Bavorsko proti předčasnému upuštění od hraničních kontrol

Bavorsko je striktně proti předčasnému upuštění od systematických kontrol vnitřních schengenských hranic. Ministr vnitra Dr. Günther Beckstein zdůraznil, že kontroly na hranicích s novými členskými státy EU odpadnou teprve tehdy, až budou beze zbytku splněny přísné standardy schengenské dohody. Beckstein uvádí: "Vnitřní integrace Evropa se může podařit teprve tehdy, až se zde budou i v budoucnosti cítit její obyvatelé bezpečně. Kontroly na hranicích s Polskem a ČR jsou spolehlivým filtrem proti importované kriminalitě a posilují tak soudržnost Evropy. Mohou odpadnout teprve tehdy, až budou v nových členských státech trvale a spolehlivě dodržovány veškeré standardy Schengenské dohody.

Bezpečnost občanů musí mít absolutní přednost před ambiciosními časovými plány. Beckstein dal také jasně na srozuměnou, že každá jednotlivá hranice bude podrobena hluboké analýze, která prokáže, zda bude možné upustit od kontrol osob. Bavorsko bude velmi pozorně dbát na to, aby bezpečnostní situace v tomto svobodném státě nebyla ohrožena předčasným úplným otevřením hranic. Ministr vnitra informoval o tom, že Bavorsko bude i nadále aktivně podporovat Polsko a ČR v jejich snaze o dosažení potřebných bezpečnostních standardů EU. Uvádí: "Chceme vytvořit dobrou spolupráci v oblasti ochrany občanů a dále rozvíjet dosavadní úspěšná bezpečnostní opatření". Beckstein jmenoval příkladná společná kontrolní stanoviště na hranicích, průběžnou vzájemnou výměnu informací, vytvoření společných vzdělávacích projektů, vzájemné hospitace a společné dopravní kontroly.