Program na podporu přeshraniční spolupráce

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Aktuální výzva: ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM!

Soutěž o nejlepší video „TO JE EVROPA V ČESKU A SASKU” vstupuje do další fáze

Novinky o soutěži:

  1. července 2018 vypršela lhůta pro zasílání příspěvků do naší videosoutěže. Zájem byl veliký a výsledkem je celkem 34 videí různých projektových aktérů. Za to jim patří VELKÉ DÍKY!

Témata jsou rozmanitá – od policie a hasičů přes vzdělávání, životní prostředí a cestovní ruch až po umění a kulturu. Dokonce se zapojil i inspektor Clouseau.

Nyní je na Vás vybrat budoucí finalisty – podpořte Vaše favority! Do 15. srpna 2018 do 15 hodin bojují videa o Vaše lajky!

A proč videa potřebují Vaši podporu? Protože 6 videí s nejvyšším počtem lajků uvedeme na letošní výroční konferenci Programu spolupráce, která se bude konat dne 5. září 2018. Účastníci výroční konference pak zvolí absolutního vítěze, který se může těšit na hlavní cenu ve výši 500 eur, kterou do soutěže věnovala Saská rozvojová banka. Všichni ostatní účastníci soutěže obdrží věcné ceny z programového území.

Tak tedy: „PALEC NAHORU“ na našem kanálu YouTube pro Vašeho favorita/Vaše favority!

Výroční konference – Save the date

Naše výroční konference se pomalu blíží. Určitě jste si již ve Vašem kalendáři zarezervovali 5. září 2018.

Pokud byste se rádi zúčastnili finále videosoutěže, které se bude konat ve 12:30 hodin v Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech (Krušné hory), můžete se přihlásit na e-mailové adrese kontakt@sn-cz2020.eu .

15:30 hodin se všichni vydají z Městského kulturního střediska ke „Společnému centru“ Bärenstein/Vejprty. Tam se bude konat odpoledne plné zážitků pro všechny věkové kategorie . Můžete se těšit na úspěšné projekty, řemesla, hudbu, kvíz, malování na obličej pro ty nejmenší, občerstvení a ještě mnoho dalšího. Přihláška na tuto část programu není nutná a vstup je zdarma.

Těšíme se na Vás!

Setkání mladých hasičů Lkáň, Gauderitz, Beierfeld – 2018

         Realizace výše uvedeného projektu proběhla ve dnech 23. až 29. července 2018. Cílovou skupinou, pro kterou byl projekt určen, byly české a německé děti a mládež ve věku od osmi do 15 let s výrazným zájmem o hasičský sport. Sedmidenní workshop se uskutečnil společnými silami ve vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý, který toto kompletně vybavené zařízení pronajal obci Lkáň. V pondělí po společné večeři se účastníci vzájemně představili a upřesnili program. Vedením jednotlivých aktivit byl pověřen Jindřich Novotný, kterému velmi odpovědně pomáhali vedoucí Miroslava Dlouhá, Vladimíra Malá a Andre Wende z partnerské obce Beierfeld. Druhý den účastníci absolvovali pochodové cvičení s výstupem k Státnímu hradu Hazmburk. Večeře byla spojena s posezením u táborového ohně. Ve středu mladí hasiči navštívili litoměřickou zásahovou jednotku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, vyslechli si odborný výklad a absolvovali exkurze v jeho prostorách. Odborným lektorem a zároveň poutavým vypravěčem byl David Ďuriš, který se po celou dobu mladým hasičům věnoval. Čtvrtý den byl věnován poznávání Ústeckého kraje. Účastníci si prohlédli krajské město a putování zakončili společným obědem na Větruši. Páteční den proběhl ve znamení příprav na dětský den ve Lkáni. Do programu se aktivně zapojila místní organizace Českého svazu žen Dagmar a Sbor dobrovolných hasičů Lkáň. Během sobotního dopoledne přijeli do Lkáně hasiči z partnerské obce Klipphausen, místní části Gauernitz a mezi účastníky zavítal i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V závěrečný den starosta obce Lkáň Pavel Foriš, starosta SDH Lkáň Luboš Dlouhý a místostarosta SDH Karel Novák vyhodnotili workshop jako velmi úspěšný a rozdělili mezi účastníky ceny a diplomy. Loučení se navzdory tvrdému přístupu, který byl uplatňován po celou dobu workshopu, neobešlo bez slz dojetí mladých hasičů z obou stran hranice.

Společná oslava

Ve dnech 23. až 24. června si občané obce Třebívlice společně s německými partnery ze Saska připomněli významné výročí 700 let první doložené zmínky o obci. Nosná část programu byla soustředěna na sobotní odpoledne. Hlavní část aktivit se odehrála v důstojném prostředí Zámeckého vinařstvím v Třebívlicích. Program byl slavnostně zahájen starostou obce Třebívlice Mgr. Tomášem Rulfem ve 12 hodin, a to společným obědem s důchodci. Následoval bohatý kulturní program, ve kterém postupně vystoupily tyto hudební skupiny: Stará sešlost, Original Grünhainer Jagdhornbläser, BEATLES REVIVAL a skupina ŠRUM ŠRUM. V rámci oslav vydala obec Třebívlice za výrazné podpory FMP Euroregionu Krušnohoří dvojjazyčnou brožuru v tematickém členění: Z historie obce, Ulrika v Čechách a Třebívlicko oslavuje 120 let zahájení pravidelného provozu na Švestkové dráze. Publikace je dostupná v budově Stálé expozice Ulriky v. Levetzow, na obecním úřadě a nebo na webových stránkách obce Třebívlice. Dalšími významnými kulturními, společenskými či sportovními akcemi jsou: 28. července 2018 – fotbalový zápas o pohár starosty, kdy se spolu utkají S.K. Třebívlice a Internacionálové ČR, 25. srpna 2018 – Vernisáž výstavy abstraktních obrazů Evy Soudské, 29. září 2018 – Třebívlické vinobraní a 1. prosince 2018 to bude Adventní koncert v kostele sv. Václava.

 

Projekt Partneři spolu oslavují 700 let založení obce Třebívlice / Projekt – Partner feiern gemeinsam 700 Jahre Gründung der Gemeinde Třebívlice
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.

 

Lidová veselice a hornická slavnost

Na dvě akce na obou stranách česko – německé hranice jsou zváni také hosté ze sousední země. V sobotu 28. 7. nás zve na 14. lidovou slavnost město Vejprty. Zahájení akce, která se koná v rámci projektu „Vejprty a Bärenstein společně 2018“ ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, je ve 13 hod.

V Měděnci začíná v sobotu ve 12 hod. již 6. hornická slavnost s pestrým programem. Obci je  430 let. Poslední důlní činnost ve zdejší šachtě skončila před 50 lety a dokumentuje ji pozoruhodná výstava.

Česko – saské návštěvy

Úspěšný projekt OHK Most
Přeshraniční setkávání s názvem Česko-saské návštěvy založil významný partner našeho euroregionu Okresní hospodářská komora Most a tento projekt již vytvořil v euroregionu letitou tradici. OHK Most spolu se svým saským partnerem Průmyslovou a hospodářskou komorou IHK Chemnitz v současném projektu podporuje rozvoj turistiky v obou částech euroregionu, propojuje turistické cíle a zaměřuje se na informovanost veřejnosti i na aktuální dopravní situaci. Po červnovém setkání v Mostě bude následovat 3. září workshop na zámku Augustusburg. Turistické cíle v saské i české části společného euroregionu jsou dosud málo známy. Věříme, že i díky projektu OHK Most dojde k jejich větší prezentaci.

Malé velké mistrovství

V červnu 2018 se v Bohušovicích nad Ohří konal 3. ročník krajského mistrovství v orbě Ústeckého kraje, kterého se zúčastnilo na krajské podmínky nevídaných 20 soutěžících. Soutěž byla obohacena i o reprezentací saských oráčů, kteří stejně jako v loňském roce přijeli na tuto orbu předvést svoje umění v ovládání pluhu a traktoru. Účast saských oráčů byla zajištěna ve spolupráci s Euroregionem Erzgebirge/Krušnohoří v rámci projektu „Agrární spolupráce“ z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Ze saské početné delegace byl mezi rozhodčími Mirko Mauersberger (vedoucí týmu) a ve vlastní den orby přijel podpořit saské oráče také pan Werner Bergelt, jednatel Regionalbauernverband Erzgebirge e.V., předseda německé části zemědělské komise. Soutěžilo se celkem v pěti disciplínách a ve dvou s výraznou převahou zvítězili 2 saští oráči, p. Decker Lukas s traktorem Lamborghini a pluhem Kverneland a p. Uhlmann Lars s traktorem ZT 300 a pluhem Kverneland. Suché a horké počasí posledních dnů bylo příčinou velmi tvrdé půdy, kdy zejména malá a historická technika měla problémy udržet stanovenou hloubku a kvalitu orby. Velké poděkování vyslovil předseda Společnosti pro orbu paní Ludmile Holadové, ředitelce OAK Most, předsedkyni zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, která je výraznou osobou při organizaci krajských soutěží v orbě Ústeckého kraje. První brázdu s koňmi pana Čmejly vyoral hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a vystřídali se i další – pan Ing. Jan Navrátil z ČZÚ Praha s Ludmilou Holadovou a další.

Z projevu hejtmana vyjímáme: „Založila se zde v kraji hezká tradice, což dokazuje už letošní třetí ročník. Dnešní mistrovství v orbě je oslavou zemědělství, které má rozhodně nezastupitelnou a významnou úlohu v hospodářství. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří každoročně půdu obdělávají a pečují o ni“.

vysledkova listina

Klub saských ornitologů v Euroregionu Krušnohoří

Letní setkání saských ornitologů v červnu 2018 na Lesné v Krušných horách ohodnotili všichni jeho účastníci jako velmi zdařilé. K dobré náladě přispělo navíc i krásné počasí. Jsem rád, že se zúčastnilo i šest členů odborné skupiny Neuhausen/Seiffen z našeho euroregionu. Poděkování patří Christině Scheinpflug za přípravu a organizaci celé akce. Mario Liebschner se zasloužil o bezchybné technické zázemí a poděkování za zajímavé přednášky si zaslouží především Christina Scheinpflug, Jan Gläßer, Bernd Kafurke a za vedení exkurze Volker Geyer. Českou stranu zastupoval Miloslav Anderle z Ornitologického klubu Most, který přednesl zajímavou přednášku a doprovázel nás v Mariánských Radčicích na sobotní exkurzi. Velký dík patří Ing. Tomáši Kropáčkovi, členu komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří, který akci brilantně tlumočil! Na exkurzi v Mariánských Radčicích jsme měli možnost pozorovat vzácného Bukáčka malého, což pro nás bylo pochopitelně nádherným zážitkem.

Udo Kolbe, emeritní předseda komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří

150 let Sboru dobrovolných hasičů Postoloprty

V sobotu 23. června proběhly v Postoloprtech oslavy 150 let vzniku dobrovolných hasičů.  Od časného rána se na Mírové náměstí sjížděly hasičské sbory ze širokého okolí.  V deset hodin dopoledne prošel městem průvod hasičů.  V čele průvodu šly Postoloprtské mažoretky, o hudební doprovod se postarala Lounská 13.  Po průvodu následoval slavnostní nástup jednotky, podání hlášení starostovi města a vystoupení hostů a ocenění jednotlivých hasičů. Oslav se zúčastnili zástupci z partnerského města Wolkenstein v čele se starostou města. Po slavnostním zahájení hrála na náměstí k poslechu Lounská 13 a probíhaly ukázky z technických zásahů a prohlídka vystavené techniky. Odpoledne se program přesunul do zámecké zahrady, kde program probíhal do večerních hodin. Byly připraveny ukázky Městské policie Postoloprty, kynologů, k vidění a vyzkoušení byl otočný simulátor dopravní nehody, práce záchranářů. Pro děti byl připraven skákací hrad a skluzavka ve tvaru hasičského auta. Děti měly možnost si zasoutěžit, pracovat v rukodělných dílnách, podívat se na pohádku a také si zatančit. Na pódiu se představily místní hudební skupiny Kočkuzblajs a Staré tenisky, vystoupili žáci z tanečního a hudebního oboru ZUŠ Postoloprty, mažoretky Imagine DDM Postoloprty. Celý program zakončila skupina Brutus a ohňová show. U příležitosti 150 let založení SDH byla vydána brožura o historii sboru.

Celý projekt 150 let SDH Postoloprty byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří.