15. březen byl světový den spotřebitelů

Při té příležitosti se nabízí otázka, kam se peníze spotřebitelů vlastně poděly. Podle údajů Statistického zemského úřadu směřovaly téměř dvě třetiny (31%) spotřebitelských výdajů v Sasku na bydlení, energie a údržbu bytového fondu. Kolem 15% připadá na oblast potravin, tabákových výrobků, jakož i na oblast dopravy, kam připadá vedle služeb také nákup a opravy osobních automobilů, jejich opravy a nákup pohonných hmot. Na pořízení různých přístrojů, jakož i na využívání služeb a volnočasových nabídek, tedy sportu, zábavy a kultury, je vydáváno 14 %. V mediální oblasti, tedy pro získávání zpráv, jsou to 3 %. Na pořízení vnitřního vybavení domácností, spotřebičů a dalšího zařízení připadá kolem 6% a na oblečení včetně obuvi je to 5% spotřebitelských výdajů. Výsledky výzkumu pocházejí z rozboru příjmů a spotřeby z roku 2003, který se provádí v rozmezí 5 let v celé Spolkové republice.