Develop

Již od roku 1995 je členem našeho euroregionu společnost Develop. Dne 9. 10. 2018 uspořádala již 16. ročník „i-dnů“. Letošní ročník byl i pohledem do budoucna. Ve spolupráci se společností 365 Konica Minolta zde představila inovativní produkty i další novinky z rodiny „365“, tedy Office 365, Microsoft 365. K vidění byly tradiční tiskové produkty a s nimi spojené produkty softwarové. V areálu Benedikt se setkali nejen zákazníci, ale i mnoho přátel a příznivců této společnosti.

Revitalizace území jezera Most

Revitalizace území jezera Most

Jezero Most vzniklé zatopením zbytkové jámy bývalého hnědouhelného lomu Ležáky – Most představuje neprůtočnou vodní plochu o výměře 309,4 ha. Maximální hloubka jezera je 75 m, celkový objem vody v jezeře činí 70,5 mil. m3 při kótě provozní hladiny 199 m n. m. Napouštění bylo zahájeno v říjnu roku 2008 a v září roku 2014 bylo jezero dopuštěno na konečnou kótu provozní hladiny. Sanace a rekultivace v této oblasti zajišťuje od roku 2004 státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ, s. p.).

Pokračovat ve čtení „Revitalizace území jezera Most“

VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Okresní hospodářská komora v Chomutově pořádá tradiční Krušnohorský Byznys Day jako veletrh obchodních příležitostí.

Uskuteční se 25. 10. 2018 v Městském divadle v Chomutově.

Setkání podnikatelů, měst, obcí, Euroregionu Krušnohoří, odborníků a široké veřejnosti.

Nová setkání, nové technologie, nová partnerství.

Pozvánka:
Pokračovat ve čtení „VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ“

Tematická setkávání

Aby se našel vhodný nástroj práce s veřejností pro náš kooperační program, pozval Společný sekretariát programu Interreg V-A Sasko-Česká republika své partnery dne 13. září na setkání do Freibergu. Zástupci Správního orgánu a Saské rozvojové banky diskutovali s euroregiony a se zástupci českých krajů o zpracování koncepce nové formy akcí s námětem „Tematická společná setkávání“.

Pokračovat ve čtení „Tematická setkávání“

Sportovní hry dvou euroregionů

Děti ze Saska a z Čech si společně užily sportovní hry, které se konaly 14. září, a ve kterých soupeřily Euroregion Elbe/Labe a Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge.  Počasí se nakonec umoudřilo, a tak jejich sportovní hry proběhly v příjemném teplém pozdním létě. Jednotlivá družstva bylo možné rozpoznat podle barevných dresů, které dorazily spolu s účastníky her na jejich zahájení ve velké sportovní hale ve sportovním parku Chemik Lovosice. Za domácí a hostitele zahájila hry prezidentka Euroregion Labe Ing. Věra Nechybová, poté místostarosta Lovosic Vladimír Šuma a ředitel Euroregionu Labe Mgr. Vladimír Lipský. Jménem Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge přivítal mladé sportovce Mgr. Zdeněk Pištora, předseda sportovní komise tohoto euroregionu. A mladí sportovci se pak hned pustili do soutěží v těchto disciplínách: házená, volejbal, kopaná a lehká atletika. Na závěr následovalo vyhlášení výsledků, předání diplomů a medailí. Ale žádní poražení tu nebyli, vždyť společné soutěže na mezinárodní úrovni stály za tu cestu sem.

Výsledky:

Házená

 1. Krušnohoří CZ
 2. Elbe D
 3. Labe CZ

Volejbal/ Volleyball

 1. Elbe D
 2. Labe CZ
 3. Krušnohoří CZ
 4. Erzgebirge D

Atletika/Leichatlethik

 1. Erzgebirge D
 2. Labe CZ
 3. Elbe D

Fotbal/ Fußball

 1. Krušnohoří CZ
 2. Elbe D
 3. Labe CZ
 4. Erzgebirge D

Celkový vítěz /Gesamtsieger

Elbe D 12 b + Labe CZ 10 b = 22b/ bodů

Krušnohoří ČR 10 + Erzgebirge 6 = 16b/ bodů