Pro zachování Česko-německého fondu budoucnosti

Saský ministerský předseda Hermann Winkler a náměstek českého ministra zahraničních věcí Tomáš Pojar vyslovili při setkání v Praze 30. 5. pro další podporu společných česko-německých projektů fondu budoucnosti. Fond byl založen roku 1997 pro dobu 10-ti let s prostředky na podporu ve výši 84 milionů EUR ( 165. mil DM ). Z celkové částky dala česká vláda k dispozici 12,5 mil EUR ( 25 mil DM ) a německá vláda 71,5 mil EUR ( 140 mil DM ). V současné době probíhají v Berlíně a Praze jednání o jeho dalším využití po roce 2006.

Ministerský předseda Winkler se dnes ve svém dopise pro německého ministra financí Peer Steinbrücka vyjádřil pro opětovné zajištění německého podílu ve fondu. Z prostředků fondu jsou především podporovány společné vzdělávací, ekologické a sociální přeshraniční projekty.

V Sasku bylo z prostředků fondu přispěno na společnou česko-německou informační síť ( žadatel: Nadace Brücke-Most 24.000 EUR ), na Evropské umělecké centrum pro postižené děti ( nositel : společnosti z Prahy, Herrnhutu a Drážďan, podpora 700.000,- Kč, cca 24.850 EUR ) a rovněž akce České kulturní dny v Drážďanech ( Nadace Brücke-Most, 15.000 ER ) V našem Euroregionu Krušnohoří z něho byly podpořeny velmi úspěšné česko - německé výstavy ve Státní galerii výtvarného umění v Mostě.