Topení dřevem v Sasku

(MT) Drážďany: V loňském roce bylo prodáno na 90.000 kubických metrů palivového dřeva jen ze samotného saského zemského lesa. Je to trojnásobné množství ve srovnáním s rokem 2000. "Dřevo je domácí a obnovitelná surovina, neškodí životnímu prostředí a zbavuje nás závislosti na drahém dovozu" uvádí ministr zemědělství Stanislav Tillich u příležitosti Dne lesa. V Sasku jsou dostatečné zásoby, které je možné a bez větších problémů mobilizovat. Velký potenciál leží také v soukromých lesích, říká Tillich. Vlastníci lesa by si mohli ještě více zvyšovat své příjmy prodejem toho dřeva, které při péči o les stejně odpadá. Cena palivového dřeva byla po celý minulý rok stabilní a pohybovala se kolem osmi EUR za kubický metr. Také průměrná cena dřevěných pelet zůstávala stejná a držela se přibližně na 175 EUR za tunu.