Česko-Saská spolupráce

Na jubilejní zasedání této komise, složené ze zástupců vlád, ministerstev, saských vládních ředitelství, českých krajů a česko-saských euro­regionů, pozval saský ministerský předseda Michael Kretschmer 11. června u příležitosti 25. výročí podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko nejen členy komise, ale i mnoho významných hostů.