzán, předseda horského klubu Lesná, členy komise s aktivitami na Lesné, které jsou velmi oblíbené veřejností na obou stranách a členové komise se s nimi seznámili na  prohlídce areálu.   Na jednání ale členové komise nezapomněli ani na narozeniny projektové manažerky Matriny Ďurdíkové.

Nová tvář společné krajiny

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Nová tvář společné krajiny je název projektu, jehož cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o postupné proměně česko-saského příhraničí a umožnit jí udělat si představu o tom, jakou proměnou dotčené území prošlo. V rámci projektu dojde k realizaci dvou workshopů ve Freibergu a v Mostě, na kterých budou diskutována témata zabývající se rekultivovanými oblastmi, způsoby rekultivace na české a německé straně s využitelností těchto území. Jako ukázku na české straně si vybrali partneři, Palivový kombinát Ústí, Technická univerzita Bergakademie Freiberg a koordinátorka projektu Okresní hospodářská komora Most, zrekultivované jezero Most. Na tomto příkladu hydrické rekultivace připraví pro účastníky workshopu v Mostě také odbornou exkurzi. Na přípravném jednání a na projížďce po jezeře 14. 8. 2018 si již organizátoři připravili itinerář této exkurze a vybrali odborná témata, která na workshopu v Mostě budou prezentovat. Další přípravné jednání se uskuteční ve Freibergu, kde bude prezentován příklad využitelnosti dolu po ukončení těžby.

Program na podporu přeshraniční spolupráce

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Aktuální výzva: ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM!

Soutěž o nejlepší video „TO JE EVROPA V ČESKU A SASKU” vstupuje do další fáze

Novinky o soutěži:

  1. července 2018 vypršela lhůta pro zasílání příspěvků do naší videosoutěže. Zájem byl veliký a výsledkem je celkem 34 videí různých projektových aktérů. Za to jim patří VELKÉ DÍKY!

Témata jsou rozmanitá – od policie a hasičů přes vzdělávání, životní prostředí a cestovní ruch až po umění a kulturu. Dokonce se zapojil i inspektor Clouseau.

Nyní je na Vás vybrat budoucí finalisty – podpořte Vaše favority! Do 15. srpna 2018 do 15 hodin bojují videa o Vaše lajky!

A proč videa potřebují Vaši podporu? Protože 6 videí s nejvyšším počtem lajků uvedeme na letošní výroční konferenci Programu spolupráce, která se bude konat dne 5. září 2018. Účastníci výroční konference pak zvolí absolutního vítěze, který se může těšit na hlavní cenu ve výši 500 eur, kterou do soutěže věnovala Saská rozvojová banka. Všichni ostatní účastníci soutěže obdrží věcné ceny z programového území.

Tak tedy: „PALEC NAHORU“ na našem kanálu YouTube pro Vašeho favorita/Vaše favority!

Výroční konference – Save the date

Naše výroční konference se pomalu blíží. Určitě jste si již ve Vašem kalendáři zarezervovali 5. září 2018.

Pokud byste se rádi zúčastnili finále videosoutěže, které se bude konat ve 12:30 hodin v Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech (Krušné hory), můžete se přihlásit na e-mailové adrese kontakt@sn-cz2020.eu .

15:30 hodin se všichni vydají z Městského kulturního střediska ke „Společnému centru“ Bärenstein/Vejprty. Tam se bude konat odpoledne plné zážitků pro všechny věkové kategorie . Můžete se těšit na úspěšné projekty, řemesla, hudbu, kvíz, malování na obličej pro ty nejmenší, občerstvení a ještě mnoho dalšího. Přihláška na tuto část programu není nutná a vstup je zdarma.

Těšíme se na Vás!

Setkání mladých hasičů Lkáň, Gauderitz, Beierfeld – 2018

         Realizace výše uvedeného projektu proběhla ve dnech 23. až 29. července 2018. Cílovou skupinou, pro kterou byl projekt určen, byly české a německé děti a mládež ve věku od osmi do 15 let s výrazným zájmem o hasičský sport. Sedmidenní workshop se uskutečnil společnými silami ve vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý, který toto kompletně vybavené zařízení pronajal obci Lkáň. V pondělí po společné večeři se účastníci vzájemně představili a upřesnili program. Vedením jednotlivých aktivit byl pověřen Jindřich Novotný, kterému velmi odpovědně pomáhali vedoucí Miroslava Dlouhá, Vladimíra Malá a Andre Wende z partnerské obce Beierfeld. Druhý den účastníci absolvovali pochodové cvičení s výstupem k Státnímu hradu Hazmburk. Večeře byla spojena s posezením u táborového ohně. Ve středu mladí hasiči navštívili litoměřickou zásahovou jednotku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, vyslechli si odborný výklad a absolvovali exkurze v jeho prostorách. Odborným lektorem a zároveň poutavým vypravěčem byl David Ďuriš, který se po celou dobu mladým hasičům věnoval. Čtvrtý den byl věnován poznávání Ústeckého kraje. Účastníci si prohlédli krajské město a putování zakončili společným obědem na Větruši. Páteční den proběhl ve znamení příprav na dětský den ve Lkáni. Do programu se aktivně zapojila místní organizace Českého svazu žen Dagmar a Sbor dobrovolných hasičů Lkáň. Během sobotního dopoledne přijeli do Lkáně hasiči z partnerské obce Klipphausen, místní části Gauernitz a mezi účastníky zavítal i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V závěrečný den starosta obce Lkáň Pavel Foriš, starosta SDH Lkáň Luboš Dlouhý a místostarosta SDH Karel Novák vyhodnotili workshop jako velmi úspěšný a rozdělili mezi účastníky ceny a diplomy. Loučení se navzdory tvrdému přístupu, který byl uplatňován po celou dobu workshopu, neobešlo bez slz dojetí mladých hasičů z obou stran hranice.

Společná oslava

Ve dnech 23. až 24. června si občané obce Třebívlice společně s německými partnery ze Saska připomněli významné výročí 700 let první doložené zmínky o obci. Nosná část programu byla soustředěna na sobotní odpoledne. Hlavní část aktivit se odehrála v důstojném prostředí Zámeckého vinařstvím v Třebívlicích. Program byl slavnostně zahájen starostou obce Třebívlice Mgr. Tomášem Rulfem ve 12 hodin, a to společným obědem s důchodci. Následoval bohatý kulturní program, ve kterém postupně vystoupily tyto hudební skupiny: Stará sešlost, Original Grünhainer Jagdhornbläser, BEATLES REVIVAL a skupina ŠRUM ŠRUM. V rámci oslav vydala obec Třebívlice za výrazné podpory FMP Euroregionu Krušnohoří dvojjazyčnou brožuru v tematickém členění: Z historie obce, Ulrika v Čechách a Třebívlicko oslavuje 120 let zahájení pravidelného provozu na Švestkové dráze. Publikace je dostupná v budově Stálé expozice Ulriky v. Levetzow, na obecním úřadě a nebo na webových stránkách obce Třebívlice. Dalšími významnými kulturními, společenskými či sportovními akcemi jsou: 28. července 2018 – fotbalový zápas o pohár starosty, kdy se spolu utkají S.K. Třebívlice a Internacionálové ČR, 25. srpna 2018 – Vernisáž výstavy abstraktních obrazů Evy Soudské, 29. září 2018 – Třebívlické vinobraní a 1. prosince 2018 to bude Adventní koncert v kostele sv. Václava.

 

Projekt Partneři spolu oslavují 700 let založení obce Třebívlice / Projekt – Partner feiern gemeinsam 700 Jahre Gründung der Gemeinde Třebívlice
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.

 

Lidová veselice a hornická slavnost

Na dvě akce na obou stranách česko – německé hranice jsou zváni také hosté ze sousední země. V sobotu 28. 7. nás zve na 14. lidovou slavnost město Vejprty. Zahájení akce, která se koná v rámci projektu „Vejprty a Bärenstein společně 2018“ ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, je ve 13 hod.

V Měděnci začíná v sobotu ve 12 hod. již 6. hornická slavnost s pestrým programem. Obci je  430 let. Poslední důlní činnost ve zdejší šachtě skončila před 50 lety a dokumentuje ji pozoruhodná výstava.