Výstavba silnic pokračuje

(MT) ANNABERG- BUCHHOLZ: Dvě velké silniční stavby mají pro okres Annaberg enormní význam: Výstavba silnice B 95 mezi městem Chemnitz a hranicí ČR, jakož i dálniční přivaděč, kterým je silnice číslo 258, vedoucí z odbočky Stollberg - západ do Scheibenbergu. První nové úseky jsou na obou trasách již sjízdné, na B 95 v Bärensteinu a na obchvatu obce Elterlein. Na tiskové konferenci v okresním úřadě bylo poukázáno na příští stavby. K nim patří obchvat obcí Thum a Ehrensfriedersdorf. Podle zemského rady Jürgena Förstra a Rolanda Tauta, vedoucího referátu výstavby silnic Zwickau, by se na této silnici měla výstavbou přemostění a kruhovými obchvaty odstranit místa častých nehod na křižovatkách Mönchsbad a v údolí Zschopau. V těchto případech je realistický začátek stavebních prací po roce 2008. Ale již dříve začne výstavba obchvatu obce Scheibenberg na tahu k silnici S 258. Ještě v létě se tu do toho pustí bagry. Ve druhém pololetí 2007 by zde měly být stavební práce na napojení k silnici B 101 dokončeny.

Na obrázku: Zemský rada okresu Annaberg Jürgen Förster (Občanské fórum) se raduje z předložených plánů.