Interpelace o ilegálním vývozu odpadu v Sasku

Mluvčí poslanecké skupiny levicově orientovaných evropských poslanců PDS v Saském sněmu, Heiko Kosel, směřoval 28. 2. svou interpelaci na saskou vládu ohledně ilegálního vývozu odpadu do Čech. Kosel chtěl vědět, jaká je spolupráce mezi zemskou a spolkovou vládou s cílem zamezení ilegálního vývozu odpadu do sousední země, jaká vlastní opatření přijala saská vláda, především na základě jeho dotazu již z 8. listopadu 2001. Uvedl také tehdejší ujištění ministra pro životní prostředí Tillicha, že se ze saské strany o žádnou odpadářskou turistiku nejedná. Také se zeptal na společný postup Saska a ČR k zamezení ilegálního vývozu odpadu a na hodnocení saské vlády dosavadních opatření, tedy zda je zjišťování viníků odpadářské turistiky dostatečné. V interpelaci v Drážďanech dodal ještě Heiko Kosel: Téma vývozu odpadu kazí vztahy mezi Sasy a Čechy. Budeme se zabývat touto neřešenou problematikou v rámci kooperační smlouvy s českými levicovými poslanci na regionální a národní úrovni a budeme usilovat o vytvoření česko - saské expertní skupiny, která by měla přispět k vyjasnění problému a k námětům na strategii řešení.