Alternativní energie

DTPA/FM) ANNABERG-BUCHHOLZ: Ve dnech 3. a 4. března se setkali v Annabergu-Buchholzi experti z oboru alternativní energie na workshopu, aby si vyměnili zkušenosti o možnostech získávání alternativní energie z biomasy a o hranicích jejího využití. Ceny nafty a zemního plynu stále stoupají a meteorologické výkyvy, zapříčiněné změnami klimatu, jsou stále častější. Využívání alternativních zdrojů energie je proto stále zajímavější. Na tomto workshopu byli proto přítomni nejen experti z Německa, ale i z ČR, Polska, Rakouska a Slovinska. Pro okres Annaberg je získávání energie z biomasy navíc velmi zajímavé tím, že 45% jeho plochy je pokryto lesy. Na závěr projektu s názvem Regio Sustain chtějí experti vydat příručku na toto téma.