Lokální kapitál pro sociální účely

Od začátku letošního roku bylo zahájeno celkem 74 malých projektů, financovaných z programu "Lokální kapitál pro sociální účely" (LOS). Celkem je k dispozici podle vyjádření Saského ministerstva sociálních věcí 6,3 miliony EUR; oněch zahájených 74 malých projektů bude dotováno v celkové výši 690 000 EUR.

Program, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a Svobodného státu Saska, podporuje místní malé projekty, mezi jinými také profesní uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, zkvalitnění rekvalifikací a dalšího vzdělávání pro potřeby trhu práce, ale podporuje i další podobné záměry. Každý projekt je dotován jednorázově a to až do 10 000 Eur, vlastní podíl není požadován. Žadatelé mohou být fyzické i právnické osoby.