Evropa regionů
(28.11.2006)

CHEMNITZ: Vzdělávací zařízení německé společnosti s názvem Sasko, registrované sdružení, uskutečnilo dne 29. 11. v 16 hod. diskusní jednání s názvem Evropa regionů - o zaměstnancích a poskytovatelích služeb v Evropské unii. Konalo se v zasedacím sále IHK Südwestsachsen - hospodářské komory Jihozápadního Saska v Chemnitz. Pódiové diskuse se zúčastnil Lutwin Marchand (Spolkové ministerstvo páce a sociálních věcí), Annelie Graupner (Spolková agentura práce - Regionální ředitelství Sasko), Milan Niebauer (ředitel ÚP Sokolov) a rovněž Jiří Novák (ředitel ÚP Karlovy Vary).
Tématem jednání byla realizace čtyř bodů jako "čtyř svobod", kterými jsou osoby, zboží, služby a kapitál v rámci evropského vnitřního trhu z pohledu podnikatelů a zaměstnanců. Obzvláště významné je přitom jejich realizace v regionálním a přeshraniční kontextu Saska a ČR. Směrnice o službách, přijatá v Evropském parlamentu ve své umírněné formě, s konečnou platností vypadá tak, že poskytovatelé služeb budou moci nabízet své služby i mimo EU, aniž by tam museli zřídit svou pobočku. Spor se rozpoutal o to, zda pro takového poskytovatele služeb bude platit právo jeho mateřské země či cílové země. Právní princip země původu se ale nakonec nepodařilo prosadit. Toto diskusní jednání bylo dotováno Úřadem pro tisk a informace Spolkové vlády Německa.