Komise Euroregionu Krušnohoří - aktuální stav

REVIZNÍ KOMISE
Marcela Jarošová, starostka obce Nezabylice
Karel Drašner, starosta obce Háj
Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín
 
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda:Dr. Jiří Roth, zastupitel, člen městské rady Chomutov
Členové: Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň
Ing. Aleš Soukup - Česká rafinérská a.s.
Ing. Soňa Hykyšová - VÚHU, Ekologické centrum pro Krušnohoří, Most
Ing. Petr Čekal, MÚ LN
Petr Janda MÚ Žatec
Ing. Daniela Paterová, vedoucí odboru ŽP United Energy
Ing. Pavel Sláma, Chemopetrol
Dr. Zuzana Kadlecová – regionální rozvoj Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Pavel Hajšman - regionální rozvoj Krajského úřadu Ústeckého kraje
 
KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předseda:PhDr. Václav Hofmann, Městské divadlo v Mostě
Členové: PhDr. Libuše Pokorná - Okr. Muzeum Most
Bc. Věra Flašková - Chomutov
Petr Svoboda - Galerie výtvarného umění Most
PhDr. Petr Novák, KÚ Ústí n.Lab.
Mgr. Hana Šimánková, místostarostka Osek
Jaromír Vápeník – předseda kulturní komise Postoloprty
 
SUBKOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY
Předseda: PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Okresního muzea v Mostě
Členové: - ředitel Okresního muzea Louny PhDr. Bedřich Štauber
- ředitel Okresního muzea Chomutov Ing. Stanislav Děd
- ředitel Regionálního muzea Teplice PhDr. Dušan Špička
- ředitelka Regionálního muzea Žatec PhDr. Radka Holodňáková
- ředitel Ústavu archeologické a památkové péče Most Mgr. Jan Blažek
- Mgr. Pavel Koukal KPÚ
- zástupce muzea Kadaň
- Andrea Karlovská, Jirkov
 
KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU
Předseda: Ing. Ivana Řápková, primátorka Chomutova
Členové: Ing. Oldřich Malý, ředitel ÚP Most
Arnošt Ševčík -MUS-DTS Vrbenský a.s. Most
Ing. František Jochman – Asistenční centrum Most
Ing. Josef Hassmann – Technologický park Chomutov
Ing. Alena Miletičová, VÚHU Most
Sylvie Škubová, Magistrátní úřad statutárního města Chomutov
Ing. Karel Bořecký, Magistrát statutárního města Most
Ing. Petr Komma, OHK Most
 
SUBKOMISE PRO LIDSKÉ ZDROJE
Předseda: PhDr. Jaroslav Dostál, Vzděláv. spol. EDOST s.r.o., Chomutov
Členové: Ing. Václav Kohout, OA Chomutov
Ing. Václav Sailer, ředitel SOU technické Chomutov
Ing. Josef Švec, VŠ finanční a správní Most
Ladislav Grössel SOU Podbořany
Ing. Alena Přibylová SOUS Litvínov-Hamr
Mgr. Jiří Škrábal, SŠT Most Velebudice
Mgr. Patrik Rücker TP CV
Dagmar Červená, UE Komořany
 
SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda:  
Členové: Mgr. Petra Doubková, místostarosta Dubí
Mgr. Alena Tölgová ředitelka MSSS Chomutov
Mgr. Eva Píchová, vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Louny
Mgr. Jiří Bureš, vedoucí odboru sociálních věcí MmM
Jiří Cingr, místopředseda Sdružení odborových organizací Mostecké uhelné společnosti.
Margita Pištorová, zástupce Diakonie Most
Mgr. Eva Čeňkovičová Charita Most
 
KOMISE PRO DOPRAVU
Předseda: Ing. Petr Pípal, starosta Dubí
Členové: Miroslav Kurucz – jednatel firmy BES s.r.o., Karlovarská 5329 Chomutov
Ing. Ladislav Mandík – Korpen a.s., Ke Střelnici 167 Litvínov
Martin Dolák, Most
Jiří Holý, DP Most
Ing. Miloslava Kalivodová, městský úřad Louny
Ing. Jiří Mysík, odbor dopravy - Magistrát města Mostu
Ing. Berounský, ČD Praha
Anna Elischerová, oddělení pozemních komunikací, Krajský úřad Ústeckého kraje
 
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Předseda: Ing. Jiří Hlinka, starosta Oseka
Členové: Venuše Kindlová, odd. pro řešení mimořádných situací KÚ Ústeckého kraje
Bc. Miroslav Vopat – vedoucí odd. krizového řízení MÚ Litvínov
Ing. Václav Fiala - vedoucí odd. krizového řízení MÚ Chomutov
Vladimíra Chramostová, MÚ Louny
Ing. Rudolf Chlad, Horská služba Boží Dar
 
ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Předseda: Ing. Ludmila Holadová, předsedkyně představenstva Okresní agrární komory Most
Členové: Ing. Jan Bittner - SERVISO o.p.s. Třebívlice
Ing. Oldřich Beneš- ředitel Zemědělské agentury pozemkový úřad Ústí n.L.
Ing. Ivo Bednár - FYTON s.r.o. Odolice
Josef Zeidel – soukromě hospodařící rolník
Ing. Josef Valenta - soukromě hospodařící rolník
Ing. Lenka Hubálková – Zemědělské zásobování v Teplicích,a.s.
Božena Zemanová - starostka obce Hrobnice
Ing. Jan Juřina, starosta Boleboře
Ing. Čestmír Hess předseda OAK Louny
 
SPORTOVNÍ KOMISE
Předseda: Mgr. Jaroslav Knorre, Develop Most
Členové: Ing. Eduard Malina za okres Chomutov
Milan Chrobák za okres Louny
Bc. Eva Martinovská za statutární město Most
 
REDAKČNÍ RADA
JUDr. Hana Jeníčková - Most
Mgr. František Bína - Most
Ing. Aleš Soukup - Česká rafinérská
Ladislav Bába - Louny
Jiří Holý - Most
Pavel Veselý - Chemopetrol
Petr Svoboda - Most