Odbory na saské straně Krušnohoří

Od března do konce května 2006 proběhnou v mnoha podnicích v Krušnohoří volby podnikových rad. Tyto volby provází četné regionální aktivity DGB - Německého odborového svazu pro Krušnohoří. Dne 7. března vedli informační kampaň odboráři v nákupním středisku v Annabergu-Buchholzi.

Předseda regionálního DGB Michael Willneck konstatuje: "Tlak na zaměstnance se v poslední době enormně zvýšil, proto je důležité zastoupení zájmů našich kolegyň a kolegů v podnicích".

Zatímco ve velkých podnicích existují podnikové rady, zájmy zaměstnanců v malých podnicích jsou zastupovány podnikovými radami jen v sedmi procentech. "Proto je důležitým cílem našich současných aktivit iniciovat zakládání podnikových rad právě v malých a středních podnicích", dodává Winkler.