O literární ceně Kammweg

Literární cena Kammweg (hřebenovka) je udělována každoročně od roku 2004. Obrací se na autory narozené v Krušnohoří, žijící zde, či jak se to stalo letos, když se Krušnohoří odráží v jejich díle. V roce 2004 byly požadovaným literárním žánrem krátké dějiny a v roce 2005 to byla lyrika. V obou případech se jednalo o dosud neuveřejněné práce. V letošním roce byla oceněna ale již uveřejněná beletristická díla, ale i rozhlasové hry a divadelní kusy, v nichž se pojednávalo o Krušnohoří.

O udělení ceny rozhoduje odborná porota, obsazená literárními vědci, jazykovými experty, spisovateli a novináři.

Cenu v Marienbergu předají 11. března letošního roku saský státní ministr kultury Flath, předseda konventu Kulturního prostoru Krušnohoří zemský rada Förster a zemský rada Středního Krušnohoří, předseda německé části našeho euroregionu, Albrecht Kohlsdorf.

U příležitosti této významné kulturní akce budou vyhlášeny podmínky ceny Kammweg na rok 2007.