Pracovní setkání pracovních úřadů

ANNABERG-BUCHHOLZ: 27. června se konalo v Annabegu-Buchholzi první pracovní setkání vedoucích pracovníků úřadů práce z Chemnitz, Plavna, Zwickau a Annabergu-Buchholze s řediteli severočeských úřadů práce. Projednávaly se zde již konkrétní možnosti další spolupráce. "Udělali jsme další krok v našem sblížení" uvedl Dr. Bernard Rhode (na obr.), vedoucí hostitelské agentury práce v Annabergu. "Mám radost z toho, že jsme navázali spojení tam, kde nás dříve rozdělovali hranice". Vedoucí pracovníci si vyměnili zkušenosti o dosavadních přijatých projektech, ve kterých spatřují podnět pro případné společné projekty. K tomu také využijí informace o aktuálních dotačních titulech Evropské unie, sloužících k podpoře hospodářského prostoru Severních Čech a Jihozápadního Saska. Po tomto prvním pracovním setkání by měla následovat další. Setkání bude pokračovat pravděpodobně ještě letos workshopem na české straně.

Na obrázku: Dr. Bernard Rhode