Město Wolkenstein je uznáno jako rekreační obec
(24.10.2006)

Městské části Wolkensteinu s náměstím Floßplatz v okrese Střední Krušnohoří (Marienberg) smí užívat titul státně uznaná rekreační obec. Po úspěšné schvalovací proceduře opustilo rozhodnutí o udělení titulu Saské státní ministerstvo pro hospodářství a práci a směřuje již do wolkensteinské radnice.
Bývalé hornické město Wolkenstein, vhodně využívající svou polohu na Stříbrné cestě, která je první tzv. prázdninovou silnicí, nabízí rekreantům a jednodenním návštěvníkům širokou paletu turistických zážitků. Kromě zámku Wolkensteinu a půvabného městského jádra nabízí také rozsáhlé, dobře udržované a značené turistické stezky s vynikajícími rekreačními možnostmi pro pěší turisty, sportovce v přírodě, rodinám a rekreantům s krátkodobým pobytem. Svou polohou mezi dvěma dálkovými trasami pro jezdectví je Wolkenstein zajímavý i pro tento oblíbený druh turistiky. Ve Svobodném státě Sasko je v současné době 64 obcí oprávněno užívat tento státně uznaný titul, ať již jde o celou obec, či jen její část.