Sportovní hry dvou euroregionů

15. září proběhly v Drážďanech 2. přeshraniční sportovní hry Euroregionů Erzgebirge/Krušnohoří a Elbe/Labe. Ve čtyřech sportech fotbal, volejbal, atletika a šachy soutěžilo na 150 mladých sportovců ročník 2002 a mladší. Hry v areálu Margon Arena Dresden 0zahájil primátor města Drážďany a zároveň president Euroregionu Elbe/Labe Dirk Hilbert. Každý z Euroregionu postavil výběry složené z české a saské části. Tým Erzgebirge (SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V., Freiberger PSV, SC Annaberg-Buchholz), tým Krušnohoří (FK Bílina, AK Bílina, Volleyball Most, …), tým Labe (SKP Sever Ústí nad Labem, FK Ústí nad Labem, …) tým Elbe (TuS Dippoldiswalde, SV Sachsenwerk Dresden e.V., TSV Dresden, Schachklub Heidenau, Schachzentrum Seeblick). Nejlépe si vedl tým Erzgebirge, který zvítězil ve většině disciplín.

Organizaci celé akce zajistil městský sportovní svaz Stadtsportbund Dresden společně s okresním sportovním svazem Kreissportbund Sächsische Schweiz – Osterzgebirge e.V a projektovým partnerem na české straně Euroregionem Labe. Finančně hry podpořil Fond malých projektů v EEL.

Příští rok se budou hry konat 14. září v Ústí nad Labem.

EUROFEST 2017

Louny – V sobotu 9. září se ve sportovním areálu ZŠ Přemyslovců uskutečnilo mezinárodní žákovské víceutkaní družstev partnerských měst – Eurofest 2017. Pozvání tentokrát přijali sportovci ze slovenského Lučence a německého Zschopau. Za Louny jim byl soupeřem atletický oddíl ASK Elna Počerady. Ten byl s Městem Louny zároveň i pořadatelem mítinku. Na start se postavilo více než padesát atleti v těchto disciplínách – běhy na 60 m , 300 m, 800 m, 4×60 m, 4×300 m, disk 0,75kg, disk 1kg, oštěp

500g, oštěp 600g, koule 3kg, koule 4kg, dálka a výška. Za ideálního počasí bylo dosaženo solidních výkonů. Nejhodnotnější výkony letošního roku byly vyhodnoceny dva výkony: 800m Zuzky Porubčanové 2:16,03min a disk Kevina Reima z Zschopau 45,90m. V celkovém hodnocení bylo toto pořadí: žáci – 1. Zschopau 45 bodů, 2. Louny 42 bodů a 3.  Lučenec 34 body. V žákyních 1. místo Zschopau 50, 2. místo Louny 47 bodů a 3. místo Zschopau „B 27bodů.

Ladislav Bába, Louny

Foto: Ladislav Bába

Šumenskému pomníku se vrací jeho původní tvář

Památka obětí první světové války – jednoho z nejstrašnějších válečných konfliktů v dějinách lidstva, který navždy přepsal mapu Evropy – se z většiny krušnohorských měst a obcí vytratila. Kromě neúprosného zubu času, který smazává stopy sto let starých událostí, je tomu zde i odsunem německých rodin, které na své padlé blízké ještě dlouho vzpomínaly. Památníky válečným obětem, o jejichž vybudování lidé leckdy s velkým nasazením usilovali, byly v pohraniční po roce 1945 většinou zlikvidovány nebo použity pro jiné účely. Díky tomu, že v současné době roste počet lidí, kteří se zajímají o regionální historii, se i některým z těchto drobných památek vrací jejich původní tvář i význam. Takovým příkladem je památník v Litvínově-Šumné.

V listopadu 2015 převzal Českojiřetínský spolek na velvyslanectví USA v Praze grant Nadace OF, která pro rekonstrukci šumenského památníku poskytla finanční prostředky zhruba na třetinu nákladů. Díky přeshraniční spolupráci Českojiřetínského spolku s Domovským spolkem Rechenberg-Bienenmühle se v roce 2017 podařilo zajistit potřebné kofinancování z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Spolupráce české a saské školy připravující mladé hasiče je přínosem

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se setkal s ředitelem Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, p. o. (ESOZ) a partnerské školy Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen. Obě školy připravují mladé profesionální hasiče a úspěšně spolupracují.

„Práce profesionálních i dobrovolných hasičů si velmi vážím, denně zasahují při mnoha mimořádných událostech a na to musejí být dobře připraveni. Proto jsem rád, že v Ústeckém kraji máme odbornou školu, která se na cílenou přípravu hasičů zaměřila. Věřím, že spolupráce a výměnné stáže studentů s partnerskou školou v Sasku, přináší oboustranný užitek,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Podle ředitele ESOZ Jana Mareše se chomutovská škola na odborné vzdělání budoucích hasičů zaměřuje již od roku 1993 a je v tomto směru jedinou školou v České republice. Příprava studentů probíhá v úzké součinnosti s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a užitečnost zapojení profesionálních hasičů do studia potvrdil i ředitel HSZ ÚK Roman Vyskočil.

„V roce 1996 jsme se rozhodli získat mezinárodní zkušenosti s přípravou budoucích hasičů a navázali jsme nejprve vztahy s hasičskou školou v Erfurtu,“ uvedl ředitel ESOZ Jan Mareš. „Osmdesát procent našich absolventů nachází uplatnění v krajských hasičských sborech, dvacet procent se pak stává členy hasičských sborů podniků. Například 15 členů sboru hasičů na pražském letišti pochází z naší školy,“ doplnil ředitel.

René Kraus, ředitel hasičské školy Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, který je současně velitelem saských profesionálních hasičů, potvrdil, jak jsou důležité vzájemné návštěvy a stáže studentů z Čech a Saska. Absolventi těchto škol mohou po maturitě ihned nastoupit k výkonu služby. Uplatnění studentů ze saské školy je také zejména u profesionálních hasičů.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o.

Škola připravuje na budoucí povolání příslušníky hasičských záchranných sborů od roku 1993. Jsou jedinou školou v ČR, která splňuje podmínky MŠMT a GŘ HZS ČR k uznání odborné způsobilosti pro výkon funkce hasič a hasič – strojník absolventům oboru Strojník požární techniky (RVP 39-08-M/01 Požární ochrana). Proto nemusí absolventi, jako jediní v republice, po přijetí k HZS ČR, absolvovat nástupní odborný výcvik a kurz strojníka a mohou přímo vykonávat své povolání. Kromě výuky a přípravy žáků ve školním prostředí nebo u HZS v Ústeckém kraji nabízí žákům možnost zahraniční stáže. Po prvních zkušenostech v Erfurtu před osmi lety navázali velmi úzkou spolupráci se odboru školou Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, která jim pro to se souhlasem saského ministerstva vnitra vytváří ty nejlepší podmínky. Z dotačních programů (Euroregion Krušnohoří, EREASMUS+ apod.) umí škola žákům poskytnout prostředky na ubytování a stravu, ale úhradu nákladů za kurzy nese saská hasičská škola, resp. ministerstvo vnitra Saské spolkové republiky.

Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

V Hoyerswerdě působí nejvýznamnější vzdělávací instituce v oblasti vzdělávání hasičů Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen, ve spolkovém státu Sasko, tato zároveň patří k nejlepším v celé SRN. S touto institucí má uzavřeno dlouholeté partnerství Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,  příspěvková organizace. Partnerství spočívá ve výměnných vzdělávacích pobytech žáků.

Letošní milníky spolupráce

Dne 14. 3. 2017 proběhlo jednání zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, obou škol a poradkyně Ministerstva vnitra Saska. Na jednání byl prezentován systém vzdělávání členů hasičských záchranných sborů v SRN. Odlišností je zejména vzdělávání jejich dobrovolných členů, které je státem mnohem více monitorováno a řízeno. Zatímco profesionálních členů je ve Svobodném státu Sasko přibližně 2500, dobrovolná základna činí více než 30 tisíc členů a tvoří tak velmi významný prvek v systému. V SRN rovněž neexistuje samostatný obor středního vzdělání na vzdělávání hasičů, toto vzdělání je pak realizováno formou určité dvouleté nástavby. Zástupci KÚÚK se seznámili s prvky krizového řízení v SRN, právě ve vztahu k hasičským záchranným složkám a to jak v oblasti živelných pohrom, tak teroristických a jiných hrozeb.

Dne 15. 3. 2017 proběhla návštěva Katastrophenschutzschule Sachsen. Škola disponuje moderními výcvikovými polygony, na kterých je možné simulovat téměř všechny modelové situace – od školy smyku po záchranu z budovy po výbuchu plynu či zemětřesení. Byla prezentována praktická ukázka žáků SŠ z Chomutova, oboru Požární ochrana, ve výcvikovém polygonu se simulací požáru v bytové jednotce (3 místnosti, schodiště). Závěrem byla zdůrazněna prospěšnost spolupráce obou škol ve vztahu ke vzdělávání budoucích hasičů v Ústeckém kraji a potřeba její udržitelnosti i do budoucna. 

Zemědělská komise na Zahradě Čech

Den s Agrární komorou a Ústeckým krajem

Tradičně se zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří setkává na Dni s Agrární komorou a Ústeckým krajem na Zahradě Čech v Litoměřicích, aby projednala své další náměty společných projektů a seznámila se s úspěchy českého regionálního  zemědělství.

 Agrární komora v Mostě připravila 15. září 2017 ve spolupráci Ústeckým krajem na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích tradiční Den s agrární komorou s bohatým kulturním programem. Jako v loňském roce byly vyhodnoceny dvě soutěže – Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 a soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 2017. Oceněna při této příležitosti byla zásluha hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka za podporu regionálního zemědělství. Největší zásluhu ovšem na uspořádání celé této impozantní akce má ředitelka Okresní agrární komory Most Ludmila Holadová, která je i předsedkyní zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří. Každoroční účast saských partnerů na této akci je dokladem dlouhodobé a neformální spolupráce zemědělců v Euroregionu Krušnohoří.   

Nová Ves v Horách přivítá podzim Jeřabinovými slavnostmi

Oranžové plody jeřábu, které každý podzim zbarví Krušné hory, se staly symbolem slavností v Nové Vsi v Horách na Litvínovsku. Jeřabinové slavnost, které ukončí letní sezónu, se konají v sobotu 23. září 2017 odpoledne. Tématem oslav bude nejen příroda Krušných hor a její podzimní úroda, ale také zpěv a zábava.

Slavnosti v centru Nové Vsi v Horách začnou ve 13 hodin. Neboť je keř jeřábu jejich symbolem, hned na začátku dojde na jeho vysazení. Typická krušnohorská dřevina s oranžovými plody se však bude celým programem vinout dál. Bude například tématem soutěže s vědomostním kvízem a také Jeřabinové pohádky v podání divadla BezeVšeho (v 15.30 hodin). Pocta Jeřabině se také jmenuje pěvecká soutěž/nesoutěž, kterou pořadatelé prostřednictvím vtipného moderátora Zdeňka Lukesleho hned na začátku oslav vyhlásí. Proč nesoutěž vysvětluje starosta Nové Vsi v Horách David Kádner: „Chceme návštěvníky povzbudit k přihlášení a setřást z nich trému. Proto nebudeme výkony hodnotit, odměna čeká na každého. Skvělé by bylo, kdyby se někomu podařilo najít píseň o jeřabině.“
Ve dvě hodiny se můžete podívat, jaké dobroty je možné uvařit z darů krušnohorské přírody. Vařit bude Věra Bauerová z Libochovic, která získala titul Restauratér roku 2013, a její host, herec Mojmír Maděrič.
Od 13 do 17 hodin bude otevřen řemeslný trh s výtvarnou dílničkou pro děti. K příjemné atmosféře bude během odpoledne hrát kapela Švejk Music a představí se tanečnice Staňkorebelky. Dorazí také dětmi oblíbený kejklíř Thomas Lupino a od 17 hodin bude hrát country kapela.
Jeřabinové slavnosti jsou třetí akcí v rámci přeshraničního projektu Plujeme na lodi společně, podpořeného z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Poslední akcí, určenou pro obyvatele obce, bude v prosinci zájezd na vánoční trhy do Saska

Lokální řídící výbor schválil celkem 9 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 6. září 2017 ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 10 projektů. Za Centrum pro regionální rozvoj se zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR RNDr. Jiří Horáček, vedoucí odboru evropské územní spolupráce.
Schváleno bylo 9 projektů. Z nich bylo 7 českých s dotací 86 613 EUR a 2 saské projekty s dotací 13 765 EUR. Jeden český projekt nezískal dostatečný počet hlasů pro přijetí. Jednomyslně byla zamítnuta žádost o navýšení prostředků saského žadatele, protože žádost byla předložena pouze v německém jazyce a Lokální řídící výbor neshledal potřebnost takového navrhovaného navýšení.    

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR.  O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny.

Dr. Horáček ocenil dobrou práci Lokálního řídícího výboru, zejména zapojení odborných komisí euroregionu do posuzování projektových žádostí. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Lokální řídící výbor nezapomněl ani na narozeniny projektové manažerky Euroregionu Krušnohoří Martiny Ďurdíkové. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 29.11.2017 v Mostě, projektové žádosti je třeba podat do 18.10. 2017. Na české straně zbývá po započtení tohoto Lokálního řídícího výboru  425 803,77 EUR, na saské straně zbývá 895 826,03 EUR.

 

Přehled schválených projektů LŘV 6.9.2017

Sportovní komise a sportovní hry

Česká část sportovní komise našeho euroregionu se sešla 4. září 2017 s ředitelem Euroregionu Elbe/Labe Mgr. Vladimírem Lipským ve Víceúčelovém komunitní centru v Bílině, aby na závěrečném setkání oba partneři dokončili přípravu sportovních her dvou euroregionů, která proběhne 15. 9. 2017 v Drážďanech. Projektová žádost, podaná německou částí Euroregionu Elbe/Labe byla schválena, financování je tudíž zajištěno. Disciplíny sportovních her jsou dané, od kolegů z Drážďan byly včas doručeny rozpisy fotbalu a atletiky, zároveň definitivní časový plán soutěží a vzorová prezenční listina. Volejbal je rovněž zajištěn, chyběli pouze šachisté. Ale v průběhu jednání byli i oni zajištěni. Autobusy pro cestu sportovců do Drážďan jsou rovněž objednány. Celou přípravu na české straně za náš euroregion zajišťoval Petr Procházka, kterému patří upřímné poděkování.

Dalším záměrem sportovních akcí obou euroregionů jsou zimní hry. Připravuje je Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov.

Přítomní využili setkání k výměně informací o pořádání sportovních akcí a financování sportu a Petr Procházka je seznámil s rekonstruovaným komunitním centrem a jeho zaměřením, což všichni vysoce ocenili.

 

 

Krizový management a soutěž mladých hasičů

Tentokrát se sešla komise pro krizový management v sobotu 3. září 2017 u příležitosti soutěže mladých hasičů, což je tradiční akce, kterou tato komise realizuje od svého založení. Uskutečnila se v rekreačním středisku mládeže Jugendherberge Falkenain u přehrady Kriebstein nedaleko města Mittweida. Komise zde kromě jiného projednala své záměry, které zapracuje do rozvojové strategie euroregionu. Je to např. záchranářská akademie pro mládež, vytvoření společného střediska dopravní výchovy a přímý přeshraniční varovný systém. Právě nedávné události, jako byl požár Unipetrolu a skládky Celio, dokladují jeho nezbytnost. Přestože celou dobu trvání euroregion usiluje o přímé propojení krizového managementu s obcemi na druhé straně hranice, jsou saské příhraniční obce informovány o mimořádných událostech na české straně s velkým zpožděním a nepřesně, což vyvolává jejich značnou nespokojenost.

Všichni členové komise se zúčastnili slavnostního zahájení soutěže mladých hasičů, kterou oba předsedové odstartovali, a poté prošli všechna stanoviště, kde soutěže probíhaly. 

 Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev mladých hasičů. Byly to sbory z obcí Citoliby, Osek, Haji u Duchcova, Strupciče, 2 x Lenešice, Obrnice, Bilence, Niederbobritzsch, Frauenstein,  Niederwiesa, Mittweida, Großolbersdorf, Oelsnitz, Lugau, Zwönitz. Pro realizaci soutěže byl vytvořen společný tým, sestávající z členů komise pro krizový management euroregionu a sboru dobrovolných hasičů z Mittweidy/Falkenhain.

Na prvních místech se umístila tato družstva

  1. Bílence
  2. Lenešice A
  3. Niederwiesa

Poděkování za úspěšnou realizaci soutěže si zejména zaslouží Elke Zepak z Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, dále pak Jürgen Krause, jeho zástupce Lutz Peter a další dobrovolní hasiči z Mittweidy

Soutěž je projektem podpořeným z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v programu Interreg V-A Evropské unie

 

Rada v Kadani

Rada Euroregionu Krušnohoří se 1. 9. 2017 sešla na pozvání Mgr. Jan Losenického, místostarosty Kadaně, opět po delší době v tomto krásném městě. V úvodu je Mgr. Losenický seznámil s jeho rozvojem, který všichni vysoce ocenili. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka v úvodu jednání okomentoval plnění úkolů z minulé rady a seznámil členy se stanoviskem Ministerstva dopravy ČR, které na dopis euroregionu ohledně železnice na Moldavu kladně reaguje. Poté přistoupil k hlavnímu bodu, přípravě Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů.  Euroregion je zodpovědný za správu a administrativu tohoto fondu, proto rada velmi pečlivě projednala všech 10 navržených projektů, na které již předem obdržela stanoviska svých odborných komisí. Vzala rovněž na vědomí dohodu o roli komisí v proceduře hodnocení projektů. 

Novým členem byla zvolena Destinační agentura Dolní Poohří, kterou představila členům rady její ředitelka Libuše Novotná Pokorná. Příští jednání připravilo jednatelství euroregionu na přání členů rady v Saském zemském sněmu v Drážďanech 5. 10. 2017. 

V diskusi o nedávném požáru v Celiu, o kterém nebyly saské pohraniční obce dlouho informovány, rada konstatovala, že vzájemná informovanost stále vázne, i když je vytvořen krizový portál kraje a pro informovanost veřejnosti vzniklo již v roce 2000 Ekologické centrum pro Krušnohoří v Mostě. Ani o požáru v Unipetrolu nebyly saské příhraniční obce včas informovány. K tomu negativně přispívá i vystoupení Litvínova z euroregionu, které narušilo ucelený systém krizového managementu v příhraničí, a ve kterém hrál právě jeho zástupce významnou roli. Rada znovu odsoudila politiku Litvínova, který z euroregionu vystoupil, aby ušetřil na nepatrném členském příspěvku, ale podává projekty do euroregionu prostřednictvím svého Partnerského spolku. Členové rady, starostové 13 obcí a 2 zástupci dalších organizací, to pokládají za nesolidní jednání a vypočítavost.

Na jednání ale rada nezapomněla ani poblahopřát projektové manažerce Martině Ďurdíkové k jejím narozeninám.