BLATNO A SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018

Toto psaní musím vzít trochu zeširoka. Když jsem před loňským setkáním rodáků do kostela připravovala prezentaci fotografií z našich obcí a akcí, došlo mi, že možná nastal ten správný čas si trochu „zasoutěžit“ s ostatními obcemi v Ústeckém kraji, dát o sobě v konkurenci s ostatními trochu vědět, protože je u nás spusta krásných míst, také díky pomoci mnoha dobrovolníků jsou hezké středy obcí a že se u nás děje spousta občanských aktivit, kulturních a sportovních akcí a téměř ve všech obcích že existují spolky a party lidí, kteří se schází a druží a společně nejen že pomáhají se zlepšováním vzhledu obcí a již zmíněných středů, návsí, ale sami pro sebe udržují různé tradice, anebo si vytvářejí nové, díky kterým se lépe poznávají a vtahují mezi sebe nové obyvatele. A to je velká cennost a zdálo se mi, že bych s tím měla něco užitečného udělat.

Pokračovat ve čtení „BLATNO A SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018“

Společné grémium euroregionu

Na hradě Hněvín v Mostě se sešli 29. listopadu zástupci obou vrcholných orgánů euroregionu na společném zasedání. Zhodnotili dosavadní práci euroregionu, vysoce ocenili přínos Fondu malých projektů v programu Interreg V-A v prohlubování přeshraniční spolupráce a nastínili záměry do příštího roku. Měla by to být nadále aktivní role odborných komisí, pokračování ve vydávání Infopressu a v mediální práci, užší spolupráce s dosavadními partnery a sousedními euroregiony. Jako každý rok, i letos byly při této příležitosti uděleny Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Gertruda Liptáková z Oseku ji obdržela za dlouholetou práci se seniory Oseku a Frauensteinu a Dietmar Bastian z Annabergu za dlouholetou práci s mládeží v oblasti kultury a sportu.

Lokální řídící výbor schválil 13 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 28. listopadu 2018 ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 14 projektových žádostí. Schváleno bylo 13 projektů, jeden projekt nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za saský Správní orgán Kooperačního programu Česko-saské spolupráce Interreg V-A Yvonne Schönlein. Za MMR ČR se zasedání zúčastnili Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát. Pokračovat ve čtení „Lokální řídící výbor schválil 13 projektů“

Předvánoční komise

Předseda německé části komise pro hospodářství a turistiku Mathias Lißke pozval komisi tentokrát na předvánoční jednání do Crottendorfu, známému výrobou vánočních františků. Vyrábějí se zde 80 let a celý objekt se stal oblíbeným výletním místem pro rodiny s dětmi. Cestovní ruch byl také hlavním tématem jednání komise. Pokračovat ve čtení „Předvánoční komise“

Agrární spolupráce a 25 let Agrární komory Most

 

Projekt Agrární spolupráce

Konference českých a saských zemědělců dne 22. listopadu v Mostě byla spojena s oslavou 25 let Agrární komory Most. Její ředitelka Ludmila Holadová, předsedkyně zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, podala obšírnou zprávu o stavu regionálního zemědělství a potravinářského průmyslu a poděkovala všem spolupracujícím partnerům za dosavadní úspěšnou spolupráci. Její spolupředseda Josef Kubiš, člen prezidia AK ČR, ředitel AGRO Jesenice u Prahy, její zprávu doplnil o další zajímavé informace. O stavu zemědělství na saské straně euroregionu informoval jednatel rolnického sdružení Bauernverband Ezgebirge Werner Bergelt. Za Ústecký kraj poděkovali Agrární komoře Most a jmenovitě Lídě Holadové náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák, předseda komise pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje Miroslav Andrt a předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožka. Poděkování jí dále vyslovili zástupci všech přítomných partnerů, např. starosta města Meziboří Petr Červenka, zástupci Euroregionu Krušnohoří a samozřejmě zástupci saských zemědělců.

Komise pro kulturu a mládež

Jako obvykle měla komise nejvíce projektů ze všech odborných komisí euroregionu. Na jednání v městské knihovně ve Freibergu 13. listopadu jich hodnotila celkem 6. Komise je posuzovala velmi pečlivě a po obsáhlé diskusi doporučila čtyři, dva projekty k přijetí pro rozhodování Lokálního řídícího výboru nedoporučila. Komisi opouští dosavadní předseda její německé části Wolfgang Kalus a novou členkou se stává Julia Pikos z kulturního zařízení Mittelsächsische Kultur GmbH se sídlem v Freibergu. Zajímavá byla informace o úspěšně dokončené rekonstrukci historické budovy freiberské knihovny a jejím provozu, se kterým se členové komise seznámili na exkurzi.