Schválené projekty v Monitorovacím výboru programu Cíl 3 dne 24.2.2009 v Drážďanech

Uvedené částky jsou v EUR

 1. Zlepšení bezpečnosti na česko-saském pohraničí, služební kynologie, Lead-Partner Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge Direktionsbüro, prostředky EU 479.167,10

 2. Průzkum a dokumentace malých památek v českosaském příhraničí, Lead-Partner TU Bergakademie Freiberg, prostředky EU 605.447,98

 3. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí(potírání extremismu/mobile monitoring center), Lead-Partner Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge, prostředky EU 515.090,65

 4. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (dopravní a pořádková policie), Lead-Partner Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem, prostředky EU 274.677,00

 5. Společný sekretariát Svazku měst 'Malý trojúhelník', Lead-Partner Stadtverwaltung Zittau, prostředky EU 328.660,88

 6. Program rozvoje odborných dovedností vedoucích pracovníků zdravotnických zařízení a rozvoj přeshraniční spolupráce, Verein zur beruflichen Förderung und Ausbildung behinderter u. sozial benachteiligter Jugendlicher e.V., prostředky EU 275.543,22

 7. Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality, Lead-Partner Polizeidirektion Oberes Elbtal-Osterzgebirge, prostředky EU 506.147,36

 8. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (silniční doprava), Lead-Partner Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge Direktionsbüro, prostředky EU 518.416,70

 9. EUROPERA-TROJZVUK - Mládež hraje Evropě, Lead-Partner Euroregionales Kulturzentrum St. Johannis Zittau, prostředky EU 577.137,25

 10. Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v Krušnohorském regionu Seiffen/Lesná, Lead-Partner Horský Klub Lesná v Krušných horách, občanské sdružení, prostředky EU 520.049,79

 11. projektu Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa, Lead-Partner Euroregion Nisa - regionální sdružení (CZ)prostředky EU 1.340.232,19

 12. Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních Čech a ze Saska, Lead-Partner Christlich soziales Bildungswerk Sachsen e.V., prostředky EU 211.602,96

 13. Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů, Lead-Partner Sachsen Leinen e.V., prostředky EU 981.999,33

 14. Českosaské Švýcarsko - excelentní přeshraniční turistická destinace, Lead-Partner České Švýcarsko o.p.s., Krásná Lípa, prostředky EU 1.172.595,40

 15. Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Českosaském Švýcarsku, Lead-Partner Technische Universität Dresden, prostředky EU 431.562,00

 16. Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost, Lead-Partner Oldřichov v Hájích o.p.s., prostředky EU 568.437,08

 17. Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách, Lead-Partner Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, prostředky EU 1.088.633,58