Články Euroregionu Krušnohoří

Česko-Saská spolupráce

Na jubilejní zasedání této komise, složené ze zástupců vlád, ministerstev, saských vládních ředitelství, českých krajů a česko-saských euro­regionů, pozval saský ministerský předseda Michael Kretschmer 11. června u příležitosti 25. výročí podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko nejen členy komise, ale i mnoho významných hostů.  

Více

Rada jednala na Červeném Hrádku

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří na Červeném Hrádku je pro její členy vždy nejen příjemné, ale i podnětné. Dne 31. srpna se pod taktovkou místopředsedy Euroregionu Krušnohoří, mosteckého primátora Mgr. Jana Paparegy, členové komise i hosté seznámili s činností jednatelství za uplynulé období od posledního jednání rady. Velmi pozitivně ocenili Zprávu o auditu Ministerstva financí ČR, operace…

Více

Komise pro kulturu a mládež

Tentokrát se obrátili členové komise na jednatele, aby dojednal její jednání v oblíbeném rekreačním areálu Lesná, známému z mnoha velmi pozitivně oceňovaných společných česko– saských akcí. Komise se zde 30. srpna informovala o realizaci Kooperačního programu Česká republika – Svobodný stát Sasko do roku 2020, o stavu čerpání prostředků na velké projekty v Monitorovacím výboru i na malé…

Více

Nová tvář společné krajiny

Nová tvář společné krajiny je název projektu, jehož cílem je informovat odbornou a laickou veřejnost o postupné proměně česko-saského příhraničí a umožnit jí udělat si představu o tom, jakou proměnou dotčené území prošlo. V rámci projektu dojde k realizaci dvou workshopů ve Freibergu a v Mostě, na kterých budou diskutována témata zabývající se rekultivovanými oblastmi,…

Více

Program na podporu přeshraniční spolupráce

Mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 Aktuální výzva: ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM! Soutěž o nejlepší video „TO JE EVROPA V ČESKU A SASKU” vstupuje do další fáze Novinky o soutěži: července 2018 vypršela lhůta pro zasílání příspěvků do naší videosoutěže. Zájem byl veliký a výsledkem je celkem 34 videí různých projektových aktérů. Za to jim…

Více

Setkání mladých hasičů Lkáň, Gauderitz, Beierfeld – 2018

Realizace výše uvedeného projektu proběhla ve dnech 23. až 29. července 2018. Cílovou skupinou, pro kterou byl projekt určen, byly české a německé děti a mládež ve věku od osmi do 15 let s výrazným zájmem o hasičský sport. Sedmidenní workshop se uskutečnil společnými silami ve vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý, který toto kompletně vybavené…

Více

Společná oslava

Ve dnech 23. až 24. června si občané obce Třebívlice společně s německými partnery ze Saska připomněli významné výročí 700 let první doložené zmínky o obci. Nosná část programu byla soustředěna na sobotní odpoledne. Hlavní část aktivit se odehrála v důstojném prostředí Zámeckého vinařstvím v Třebívlicích. Program byl slavnostně zahájen starostou obce Třebívlice Mgr. Tomášem Rulfem ve 12…

Více

Lidová veselice a hornická slavnost

Na dvě akce na obou stranách česko – německé hranice jsou zváni také hosté ze sousední země. V sobotu 28. 7. nás zve na 14. lidovou slavnost město Vejprty. Zahájení akce, která se koná v rámci projektu „Vejprty a Bärenstein společně 2018“ ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, je ve 13 hod. V Měděnci začíná…

Více

Česko – saské návštěvy

Úspěšný projekt OHK Most Přeshraniční setkávání s názvem Česko-saské návštěvy založil významný partner našeho euroregionu Okresní hospodářská komora Most a tento projekt již vytvořil v euroregionu letitou tradici. OHK Most spolu se svým saským partnerem Průmyslovou a hospodářskou komorou IHK Chemnitz v současném projektu podporuje rozvoj turistiky v obou částech euroregionu, propojuje turistické cíle a…

Více

Malé velké mistrovství

V červnu 2018 se v Bohušovicích nad Ohří konal 3. ročník krajského mistrovství v orbě Ústeckého kraje, kterého se zúčastnilo na krajské podmínky nevídaných 20 soutěžících. Soutěž byla obohacena i o reprezentací saských oráčů, kteří stejně jako v loňském roce přijeli na tuto orbu předvést svoje umění v ovládání pluhu a traktoru. Účast…

Více

Klub saských ornitologů v Euroregionu Krušnohoří

Letní setkání saských ornitologů v červnu 2018 na Lesné v Krušných horách ohodnotili všichni jeho účastníci jako velmi zdařilé. K dobré náladě přispělo navíc i krásné počasí. Jsem rád, že se zúčastnilo i šest členů odborné skupiny Neuhausen/Seiffen z našeho euroregionu. Poděkování patří Christině Scheinpflug za přípravu a organizaci celé akce. Mario Liebschner se zasloužil o bezchybné technické zázemí…

Více

150 let Sboru dobrovolných hasičů Postoloprty

V sobotu 23. června proběhly v Postoloprtech oslavy 150 let vzniku dobrovolných hasičů.  Od časného rána se na Mírové náměstí sjížděly hasičské sbory ze širokého okolí.  V deset hodin dopoledne prošel městem průvod hasičů.  V čele průvodu šly Postoloprtské mažoretky, o hudební doprovod se postarala Lounská 13.  Po průvodu následoval slavnostní nástup jednotky, podání hlášení starostovi města a vystoupení…

Více

Již posedmé se na vodní nádrži Matylda utkaly osádky dračích lodí

Již posedmé se na Matyldě na začátku června uskutečnily závody dračích lodí, které si mezi místními, ale i přespolními získávají stále větší oblibu. Tentokrát se ojedinělého klání zúčastnilo 54 posádek včetně týmu mosteckého magistrátu. Ouřadové v čele s primátorem Janem Paparegou bojovali ze všech sil, ale do finále nakonec nepostoupili. Přesto  díky skvělému času 1 minuta…

Více

Mladí hasiči soutěžili v Oseku

Tradiční soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří zorganizovalo tentokrát ve dnech 22. – 24. června 2018 město Osek. Vlastní soutěži předcházelo několik přípravných jednání, na kterých byly připraveny propozice, vytýčena trať a dojednáno ubytování a stravování. Na startu se sešlo celkem 15 družstev, z toho německých 7 a 8 českých. Soutěž zahájila starostka Oseku Lenka Říhová s jednatelem…

Více

Vodamin II úspěšně pokračuje

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce z  Evropského fondu pro regionální rozvoj. Velký projekt zaměřený na problematiku vzestupu důlních vod po ukončení těžby a jejich využití pokračoval 20. června 2018 setkáním projektových partnerů ve Freibergu. Zástupci leadpartnera, kterým je Palivový kombinát Ústí nad Labem, informovali své partnery o celkové realizaci projektu,…

Více

Sportovní hry dvou euroregionů připraveny

Oblíbené sportovní hry dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge se budou tentokrát konat 14. září 2018 v Lovosicích. Podmínky jsou tu pro ně velmi dobré, všechny druhy navržených druhů sportu se mohou konat na jednom místě v místním moderním sportovním areálu. Na jednání sportovních komisí obou euroregionů v tomto areálu dne 18. června 2018 se o tom…

Více

Česko-saská spolupráce

zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci Na jubilejní zasedání této komise, složené ze zástupců vlád, ministerstev, saských vládních ředitelství, českých krajů a česko-saských euroregionů, pozval saský ministerský předseda Michael Kretschmer 11. června 2018 u příležitosti 25. výročí podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko nejen členy komise, ale také…

Více

Fond malých projektů

    Lokální řídící výbor Na zasedání Lokálního řídícího výboru ve Freibergu 30. 5. 2018 bylo předloženo celkem 22 projektů. Dva projekty nedosáhly požadovanou hranici 50 bodů, a proto byly z rozhodování vyřazeny. Vzhledem k tomu, že nebyl dosud schválen upravený Realizační dokument, ve kterém již nebudou muset být kráceny projekty pro děti a mládež, byly tyto…

Více

Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje

Na krajském úřadu se sešla 31. 5. 2018 tato komise Rady Ústeckého kraje s  jednateli Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe. Účelem jednání byla příprava setkání vrcholných představitelů obou euroregionu, Ústeckého kraje a Drážďan. Předseda komise Dr. Jaroslav Horák informoval v úvodu zástupce saského euroregionu o dosavadních zahraničních aktivitách kraje a seznámil je poté s dalšími návrhy spolupráce. Kromě…

Více

Sociální komise

Sociální komise se sešla odpoledne 24. 5. 2018 ve Freibergu, v sídle jednatelství německé části euroregionu. Podle plánu činnosti se komise na svém zasedání zaměřila na téma začleňování postižených dětí do školních kolektivů během školní docházky, a zástupce zemského rady Středosaského okresu Jörg Höllmüller představil realizaci inkluse na příkladu školy Dr.-Lothar-Kreyssig-Förderschule und Wirtschaftsgymnasium/ BSZ „Julius Weisbach“…

Více

Kultura a mládež

Komise pro kulturu a mládež se sešla hned ráno 24. května 2018 v jednatelství německé části euroregionu ve Freibergu. Protože je tako komise pověřena návrhem na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, zabývala se jejím udělením značnou část svého zasedání. Komise pověřila jednatelství zveřejněním výzvy na udělení ceny na webových stránkách, v Infopressu a v…

Více

VÍTKOVCI

Skupina historického šermu Vítkovci úspěšně realizovala další projekt HISTORIE A TRADICE V rámci projektů bylo dosaženo plánovaných výsledků. Akce byly hojně navštíveny. Akce ve Wolkensteinu – Česká ulička se zúčastnila řada návštěvníků z Čech z řad rodin i jednotlivců. Základní škola v Postoloprtech zorganizovala i autobusový zájezd pro děti. V rámci projektu byl velký zájem o tradiční…

Více

Hospodářství a turistika

Pro jednání komise hospodářství a turistika zvolila její předsedkyně Ing. Ivana Košanová 22. května 2018 Střední školu technickou, gastronomickou a automobilovou, která je jednou z mála páteřních škol Ústeckého kraje. Jednání se uskutečnilo v její pobočce v Jirkově, která se specializuje na zahradnictví. Ředitel této školy Ing. Jiří Mladý v úvodu seznámil komisi s učebními obory a jejím dosavadním…

Více

Životní prostředí a regionální plán

Komise pro životní prostředí a regionální plán se sešla 17. května 2018 v sídle lesního závodu v Marienbergu a hlavním tématem byla problematika lesů. Z rozvojové studie euroregionu z pohledu této komise je vyrovnání se se změnami klimatu jednou z hlavních priorit, obsahující ochranu krajiny a lesů. Dlouholetý člen komise Ingo Reinhold z lesní správy Marienberg informoval komisi o stavu lesů…

Více

Zasedání Monitorovacího výboru 14.-15. 5. 2018

Na svém druhém letošním zasedání se Monitorovací výbor programu sešel v kulisách krajiny Českého středohoří v Budyni nad Ohří, Klášterci nad Ohří). Výbor na tomto zasedání schválil pět projektů, které mohou ihned zahájit svou realizaci. Další projektové žádosti byly schváleny jako náhradní projekty, jejichž realizace bude možná v případě úspor v aktuálně realizovaných projektech. Členové Monitorovacího…

Více

Životní prostředí a regionální plán

Komise pro životní prostředí a regionální plán se sešla 17. května 2018 v sídle lesního závodu v Marienbergu a hlavním tématem byla problematika lesů. Z rozvojové studie euroregionu z pohledu této komise je vyrovnání se se změnami klimatu jednou z hlavních priorit, obsahující ochranu krajiny a lesů. Dlouholetý člen komise Ingo Reinhold z lesní správy Marienberg informoval komisi o stavu lesů…

Více

Muzea a kulturní památky

Nová členka komise pro muzea a kulturní památky Erika Wünsch zorganizovala jednání této aktivní komise euroregionu ve svém domovském Tkalcovském muzeu v Oederanu. Komise hodnotila a poté doporučila ke schválení 2 projekty ve Fondu malých projektů a jeden velký projekt v Monitorovacím výboru. Pro členy komise byly velmi zajímavé, ale také podnětné, informace z muzeí euroregionu, z jejich…

Více

Výroční zpráva 2017

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2017. Výroční zpráva o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2017   Zpráva: Plnění úkolů stanovených pro rok 2017 Realizace programu Interreg V-A Komise Euroregionu Krušnohoří Infopress Projekty a akce euroregionu Asociace euroregionů ČR a AGEG Smluvní spolupráce Jednatelství Vývoj členské základny v roce 2017 Rada Euroregionu Krušnohoří Nová partnerství…

Více

TECHNODAYS v Chomutově

Letošní, v pořadí již 6. ročník úspěšného veletrhu Technodays se uskutečnil ve dnech 26. – 28. 4. 2018 v Městském divadle v Chomutově. Možnost prezentovat svou společnost a její nabídku, co do svých produktů, služeb i pracovních pozic využilo i tentokrát na tomto letošním prestižním veletrhu TECHNODAYS, jedné z nejvýznamnějších akcí v našem regionu s vysokou návštěvností množství firem, studentů a význačných hostů. Jako vždy se zúčastnila…

Více

Rada v Oseku

Na svém jednání na radnici v Oseku 27. dubna 2018 se Rada Euroregionu Krušnohoří v úvodu opět zabývala problematikou opakovaných projektů a pověřila předsedu euroregionu Ing. Jiřího Hlinku jednáním s ředitelem Odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR RNDr. Jiřím Horáčkem. Rada poté kladně zhodnotila valnou hromadu a jednání pokračovalo přípravou Fondu malých projektů, který euroregion…

Více

Společně pro Českou republiku a Sasko

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 Aktuální výzva: ZAPOJIT SE A BÝT PŘITOM! Program spolupráce vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VIDEO „TO JE EVROPA V ČESKU A SASKU” Zapojit se může každý Chopte se mobilu a natočte některý z podpořených projektů Méně je někdy více – maximální délka videa…

Více

Projekt Krušnohorská pivní stezka

Ve stylové restauraci pivovarského muzea v Rechenbergu se 23. 4. 2018 uskutečnil přípravný workshop za účasti většiny projektových partnerů. Jeho pokračování je plánováno koncem května 2018. Workshop monitorovala ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná, za německou stranu za Turistický svaz Krušnohoří Karsten Gräning. V úvodu se představili všichni přítomní, workshopu se zúčastnili zástupci…

Více

Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna

V přednáškovém sále mosteckém muzea se uskutečnila ve dnech 19. a 20. dubna 2018 mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna, podpořená z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Kromě saských účastníků přijelo velké množství hostů i z jiných zemí – ze Švýcarska, Chorvatska, Polska, Hesenska. Projekt podal Ústecký kraj a nejvíce se o jeho…

Více

Krušnohorské noviny vysoce oceněny

Po udělení ceny Sail of Papenburg dvojjazyčnému zpravodaji Euroregionu Krušnohoří Infopress získává 19. 4. 2018 ocenění další periodikum našeho euroregionu.  V souvislosti s projektem „Krušnohorské noviny“, který navazuje na regionální titul „Erzgebirgs-Zeitung“ (1880 –1943, obnoveno 2015), obdržel významný člen našeho euroregionu, Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří, za tento projekt z rukou náměstka ministra kultury…

Více

Úspěšná Kadaň

Město Kadaň získalo se svým nástěnným kalendářem Královské město Kadaň v soutěži turisticko – propagačních materiálů TOURISTPROPAG 2018 třetí místo v kategorii stolních, kapesních a nástěnných kalendářů. Toto ocenění získalo jistě především díky krásným fotografiím pana Ladislava Rennera, který si tak přidal do sbírky další trofej. S tímto oceňovaným autorem spolupracuje město dlouhodobě a jeho dílo využívá…

Více

Destinační agentura Dolní Poohří

Významný člen našeho euroregionu dosáhl dalšího úspěchu. Na vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže Turistpropag v Lysé nad Labem získala Destinační agentura Dolní Poohří dvě ocenění – 3. místo v kategorii turistický průvodce a Zvláštní cenu města Lysá nad Labem za propagační materiál Putování s Ohřinkou aneb zábavné výlety po hradech, zámcích a kostelích zaměřený na rodiny…

Více

Spolupráce zemědělců pokračuje

Na pozvání předsedy německé části zemědělské komise  Euroregionu Krušnohoří Wernera Bergelta se v sídle Regionálního zemědělského svazu Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. sešli 17. dubna 2018 zástupci českých a saských zemědělců, aby připravili návrh společných aktivit na další období. Agrární spolupráce v Euroregionu Krušnohoří trvá již 20 let, ale v letošním roce by ji chtěli zemědělci poprvé posílit i malým…

Více

Komise pro zahraniční vztahy

Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se sešla 16. dubna 2018 tato důležitá komise Rady Ústeckého kraje, aby projednala náměty další zahraniční spolupráce. Předseda komise Dr. Jaroslav Horák informoval v úvodu členy o dosavadních zahraničních aktivitách kraje a seznámil je poté s dalšími návrhy spolupráce. Ústecký kraj aktivně pomáhá svým zahraničním partnerům. V rámci oficiální spolupráci se Zakarpatskou…

Více

Destinační agentura Dolní Poohří oceněna

Významný člen našeho euroregionu dosáhl dalšího úspěchu. Na vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže Turistpropag v Lysé nad Labem získala Destinační agentura Dolní Poohří dvě ocenění – 3. místo v kategorii turistický průvodce a Zvláštní cenu města Lysá nad Labem za propagační materiál Putování s Ohřinkou aneb zábavné výlety po hradech, zámcích,  a také kostelích, zaměřený na…

Více

Valná hromada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Místem jednání valné hromady se stal 23. března 2018 Chrám chmele a piva v Žatci, Restaurant U Orloje. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která zkontrolovala uložené úkoly a za odstoupivší Ing. Hanu Traxmandlovou z komise euroregionu pro hospodářství a turistiku do ní zvolila ředitelku Destinační agentury Dolní Poohří Libuši Novotnou Pokornou. Místostarosta Žatce,…

Více

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor programu Interreg V-A česko – saské spolupráce jednal 21. března 2018 v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze Jednání řídil vedoucí Řídícího orgánu Programu spolupráce a vedoucí saské delegace, pan Dr. Roger Mackeldey a vedoucí Národního orgánu Programu spolupráce, předseda české delegace RNDr. Jiří Horáček. Účastníky dále pozdravil vedoucí Kontaktní kanceláře Svobodného státu…

Více

Naděje pro Moldavskou dráhu

Moldavská dráha, spojující v minulosti Most a Freiberg přes Moldavu, sloužila zpočátku především pro přepravu uhlí, zanedlouho potom i pro osobní přepravu. Po druhé světové válce byla trať mezi Moldavou a saským Holzhau přerušena v délce sedmi kilometrů, ale hned po revoluci 1989 se objevily snahy o dostavbu tohoto chybějícího úseku. Nejvíce o tom ví starosta Dubí…

Více

Umění mladé generace společně

V další aktivitě projektu Přátelství měst Stollberg a Obrnice ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří se žáci základní školy v Obrnicích a studenti gymnázia a základní školy ze Stollbergu 13. března 2018 sešli v Obrnicích. Po prohlídce obrnické školy poté společně ve zdejším kulturním centru vytvářeli umělecké předměty. Byly to ozdobné kachle z papíru, na kterých vyjádřili své představy…

Více

Sportovní komise

Viceprezident Okresního sportovního svazu Krušnohorského okresu a předseda komise německé části komise Dietmar Bastian pozvali začátkem března členy Sportovní komise na jejich první jednání 7. 3. 2018 do Annabergu.  Sportovní svaz Krušnohoří informoval o přípravě společných zimních sportovních her v roce 2018, které se budu konat v Oberwiesenthalu. Žadatelem je Sportovní svaz a projektovým partnerem Sportklub 2000.…

Více

Sociální komise v Chomutově

Tentokrát jednala tato komise dne 6. března 2018 pod vedením svého předsedy Ing. Giampaoliho v Sociálním centru Písečná v Chomutově, které provozuje příspěvková organizace města Chomutov – Sociální služby Chomutov. V úvodu se na exkurzi komise seznámila s činností tohoto centra, s jeho poradenstvím i s místním azylovým domem pro matky s dětmi. V blízké budoucnosti se počítá s jeho přestavbou a rozšířením i…

Více

Rada v Duchcově

V úvodu jednání rady 2. 3. 2018 představil starosta Duchcova, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Mgr. Zbyněk Šimbera, úspěšný rozvoj svého města od posledního jednání rady v Duchcově. Obzvláště rekonstrukce náměstí a parkoviště radu potěšila. Po analýze práce odborných komisí rada přistoupila na návrhy předsedů ke změnám v jejich složení. Podrobně se poté rada zabývala přípravou Lokálního řídícího výboru…

Více

Kultura a mládež

V Bílině se na radnici sešli 1. března 2018 členové komise pro kulturu a mládež ke svému dalšímu jednání. Nová místostarostka Bíliny Vendula Vodičková, nová členka komise, představila v úvodu historii a rozvoj města. Jako obvykle měli členové komise k hodnocení nejvíce projektů ze všech komisí, tentokrát jich bylo sedm. Komise všechny projektové žádosti detailně posuzovala a doporučila…

Více

Životní prostředí a regionální plán

Tématem jednání této aktivní komise 28. února 2018 byla na přání německé strany problematika další těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří a rekultivace. Nebylo náhodou, že pro jednání vybrala česká strana město Horní Jiřetín, kterému dlouho kvůli zásobám uhlí hrozil zánik, podobně jako mnohým severočeským obcím. Starosta Horního Jiřetína Ing. Vladimír Buřt představil za velkého zájmu historii…

Více

Muzea a kulturní památky

Jednání komise muzea a kulturní památky se uskutečnilo 27. 2. 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a bylo spojeno s výstavou Svět kachlových kamen, jehož konference byla i projektem ve Fondu malých projektů, který podal Ústecký kraj a mostecké muzeum ho nyní realizuje. Jednání řídil místo onemocnělého předsedy české části komise Mgr. Soukupa jeho zástupce Mgr. Jiří Šlajsna.…

Více

Hospodářství a turistika

Na svém první zasedání v letošním roce se sešla komise pro hospodářství a turistiku 26. února 2018 v sídle Regionální průmyslové a obchodní komory Erzgebirge v Annabergu.  Po aktuálních informacích o realizaci programu Interreg V-A a Fondu malých projektů komise hodnotila projekty určené při rozhodování Lokálního řídícího výboru. Dva projekty doporučuje přepracovat a upřesnit, dva jednomyslně doporučuje…

Více

Euroregiony a Komise pro zahraniční vztahy

Zasedání Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje se 19. února 2018 zúčastnili zástupci obou euroregionů v Ústeckém kraji, Krušnohoří i Labe. Komise zhodnotila své dosavadní aktivity a projednala možnost spolupráce s některým francouzským regionem. Spolu se zástupci euroregionů se komise jednomyslně shodla na tom, že nejvhodnější by byl region na francouzsko-německé hranici s podobným průmyslem, kde by…

Více

Starostové Litoměřicka

Na zasedání starostů Litoměřicka dne 16. 2. 2018 v Třebívlicích byli pozvání zástupci Ústeckého kraje, Ministerstva vnitra ČR a jednatel Euroregionu Krušnohoří. Starostové se zde seznámili s novým zákonem na ochranu osobních údajů. Starostové tento zákon nevítají, zdá se jim velmi komplikovaný, a především ve školách jsou proti němu výhrady. Hejtman Bubeníček představil aktuální aktivity kraje a…

Více

Dopravní komise

První jednání dopravní komise v letošním roce proběhlo 13. 2. 2018 v Dubí. Jednání se poprvé zúčastnil nový čen komise Ing. Jaroslav Mareš z mosteckého magistrátu, vedoucí odboru správních činností, a jako hosté přijali pozvání Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství, který se ale jednání dopravní komise účastní pravidelně, a také…

Více

25 let v euroregionu

Jednatelka německé části našeho euroregionu Beate Ebenhöh je dnešním dnem přesně 25 let ve své funkci. Její kolegyně pro ni v jednatelství ve Freibergu připravily překvapení – pozvaly blízké přátele na malou oslavu v úzkém kruhu. Během přátelského posezení si všichni zavzpomínali při promítáním fotografií z archivu české části euroregionu na uplynulou dobu. Ale pak nezapomněli čeští hosté…

Více

Kraj a jeho euroregiony

V sídle Ústeckého kraje se sešli 5. února 2018 zástupci Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, radním pro regionální rozvoj PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem a pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje, aby jako vždy počátkem nového roku zhodnotili dosavadní spolupráci a dojednali spolupráci v letošním roce. Jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína představil přítomným práci euroregionů,…

Více

Evaluace programu Interreg V-A

V Drážďanech se 2. 2. 2018 na svém předposledním zasedání sešla v saském kancléřství řídící skupina, aby projednala připomínky vzešlé z posledního jednání ze dne 24. 10. 2017. Pod vedením Ywonne Schönein ze saského řídícího orgánu se sjednotili členové skupiny se zhotoviteli evaluace, společností  Metis GmbH z Vídně, na pracovním postupu zapracování připomínek do závěrečné zprávy. V této řídící skupině zastupují…

Více

Perspektiva životního prostředí

Podle usnesení z posledního jednání komise pro životní prostředí a regionální plán se sešla její úzká pracovní skupina 30. ledna 2018 ve Freibergu, aby připravila návrhy do rozvojové strategie euroregionu. Za českou stranu se zúčastnil Dr. Jiří Roth, předseda komise pro životní prostředí a jednatel české části euroregionu Mgr. Bína. Německou stranu komise zastoupili Beate Ebenhöh,…

Více

Partnerství Meziboří – Sayda

Na pozvání starosty Saydy Volkera Krönerta se setkali 29. ledna 2018 zástupci Meziboří s představiteli partnerského města Sayda a s předsedou místního sportovního spolku Volkmarem Herklotzem. Na programu bylo zhodnocení dosavadní spolupráce obou partnerských měst i s kritickými poznatky z loňského roku, ale především šlo o náměty společných projektů do budoucna. Nadále se počítá se sportovními a kulturními akcemi…

Více

Rada v Lounech

Starosta Loun Radovan Šabata pozval Radu Euroregionu Krušnohoří na první letošní jednání 26. ledna 2018 do divadelní kavárny Vrchlického divadla v Lounech. V úvodu seznámil její členy a hosty za velkého zájmu s rozvojem svého města. Jako obvykle se živá diskuse rozpoutala pod vedením předsedy Ing. Hlinky o výsledcích rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, protože rada…

Více

Zemědělská komise ve Freibergu

První jednání v letošním roce proběhlo dne 25. ledna 2018 v jednatelství euroregionu ve Freibergu. Saští i čeští zemědělci se vzájemně informovali o situaci v zemědělství v obou zemích. Mnohé problémy mají velmi podobné – nedostatek pracovních sil, malé výkupní ceny zemědělských komodit, sucho, složité vyúčtování dotací. Jak v Německu, tak i v ČR není dosud ustavena stabilní vláda, se kterou…

Více

Regionální televize společně

V Marienbergu se v pondělí 22. ledna 2018 sešli ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa zástupci dvou regionálních televizí se zástupci euroregionu, aby projednali záměr jeho společné prezentace, především z pohledu turistických atraktivit a zajímavých akcí tohoto sdružení. Za českou stranu se zúčastnil Jan Punčochář z regionální televize rtm+, známý ze svého dřívějšího působení v celostátní televizi Prima a dále jednatel…

Více

Setkání v Kontaktní kanceláři

Na pozvání zástupců této kanceláře se předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka s jednatelem Mgr. Františkem Bínou zúčastnili 18. 1. 2018 tradičního setkání přátel česko-saské spolupráce v Praze v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko. Zdravici pronesl státní ministr pro spolkové záležitosti Oliver Schenk a za českou stranu náměstek ministra pro životní prostředí Ing. Vladislav Smrž.…

Více

Adventní koncert

Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří – Chomutov  2017 PF 2018 euroreg

Více

VODAMIN II

          Tento projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Partneři projektu se opět sešli Pracovní jednání se tentokrát konalo v iTN Zittau. Projektoví partneři si vyměnili informace o aktuální realizaci dílčích úkolů. Pro připomenutí: hlavním cílem tohoto Česko-saského projektu, financovaného EU z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným…

Více

Rozvojová strategie euroregionu

Z pohledu sociální komise je rozvojová strategie zase o něco blíže Podle usnesení z poledního jednání sociální komise v Annabergu se ve Freibergu sešli 8. prosince 2017 její předsedové, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, zástupce zemského rady Středosaského okresu Jörg Hollmüller a oba jednatelé euroregionu, aby společně připravili náměty pro rozvojovou strategii euroregionu do cca. 2030. Německá…

Více

Velké projekty

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 bude možné zrealizovat dalších sedm projektů. Na svém zasedání v saském Herrnhutu schválil Monitorovací výbor programu společné česko-saské projekty, které Evropská unie podpoří částkou 10,1 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Projekty, které náš program podporuje, přispívají k tomu, že se…

Více

Kraj a jeho euroregiony

Stalo se již dobrou tradicí, že zástupci obou euroregionů, Krušnohoří a Labe, jsou zváni jako odborníci v oblasti přeshraniční spolupráce na zasedání Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje. V minulém období tato komise jednala i v Mostě v sídle Euroregionu Krušnohoří. Na jednání komise 4. 12. 2017 v Ústí nad Labem pozval Dr. Jaroslav Horák,…

Více

Naše Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – NUTS II Severozápad uspořádalo dne 30. listopadu 2017 výroční konferenci.  Místem jejího konání byl vybrán Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konferenci zahájili představením ÚO IROP za Ústecký kraj Ing. Viktor Kruml a za Karlovarský kraj Ing. Marie Míšková.  Poté Ing. Marie Mráčková a Ing. Lenka…

Více

Mlýny

V našem euroregionu trvá zajímavá spolupráce mlýnů celou řadu let a bylo v ní již realizováno několik projektů. V současném projektu Sůl – koření života / Salz – Gewürz des Lebens, který podal Vernerův mlýn, o.p.s, se v sobotu 25. listopadu 2017 sešli čeští a němečtí partneři projektu, ale i četní hosté v Brlohu u Loun ve Vernerově mlýně na svém…

Více

Lokální řídící výbor schválil celkem 16 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 29. 11. 2017 v Mostě v zrekonstruovaném Divadle rozmanitostí obdrželo k rozhodování celkem 19 projektových žádostí. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se zasedání zúčastnil Ing. Karel Malát. Celkem bylo schváleno 16 projektů, z toho českých za 74 783,64 EUR, saských…

Více

Životní prostředí a regionální plán

Ještě nikdy se to nestalo, ale tentokrát do Freibergu 27. 11. 2017 přijel na jednání komise pro životní prostředí a regionální plán jen jeden jediný člen české části komise, její předseda Dr. Jiří Roth, samozřejmě s českým jednatelem a projektovou manažerkou euroregionu. Saská strana se obrací na jednatelství, aby vytvořilo podmínky účasti českých členů komise. Především…

Více

Rada v Podbořanech

Jako vždy, když je jednání rady v Podbořanech, je účast členů rady vysoká. Bylo tomu tak i 24. října 2017. Nejdůležitějším bodem jednání byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů. Tento fond euroregion spravuje, a proto rada cítí za správné rozhodování o předložených projektech velkou zodpovědnost. Z celkem 19 předložených projektů, které byly již předem posouzeny…

Více

Setkání euroregionů

Členská schůze a výroční konference Pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) 2017 Badajoz, Španělsko  Členská schůze se konala v letošním roce ve dnech 26. – 28. října na pozvání Euroregionu Alentejo Centro Extremadura ve španělsko-portugalském příhraničí. Její účastníci obdrželi komplexní přehled o stávajících aktivitách společenství AGEG, především o stavu evropské agendy. Na zasedání bylo zapotřebí zvolit…

Více

Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této důležité komise se 20. 11. 2017 stala Okresní hospodářská komora v Mostě. Komise posoudila celkem čtyři projekty určené pro rozhodování v Lokálním řídícím výboru, z nichž jeden projekt, zaměřený na turistiku, doporučuje předem konzultovat s Krušnohorským turistickým svazem v Annabergu a přepracovat ho. Velmi obšírně se komise zabývala rozvojovou strategií euroregionu. Pracovní skupina pod vedením Mathiase…

Více

Kultura a mládež

Předseda německé části komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří Wolfgang Kalus navrhl jednání této komise na zámku Rochsburg nikoli náhodou. Představil jí totiž prostory, se kterými se počítá pro výstavu českých umělců v euroregionu v rámci projektu, který připravuje Středosaský okres. Členové komise mu nezapomněli hned na začátku jednání poblahopřát k jeho jubilejním narozeninám. V rozsáhlé diskusi se…

Více

Sociální komise

Pro jednání této aktivní komise 14. 11. 2017 vybrala její saská část novou budovu Krušnohorského okresního úřadu v Annabergu.  Podle ročního plánu práce byla na programu sociální práce s nezaměstnanými, ohroženými dětmi a mládeží v problematických rodinách, tentokrát na saské straně. Komise se přímo na místě při exkurzi seznámila s prací Jobcentra a s jeho úkoly, a poté následovalo…

Více

Společné grémium euroregionu

Pro letošní společné zasedání obou částí euroregionu 10. listopadu 2017 vybrala jeho německá část volnočasové zařízení Baldaufvilla v Marienbergu. Velkou pozornost věnovali členové společného grémia analýze dotačních prostředků, které přeshraniční spolupráci podporují. Jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh podala obšírnou informaci o Kooperačním programu sasko-české spolupráce Interreg V-A, se zaměřením nejen na velké projekty, ale…

Více

OHK Most představila střední školy na tradičním veletrhu

Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s ÚP ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, kontaktním pracovištěm Most, opět uspořádala, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, veletrh středního vzdělávání SOKRATES. Generálním partnerem letošního již 16. ročníku je společnost ČEZ Energetické produkty, hlavními partnery jsou Statutární město Most a akciové společnosti Vršanská uhelná a  Severní energetická.…

Více

Úspěšný projekt

V úterý dne 24.10.2017 uspořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově veletrh Krušnohorský Byznys Day aneb Inovační rande. Akce se uskutečnila za podpory a spolupráce partnerů Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří, ČEZ Energetické produkty s.r.o., Ústeckého kraje, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Inovačního centra Ústeckého kraje, Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Agentury pro…

Více

Sport

Ve statutárním městě Most, které je nositelem titulu Evropské město sportu, se na radnici sešla sportovní komise Euroregionu Krušnohoří na svém listopadovém zasedání. Zúčastnili se ho i zástupci sportu a jednatelství Euroregionu Elbe/Labe, protože oba euroregiony realizují společně řadu projektů. Přivítal je primátor Mostu Mgr. Jan Paparega. Sám je sportovec a je i místopředsedou Euroregionu Krušnohoří.…

Více

Přeshraniční festival

Nový, již 19., ročník přeshraničního festivalu „Dny české a německé kultury“ se již tradičně uskutečnil nejen v Drážďanech a Ústí nad Labem, ale i v celém Euroregionu Labe/Elbe. Zahájen byl slavnostním koncertem Harafica Symphonie v Tříkrálovém kostele v Drážďanech dne 26.10.2017 a zúčastnily se ho význačné osobnosti s velkými zásluhami o česko-saskou spolupráci. Kromě mnoha jiných to byli např. Jiří…

Více

Evaluace programu

V Drážďanech se 24. 10. 2017 v SAB sešla na svém druhém zasedání pracovní skupina pro vyhodnocení  komunikační strategie Kooperčního programu Sasko-Česká republika Interreg V-A. Zpracování analýzy zadalo Saské státní ministerstvo životního prostředí́ a zemědělství́, Program přeshraniční spolupráce, Interreg Europe a realizací byla pověřena společnost  Metis GmbH z Vídně. Ve dnech 15. a 16. června 2017 se…

Více

Memorandum o spolupráci

Dne 18. 10. 2017 podepsali zástupci různých regionální institucí  Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu. Tímto Memorandem deklarují ochotu a vůli ke vzájemné spolupráci pro zajištění svého podílu k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v dotčeném regionu své působnosti, jako sjednocující platformu pro komunikaci s orgány veřejné správy.  Spolupráci tak potvrdily: Okresní hospodářská komora Most, Euroregion Krušnohoří, Destinační agentura…

Více

Pracovní příležitosti

Významný partner Euroregionu Krušnohoří, Okresní hospodářská komora Most, spolu s úřadem práce a 18 firmami upořádala v Mostě v hotelu Cascade Regionální veletrh pracovních příležitostí s nabídkami volných pracovních míst. V tomto ohledu se nabízí výměna zkušeností i spolupráce se saskými partnery.

Více

České a německé pivovary propojí pivní stezka

Společný projekt, podpořený z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří, připravila Destinační agentura Dolní Poohří. V polovině října se poprvé sešli zástupci českých a německých pivovarů, kteří budou na turistické stezce spolupracovat. „Pro příští turistickou sezónu chceme připravit cestovní mapu s informacemi o jednotlivých zastávkách. Její součástí bude pivní karta, do níž budou návštěvníci sbírat razítka…

Více

Nové partnerství

Jednou z mnoha aktivit odborných komisí euroregionu je i pomoc při vyhledávání a navazování partnerství. Kromě partnerství obcí a měst je to i pomoc spolkům a sdružením při navazování partnerství. Sociální komise stojí i při navázání spolupráce sociálních ústavů v Mostě a v Krušnohorském okrese. Městská správa sociálních služeb Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH a Městská správa sociálních služeb…

Více

Mostecký chrám Nanebevzetí Panny Marie má 500 let

Projekt Mostecký dóm má 500 let, podaný Oblastním muzeem v Mostě ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří, vyvrcholil odbornou konferencí. Dne 12. 10. 2017 se v přednáškovém sále mosteckého muzea uskutečnila pečlivě připravená odborná konference českých a německých odborníků za účasti četných a významných hostů Ústeckého kraje, mezi nimiž byl i hejtman Oldřich Bubeníček. Německých účastníků přijelo…

Více

Ekologické centrum

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je tu pro veřejnost již 17 let Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (dále jen ECM) funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od 3. července 2000. Dne 2. října 2006 rozšířilo svoji působnost do Středočeského kraje založením Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Svým charakterem, zejména napojením na dispečinky průmyslových…

Více

Color Coordinate Your Accessories

Unsplash is a great site to not only find inspiration but also find images that can be used for personal and commercial projects. Here is our selection of nature images for the week.

Více

Euroregion v Saském zemském sněmu

Podpora euroregionů ze strany Saského zemského sněmu je všeobecně známá a vysoce ceněna, především poslanec tohoto sněmu, Lužický Srb Heiko Kosel (Linke), se o přeshraniční spolupráci euroregionů dlouhodobě zasazuje. I proto Rada Euroregionu Krušnohoří pověřila svého jednatele, aby zorganizoval exkurzi a říjnové jednání rady právě v budově Saského sněmu. Radu Euroregionu Krušnohoří zde přivítal prezident Saského…

Více

Projekt OHK Chomutov startuje

  Projekt Krušnohorský Business Day, což je veletrh regionální hospodářské spolupráce, podala Okresní hospodářská komora Chomutov. Umožní setkání partnerů v podnikatelské sféře, zástupců měst, komisí Euroregionu Krušnohoří, regionálních vysokých škol či výzkumných ústavů. Zahájen bude 24. 10. 2017 v Městském divadle v Chomutově.

Více

Design Quotes

[tm_content_blockquote quote=“The mind is like a richly woven tapestry in which the colors are distilled from the experiences of the senses, and the design drawn from the convolutions of the intellect.“ cite=“Carson McCullers“ size=“medium“ alignment=“center“]

Více

A Self Hosted Video

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto.

Více

Establishing A Startup

Creating a healthy working environment is key to success. A healthy work environment can be defined as the air we breathe, our water, our food and our surroundings.

Více

New Siri Commands

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit.

Více

New Watch Faces for Apple Watch

When designing for Watch OS, keeping in mind the user experience is key. Using larger images and animations will certainly slow down the user experience and lead to a bad rating.

Více

A Self Hosted Audio Post

[vc_row columns_on_tablet=“keep“ clear_all_padding=“yes“][vc_column h_text_align=“left“ h_text_align_mobile=“left-on-mobile“ v_align=“v-align-middle“ width=“1/1″][vc_row_inner columns_on_tablet=“keep“ clear_all_padding=“yes“][vc_column_inner h_text_align=“left“ h_text_align_mobile=“left-on-mobile“ v_align=“v-align-middle“ width=“1/1″][tm_textblock textarea_html_bkg_color=“#ffffff“] The Right Way to Make a Loop Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea…

Více