Posila komise pro kulturu a mládež

Julia Pikos se představila komisi na jejím posledním zasedání ve Freibergu a hned se projevila  jako odbornice. Od června 2018 pracuje ve Středosaském kulturním centru Mittelsächsischen Kultur gGmbH, kde je zodpovědná za marketink a zvláštní projekty. Předtím, od roku 2010, organizovala akce v uměleckých školách a poté převzala na zámku Rochsburg muzeální pedagogiku. Po vystudování oboru fotografie studovala na univerzitě v Lipsku kulturní vědu. Julii Pikos je 42 let a je matkou desetiletého syna.

 

Předvánoční Marienberg patřil Mostu

Hned dva projekty zaměřené na společné vánoční zvyky se realizovaly v sobotu 15. prosince v Marienbergu. Most spolu se svým partnerským městem Marienbergem zde v rámci projektu Společný advent představil na jevišti bohatý kulturní program s působivým vystoupením ženského pěveckého sboru Clavis cordium,  hudební skupinou oblíbeného Tomáše Alferiho a dalších. Spolu s občany Mostu i z dalších českých měst tu bylo českých návštěvníků skoro více než domácích.

Projekt Otevřené dvory – Krušnohorské vánoční zvyky a tradice ze Saska a Čech podala organizace sociálních ústavů Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH se svým partnerem Městskou správou sociálních služeb v Mostě. Senioři z Mostu a Marienbergu se sešli v nově zrekonstruované rezidenci seniorů na marienberském náměstí, popovídali si o vánočních zvycích, ochutnali saské speciality, vyslechli oblíbené písně české skupiny Sortiment a sledovali tradiční krušnohorské řezbářské umění. Po krátké návštěvě marienberských vánočních trhů si pak společně na závěr zazpívali koledy. Další setkání je plánované v Mostě. Poděkování patří pracovnicím Městské správy sociálních služeb s ředitelem Martinem Strakou za výbornou organizaci na české straně a samozřejmě pracovníkům Seniorenresidenz „Am Markt“ s ředitelem Andreasem Hausteinem na straně saské.

Tip na výlet

Mimořádná výstava „Sachsen Böhmen 7000“ ve Státním archeologickém muzeu Chemnitz

V letáčku vydaném pro tuto výstavu čteme: Když Wettinerové a Jiří z Poděbrad v roce 1459 ve smlouvě uzavřené v Chebu stanovili hranice mezi Saským kurfiřstvím a Českým královstvím, zdokumentovali tak k dnešnímu dni ty nejstarší hranice v Evropě.  A od té doby se vyznačuje život v hraničním regionu snahou o volné přeshraničními vztahy, pocitem sounáležitosti a vzájemným kulturním prolínáním.  Tyto mimořádné vztahy mezi Saskem a Českem jsou návštěvníkům vynikajícím způsobem prezentovány na této velmi zajímavé výstavě pomocí 400 objektů. Jsou to staré dokumenty, významná umělecká díla, ale i originální zpravodajství o událostech na pražském velvyslanectví v roce 1989. Výstava ukazuje dobu od osídlení našeho území až po turistické vztahy ve 20. století, s malými předměty, které si lidé z tehdejších cest přiváželi, a prezentuje staletou čilou výměnu mezi lidmi v tomto regionu. Výstavu, jejíž kooperační partner je Národní galerie Praha, můžete navštívit do konce března.

Advent v Krušnohoří – 25. Adventní koncert pěveckých sborů euroregionu

V sobotu před 2. adventem se uskutečnil v kostele Sv. Kateřiny v Buchholzi tradiční adventní koncert euroregionu, který se koná vždy na různých místech jak na české, tak i na německé straně, a letos je to již 25. ročník. Ve zcela zaplněném kostel byli účastnici a hosté srdečně přivítáni farářkou Steffi Stark a prvním náměstkem zemského rady okresu Krušnohoří Andreasem Starkem. Po dvou sólistech na akordeon a po dvou sólistech s ukázkou lidové hudby, spolu s osmi sbory z české a saské části Krušnohoří vytvořili pestrý program. Malým i velkým aktérům se podařilo zanechat v publiku zvláštní radostnou předvánoční atmosféru spojenou s rozjímáním o událostech minulého roku. Moderní hudební prvky, spojené s tradičním a křesťanským zpěvníkem, evokovaly vzpomínky na kořeny lidového umění obou našich zemí. Mezi účastníky byly jak nové pěvecké sbory, jako např. Kantorský sbor Sv. Kateřiny, z hostitelského kostela, tak i pravidelně na vánočních koncertech účinkující, např. Sbor gymnázia z Zschopau nebo Dětský sbor Blecha z Postoloprt.
Srdečně děkujeme dlouholetým Constanze Ulbricht a Martině Ďurdíkové za výbornou přípravu.

Jak úspěšná je integrace v Sasku a u nás?

O tom by mohl něco zjistit na regionální úrovni plánovaný projekt sociálních služeb Stollbergu Lebenshilfe a Sociálního centra sociálních služeb Obrnice. Z iniciativy Cristiana Ahnera ze stollbreské radnice přijela delegace z partnerské obce Obrnice do Stollbergu, aby pokračovala v dosavadní spolupráci. Jednání proběhlo v sociálním zařízení Lebenshilfe. Přítomní se shodli na tom, že připraví malý projekt zaměřený na problematiku integrace minorit. Pokračovat ve čtení „Jak úspěšná je integrace v Sasku a u nás?“

Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty“

 

Oblastní muzeum v Mostě ve spolupráci s německým spolkem Förderverein des Museums Olbernhau e.V. bude v následujících dvou letech mapovat poválečnou historii hračkářské výroby na obou stranách hranice Krušných hor. Krušnohorská hračka je stěžejním tématem pro oba partnery. Mostecké muzeum jako vedoucí partner na tento projekt s názvem „Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty“ získalo dotaci z programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkový rozpočet projektu činí 237.450 €, z toho 85 % poskytne EU. Pokračovat ve čtení „Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě země – dvě cesty““

Členská společnost našeho euroregionu slaví 20 let své existence

Česko – německá obecně prospěšná společnost Energie se sídlem v Meziboří a Langenau byla založena 23. 3. 1998. V počátcích její činnosti jí pomohli němečtí partneři z tamějších chráněných dílen při založení podobné chráněné dílny pro postižené v Meziboří. Tato chráněná dílna neslouží pouze výrobním účelům, ale také jako terapie postiženým. Ředitel společnosti Milan Konečný ji řídí již 12 let. Kdo si vzpomíná na těžké začátky Energie, musí jeho práci vysoko ocenit. Pokračovat ve čtení „Členská společnost našeho euroregionu slaví 20 let své existence“