Víte že...

99 procent Sasů je napojeno na veřejné vodovody a téměř 88 procent je napojeno na veřejnou kanalizaci ? (Zdroj: Statistický zemský úřad, stav 2004).
Ze 17.965 domovních studní jich bylo v rámci individuálního vodního zásobování využíváno k zásobování pitnou vodou minimálně, a to buď zcela výjimečně nebo jen čistě doplňkově.