Saský maloobchod

Saský maloobchod končil rok 2005 plusovým obratem 1,3% nominální hodnoty v porovnání s rokem 2004 (v tehdejších cenách). Podle údajů Statistického zemského úřadu bylo však reálné zvýšení obratu o 0,8% (základem jsou ceny roku 2000). Tím maloobchodníci v Sasku nedosáhli ani celkového průměrného výsledku ostatních spolkových zemí, kde bylo dosaženo nominálního zvýšení 1,5 %, popř. reálného zvýšení 1,3%.

Asi polovina saského maloobchodu byla realizována převážně v supermarketech, obchodních domech a trzích. Přes vzrůst obratu v roce 2005 se ale snížil počet zaměstnanců v saském maloobchodě o celkem 1,3%. I v tomto roce došlo k posunu k částečnému zaměstnávání, na zkrácený úvazek. V Sasku je nyní zaměstnáno z celkového počtu zaměstnanců v maloobchodě 58% na částečný úvazek.