Putování po muzeích

BAD SCHLEMA: V roce 2006 nás opět zve turistická cesta s názvem Silberstrasse (Stříbrná cesta) k putování po muzeích. Návštěvníci mohou volit mezi 50 muzejními zařízeními. Po návštěvě 10 takovýchto objektů na Silberstrasse dostaneme zadarmo stříbrňák. U příležitosti třináctého putování po muzeích je představen na tomto stříbrném penízku krušnohorský vědec Julius Weisbach (1806 - 1871). Tento vysokoškolský pedagog a praktik, narozený právě před 200 lety, se zasloužil o zavádění vědeckých metod a důlního měřictví v saském hornictví. Více o tomto tématu přináší zvláštní výstava s názvem "O hornících, hornické vědě a umělcích pod zemí", kterou můžeme spatřit v současné době v kulturním domě Bad Schlema.