Pozvánka do Freibergu (Hospodářská spolupráce)

Průmyslová a obchodní komora - Kontaktní centrum pro sasko - českou hospodářskou spolupráci pořádá dne 9. května 2006 v 15 hod. informační schůzku s názvem Všeobecné obchodní podmínky v česko - německé obchodu. Podniky se zájmem o tuto problematiku mají možnost se bezplatně zúčastnit setkání v jednatelství komory Jihozápadního Saska, Chemnitzer Strasse 40, budově GIZeF I, místnost 210. Připravena jsou následující témata jednání:

  • Jaké dohody jsou ve všeobecných obchodních podmínkách u smluv s českými partnery přípustné
  • Co by mělo být zvláště uvedeno ve smlouvách o kooperacích a dodávkách uvedeno.
  • Kde vznikají chyby v případech německých podniků.
Rámcové právní podmínky a konkrétní případy vysvětlí JUDr. Pražák z Prahy. Organizátoři prosí o přihlášení se v IHK - Kontaktzentrum "Tschechienkontakt". Kontaktní osoba: Ingo Luthardt, tel.: 0049 3733/13044125, e-mail: luthardt@chemnitz.ihk.de