Sportovní Postoloprty

Účast německé výpravy na republikovém finále OVOV v Brně

 Naše škola, Europäische Oberschule Hartmannsdorf, v loňském roce započala spolupráci se Základní školou Postoloprty. K našim prvním společným aktivitám patřily vzájemné hospitace učitelů a účast německých žáků na Velikonoční laťce – tradičních závodech ve skoku vysokém pořádaných postoloprtskou základní školou.

Byla to také Základní škola Postoloprty, která nám jako hostům zprostředkovala účast na republikovém finále OVOV v Brně. Díky úžasné spolupráci s Mgr. Monikou Schubertovou jsme měli tu čest vyslat tým osmi sportovců z naší školy společně se dvěma učiteli na dvoudenní klání do Brna, aby tam změřili své síly s ostatními.

Celá akce byl obrovský zážitek pro nás pro všechny: Nádherný stadion, krásné ubytování, napínavé závodění, ale hlavě úžasná fair-play atmosféra, o kterou se postarali desítky zapálených sportovců. Osobité kouzlo celé akci dodala účast významných profesionálů ze světa českého vrcholového sportu. „Třešničkou na dortu“ bylo pro naše žáky urputně vybojované druhé místo mezi hostujícími týmy, na které byli všichni náramně hrdí.

Kromě velikého poháru a krásných medailí si naši žáci odvezli domů cenné zkušenosti, nezapomenutelné zážitky, ale také předsevzetí, že na svých dovednostech budou dál pracovat, trénovat a neustále se zlepšovat. Věříme, že jim sportovní nadšení dlouhá léta vydrží a že jím „nakazí“ i své kamarády a okolí.

Ještě jednou bychom chtěli moc poděkovat všem organizátorům, pomocníkům a zapáleným sportovcům, díky kterým jsme si celou akci tak moc užili, a také Monice Schubertové, která odvádí neuvěřitelnou pedagogickou práci a motivuje děti úžasným způsobem k nejrůznějším aktivitám.

Tereza Fankhänel

ZŠ Postoloprty vybojovala 1. místo na republikovém finále v Brně

Letos poprvé se vrchol disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů přesunul z Prahy do Brna. Republikové finále bylo opět kvalitně připraveno a my mohli být jeho součástí potom, co se náš žák Petr Něměc nominoval z krajského kola v Chomutově. Tato akce je každoročně plánována od čtvrtka do soboty. První den po příjezdu se trénuje do pozdních hodin nástup a další dva dny se po slavnostním zahájení plní deset disciplín. Vždy pět v jednom dni. I letos s akcí pomáhala Policie ČR, která zaručovala bezpečnost a dohled nad sportovci, Armáda ČR, která byla po celé dva dny rozhodčími, a v neposlední řadě nechyběli olympionici. Šárka Kašpárková jako patron projektu, Kateřina Kudějová, Michaela Hrubá, Jan Kuf a spousty dalších významných osobností našeho sportu. Nedílnou součástí akce byla i vesnička inspirovaná letní Lipno – Rio vesničkou, ve které si děti vyzkoušely řadu sportů, závodily a dostávaly různé odměny, včetně tetování s olympijskou tématikou. Byly to tři dny plné zážitků a děti si je vždy náležitě užijí. V celorepublikovém zápolení si Petr Němec přivezl 34. místo a jeho nejlepším výkon byl běh na 1000 m, který vyhrál. Zkušenosti na akci sbírali i další dva žáci Tereza Mezerová a Ondřej Panovský, kteří byli donominování za výborné výsledky a snahu během celého roku. Letos se do soutěže učitelů přihlásila i Mgr. Monika Schubertová, která tento závod ovládla a se ziskem necelých sedmitisíc bodů přiváží k nám do školy velký pohár.

„Je škoda, že tento projekt je v očích dětí málo oblíben. Vždy se ve třídě najdou maximálně dva žáci, kteří mají zájem a trénují po celý školní rok. Přitom akce ČOV – sazka olympijský víceboj, odznak všestrannosti, Česko sportuje – jsou pro děti výborné. Nejen, že mohou objevit sport, které je pro ně vhodný a porovnají se s vrstevníky, ale především najdou spousty kamarádů, odvezou si zážitky a setkají se s olympioniky, kteří letos tak moc pomáhají s projekty a jsou přítomní na všech sportovních akcích.

Letos otevřeme na ZŠ kroužek OVOV a pokusíme se dostat na RF 2017 v hojnějším počtu. Proto pokud jste doteď váhali, tak dorazte a buďte součástí týmu, protože všichni jsme jeden tým.“

Za ZŠ Postoloprty Mgr. Monika Schubertová

Členská firma Euroregionu Krušnohoří Develop se prezentuje

Každoroční prezentace jedné z prvních členských firem našeho euroregionu Jaroslav Knorre – DEVELOP MOST probíhá ve dnech 4. a 5. října 2016 na Benediktu. Představuje zde nejen svou dosavadní 26. letou úspěšnou práci, ale nabízí i široký sortiment nejmodernější kancelářské techniky a velmi kvalitních služeb. Se službami Developu je jednatelství euroregionu celou dobu své existence velmi spokojené a oceňuje přátelskou spolupráci a vstřícnost majitele firmy Mgr. Jaroslava Knorreho i vysokou profesionalitu jeho spolupracovníků.

Derniéra výstavy saských umělců „Hraniční cesta“ v Děkanském kostele v Mostě

Workshop, ne zrovna v klasickém smyslu, proběhl 27. září 2016 před oficiální derniérou výstavy „Hraniční cesta“. Zúčastnili se ho nejen saští a čeští umělci, ale i veřejnost. Obsahem bylo vnímání umění veřejností, problematika postavení umělců s možnostmi podpory umění.
Ne bez důvodu byl zvolen název výstavy Hraniční cesta. Saští umělci takovou cestu využili, aby po ní mohli přivézt svá díla do Mostu a tam je předvést. Čeští umělci a hosté také vykročili na onu pomyslnou přeshraniční cestu, na které se seznamovali s jejich tvorbou. Poznali, jak tito saští umělci vnímají svůj domov, život, své bezprostřední životní prostředí, jak nahlížejí na globální svět, jaké estetické nároky to přináší, a současně mohli srovnávat, kolik je na této přeshraniční cestě rozdílů a zjistit, že je na ní i mnohem více společného. To byla tedy témata, o kterých se diskutovalo, a mnozí z diskutujících využili této příležitosti, aby se blíže poznali a navázali spolupráci. Po workshopu následovala derniéra, na které se sešli opět saští a čeští umělci, zástupci euroregionu s oběma svými předsedy, kterými je místostarosta Oseku Jiří Hlinka a zemský rada Matthias Damm. Ve svých zdravicích zdůraznili nejen vysokou kvalitu uměleckých děl a nádherné výstavní podzemní prostory kostela, ale především vytvoření možnosti setkávání a výměny. V rámci derniéry byl předán katalog výstavy a udělena Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Jejím držitelem je Wolfram Liebing, starosta Wolkensteina, kterému ji předal zemský rada Frank Vogel. Ocenil jeho neutuchající angažovanost v česko-saských vztazích, jeho otevřenost a spolupráci s partnerským městem Postoloprty. Ve své děkovné řeči vyjádřil Wolfram Liebing naději, že Češi a Němci se budou nadále stále více chápat a sbližovat se. Cenu vytvořil olbernhauský umělec Feiner Stephani. Představuje anděla, jehož křídla mají formu loga Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Sportovní hry dvou euroregionů

Sportovní hry dvou euroregionů
Pro oba Euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, připravil inovativní sportovní soutěž dětí Fotbalový klub Bílina, který pro tuto soutěž podal projekt do Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Město Bílina pro soutěž připravila vynikající podmínky. Ostatně, Bílina je členem obou euroregionů. Přípravu samozřejmě podpořily i sportovní komise obou euroregionů. Družstva euroregionů soutěžila v lehké atletice, volejbalu a kopané. Kopanou si ale zahrála i smíšená družstva zástupců samospráv obou euroregionů pod názvem „Utkání staré gardy“. Poděkování za skvělou organizaci soutěže si zaslouží předseda fotbalového klubu Petr Procházka, aktivní člen sportovní komise Euroregionu Krušnohoří a obě místostarostky Bíliny, Mgr. Zuzana Bařtipánová a Mgr. Veronika Horová. Veronika je známá v našem Euroregionu Krušnohoří i ze své práce v komisi pro kulturu a mládež. Ony také, spolu s tajemníkem německého Marienbergu Bertem Meyerem, předaly vítězným družstvům hodnotné ceny. Dostalo se jich i smíšenému mužstvu staré gardy, které si odvezlo pamětní medaile. Průběh her ve veselé a přátelské náladě přispěl k prohloubení dosavadní sportovní spolupráce.

Výsledky:
Atletika:
1. Labe
2. Erzgebirge
3. Krušnohoří
4. Elbe

Fotbal:
1. Labe
2. Elbe
3. Krušnohoří

Volejbal:
1. Erzgebirge
2. Labe
3. Elbe
4. Krušnohoří

Rada v Oseku

Jednání rady se v Oseku 23. 9. 2016 soustředilo na vyhodnocení posledního rozhodování v Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů programu Interreg V-A a na výsledky rozhodování o velkých projektech v Monitorovacím výboru tohoto programu. Rada kladně zhodnotila práci svých komisí, které předaly svá vysoce odborná hodnocení jak členům Lokálního řídícího výboru, tak i členům Monitorovacího výboru. Rada doporučuje všem žadatelům, aby své projektové záměry s pracovníky jednatelství pečlivě konzultovali. MUDr. Marian Bystroň navrhl důkladnější předjednání členů Lokálního řídícího výboru. Rada se také detailně zabývala přípravou  Ceny Euroregionu Krušnohoří, která bude udělena 27. 9. 2016 při derniéře výstavy saských umělců v Mostě.  Další velká akce, kterou se rada zabývala, byl projekt Sportovní hry dvou euroregionů Krušnohoří a Labe 29. 9. 2016 v Bílině. Zajímavé podněty z energetického fóra, které připravila OHK Most, předali Ing. Jiří Hlinka a Petr Červenka. Od založení Euroregionu Krušnohoří uběhne v roce 2017 již 25 let, a proto rada pověřila jednatele zajistit na české straně místo a program oslavy. Rada preferuje lidovou slavnost na hranici.  Příští jednání rady se bude konat 4. listopadu

v Třebívlicích a jednání společného grémia obou částí euroregionu se uskuteční 25. listopadu 2016  na zámku Krásný Dvůr.     

Zámky a obce se sbližují

 Po několika přínosných úvodních setkáních a jednáních představitelů dvou zámků Krásný Dvůr a Wolkenstein se starostou obce Wolkenstein Wolframem Liebingem a se zástupci euroregionu, došlo 20. září 2016 k zásadnímu jednání o budoucí spolupráci na zámku Krásný Dvůr, kterého se zúčastnil o své dovolené i starosta Podbořan Mgr. Radek Reindl, který je zároveň  i předsedou místního mikroregionu.  Ten by právě měl být tím nejvýznačnějším partnerem budoucí rozsáhlejší spolupráce. Ta spočívá v setkávání obyvatel regionů Podbořanska a Wolkensteinu, v jejich hlubší informovanosti prostřednictví obou zámků a v připojení dalších partnerů. Především je to partnerské město Wolkensteinu Postoloprty a obec Warmbad u Wolkensteinu. Počítá se s informačními workshopy na obou stranách, informačními materiály a především se vzájemným setkáváním obyvatel. Dosavadní spolupráce obcí Podbořanska s regionem Wolkensteinu by se měla prohloubit a rozšířit. Dalším obcím by se měla představit možnost, jak se do přeshraniční spolupráce také zapojit.

Velké projekty

V Monitorovacím výboru Kooperačního programu ČR-Sasko Interreg V-A v Centru pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově ve dnech 13. a 14. září 2016 bylo schváleno celkem 25 projektů za 27 Milionů EUR. Pro náš euroregion byly schváleny dobře připravené projekty, jako např. Informační centrum Fláje podaný státním podnikem Povodí Ohře, dále projekt Železo, cín a umělecká řemesla ve Schwarzenbergu a Abertamech – dobové svědectví Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“, podaný městem Schwarzenberg. Také projekt Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách, který podal Horský klub Lesná v Krušných horách z.s.
Ale pro některé žadatele tak úspěšný, jako tomu bylo vždy v minulých výborech, nebyl. Neschválen byl projekt Krušnohorské Vánoce v záři světel Annabergu a Chomutova, neuspěl projekt MOMITOM Monuments Of Mining In The Ore Mountains – Významné hornické památky saského a českého Krušnohoří, podaný Marienbergem s partnery Podkrušnohorským technickým muzeem, o. p., městem Pockau-Lengefeld a s Lesy České republiky, s. p. Ani projekt Propojení infrastruktury pro turistiku, volný čas a sport pro všechny ve východním Krušnohoří podaný spolkem Erzgebirgssportverein (ESV) Nassau e.V.s partnery TJ Lokomotiva Teplice a Heimat- und Fremdenverkehrsverein Nassau e.V. neuspěl.
Projekt Muzea v Krušných horách – tradice a budoucnost, podaný městem Annabergem a partery z Chomutova a Jirkova byl z jednání stažen.
Monitorovací výbor se podrobně zabýval čerpáním prostředků v jednotlivých prioritních osách a rozhodl se uzavřít podávání žádostí do těch prioritních os, kde finanční prostředky již nejsou. Usneseno bylo také řazení rezervních projektů podle dosaženého bodového hodnocení. Monitorovací výbor schválil pozastavení příjmu žádostí v:
• Prioritní ose 1, všechna opatření
• Prioritní ose 2, v následující částech Investiční priority 6c):
o Intervenční kód 92: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných turistických zdrojů
o Intervenční kód 93: Vývoj a podpora veřejných turistických služeb
o Intervenční kód 94: Ochrana, rozvoj a podpora veřejných zdrojů v oblasti kultury a kulturního dědictví.
Toto rozhodnutí bylo přijato, jelikož disponibilní prostředky ERDF jsou již v uvedených oblastech zcela vyčerpány a na Společném sekretariátu se nachází množství dalších žádostí ve zpracování. Od 15. 9. 2016 budou podané žádosti zamítnuty.
Do všech ostatních prioritních os / investičních priorit Programu spolupráce mohou být žádosti o dotaci nadále předkládány.
S Monitorovacím výborem se rozloučil jeho spolupředseda Alfons Weiß, který se o realizaci tohoto programu velmi zasloužil a jeho zásluhou je i značné zjednodušení administrativy Fondu malých projektů.
Jednání Monitorovacího výboru bylo spojeno s exkurzí ve sklárně AJETO Lindava. Euroregion Krušnohoří zastupuje v Monitorovacím výboru primátor Mostu Mgr. Jan Paparega a jeho zástupcem je jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína