Místo setkávání pro Němce i Čechy
(28.11.2006)

Nadace Brücke/Most v Drážďanech se stala místem pro setkávání a vzdělávání, ale i místem pro dialog mezi Němci a Čechy. Soukromá nadace Brücke/Most zde nabízí různé semináře, kromě jiného i o otázkách evropské politiky, historie a kulturních vztazích. Dům je ale otevřen i jiným skupinám, které v tomto kulturním centru chtějí uskutečnit své akce. Pro příští rok platí již jiný ceník, který ještě více zatraktivní pobyt v této historické secesní vile a v sousední restauraci. Přestože došlo ke zvýšení daně z přidané hodnoty, byly ceny částečně sníženy, navíc došlo i k cenovému zvýhodnění těch akcí, které odpovídají účelu sdružení.