Otevření Bergmagazinu jako Muzea sasko - českého Krušnohoří

Bergmagazin, starobylá budova našeho města, má pohnuté dějiny. Tato pozoruhodná stavba z lomového kamene upoutává pozornost již zdaleka. Naposledy sloužila od roku 1969 jako skladiště ovoce a v roce 1993 přešla do majetku města Marienbergu. Nyní se proměnila tato budova, tak typická pro naše město, v centrum sasko - české lidové kultury. Stavební práce, které trvaly 4 roky, sanovaly budovu zvnějšku i vnitřku. Byly financovány projektem z programu Interreg III A, získaném za podpory partnerského města Mostu.
V budově byl v přízemí hned vedle vstupu zřízen prostor pro občerstvení. V první a druhém poschodí se nachází nová městská knihovna a vlevo od schodiště začínají výstavy v Muzeu sasko - českého Krušnohoří. Tato výstava pak pokračuje ještě ve třetím poschodí. Podrobné informace ohledně umístění výstav v jednotlivých poschodích naleznete na našich webových stránkách www.marienberg.de také v češtině.
Bergmagazin, teď v plném lesku, bude slavnostně otevřen 30. dubna 2006. V návaznosti na hornickou bohoslužbu se uskuteční také hornická přehlídka; průvod povede od kostela Sv. Marie až k Bergmagazinu. Tam bude v 11 hod. proveden slavnostní akt otevření doprovázený kulturním programem. Patřit k němu bude hudba a tanec, nabídky lidové tvořivosti a také malé pálení čarodějnic. Prohlídky v Bergmagazinu jsou nabízeny i v češtině.

V pondělí, 1. května 2006, bude ranní setkání přátel doprovázet česká dechovka. Vystoupí divadelní skupina z Hrobu a město partnerské Most se bude prezentovat tento den svým informačním stánkem. Srdečně přivítán o tomto víkendu bude starosta Mostu s dalšími zástupci tohoto našeho partnerského města.

Zveme srdečně i Vás a Vaše rodiny do Marienbergu o tomto jarním víkendu. Parkování je k dispozici přímo u Bergmagazinu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Sabine Ullrichová
tisková mluvčí města Marienberg