Saské zemědělství

V Sasku obhospodařuje 7.820 zemědělských podniků plochu o výměře 913.100 ha. Podle údajů Statistického zemského úřadu obnáší průměrná zemědělská plocha jednoho zemědělského podniku 117 ha. To je podstatně více než je spolkový průměr, který je 43 ha. 6.691 zemědělských podniků je soukromě hospodařících. Na tyto soukromé zemědělské podniky připadá 86% všech podniků a 29% zemědělsky využívané plochy v Sasku.