Saské odbory podporují přeshraniční spolupráci

Drážďany: Předseda saských odborů Hanjo Lucassen vyzval saskou vládu, aby v novém období ve strukturálních fondech Evropské unie v letech 2007 - 2013 usilovala o získání více finančních prostředků na spolupráci se sousedy Saska. Sasko musí po rozšíření EU vytvářet intenzivnější síťové spojení se svými přímými sousedy a úzce s nimi spolupracovat. Právě v oblasti hospodářství je kooperace nutná, aby zaměstnanci byli zbavováni obav a zbytečných starostí. Evropská komise přeshraniční spolupráci finančně významnou měrou podporuje. Sasko by mělo investovat do spolupráce v regionu Sasko-Čechy-Slezsko 3,9 miliard EUR z prostředků EU, uvedl předseda saských odborů 29. června na konferenci v Drážďanech. Této konference s názvem "Zaměstnanecká politika ve strukturálně slabém regionu - požadovaná budoucí strukturální politika EU" se zúčastnilo na 70 hostů z Čech, Polska a Německa.

"Dotace na obyvatele po demografických změnách v Sasku se stane důležitým stabilizačním faktorem. Podpora inovací, celoživotního vzdělávání a profesního vzdělávání je základním předpokladem, aby Sasko v Německu zůstalo dynamicky se rozvíjejícím regionem. Při tom je nezbytné zaměřit se na své sousedy. V budoucnu bude přeshraničně orientovaná profesní orientace nezbytně nutná. Mladí lidé ze Saska, České republiky a Slezska mohou na společném trhu práce jen získat", zdůraznil Lucassen ve své řeči nutnost většího zaměření na téma vzdělávání ve strukturální politice.