Zemní tepelná energie

15. 3. 2006

FM) DRÁŽĎANY / BAD SCHLEMA: Ministr životního prostředí Saska Stanislaw Tillich požaduje, aby se ve větší míře využívala zemní tepelná energie, než je tomu dnes. Současně dal zelenou dvanácti modelovým projektům využití zemního tepla. Podporu získal i projekt v obci Bad Schlema. Poprvé se zde má na území, kde se dříve těžil uran, využívat pro vytápění jednoho obytného domu tepelná energie ze zaplavených těžních jam. Iniciátoři tohoto pilotního projektu doufají, že bude následovat další praktické využití.

Dr. Rudolf Daenecke, jeden z projektantů, uvádí: "Iniciovali jsme v pracovní skupině Geoterie v Ekologickém parku s.r.o studii proveditelnosti, která byla dotována z EU a také z prostředků Svobodného státu Sasko. Součástí dotace byly i tyto práce. V rámci studie proveditelnosti jsme vybrali na území obce Schlema 5 - 6 míst s možným budoucím využitím pro tyto účely a teď doufáme, že se naleznou investoři, kteří tuto studii proveditelnosti zrealizují".

Právě takové aktivity jsou zcela v duchu představ ministra životního prostředí Tillicha. Vždyť využití zemního tepla, přestože v sobě skrývá obrovský potenciál, je ještě v dětských střevíčcích - oproti využívání energie větru, slunce a vody.