Výroční zpráva o stavu Fondu malých projektů programu Iniciativy Společenství INTERREG III A za rok 2008

Zpracoval:
Ing. Michaela Brožová
finanční manažer ERK

A) Účet Správce FMP

V období roku 2008 byly realizovány projekty, které byly předkládány ke schválení na zasedání LŘV v r. 2007.
Vzhledem k tomu, že při kontrole čerpání prostředků FMP bylo zjištěno, že přidělené finance nebudou v rámci již schválených projektů dočerpány, byla dne 29.01.2008 byla vyhlášena 8. výzva k předkládání žádostí o projekty v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A s předpokládaným ukončením realizace projektu do 30.05.2008. Termín pro předkládání žádostí byl stanoven do 14.02.2008 do 12,00 hodin. Plánované jednání LŘV proběhlo formou oběžného řízení s termínem do 29.02.2008 a ke spolufinancování byl doporučen jeden projekt a se žadatelem podepsána smlouva.

V průběhu roku 2008 byly kontrolnímu orgánu (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Pobočka Severozápad v Chomutově) předkládány tyto souhrnné žádosti o platbu:

Č.ObdobíCelková výše příspěvku ESPočet projektů v žádostiDatum předložení
1124.11.2007 - 11.02.2008449.461,00 Kč412.02.2008
1212.02.2008 - 25.03.2008844.390,00 Kč626.03.2008
1326.03.2008 - 23.05.2008798.801,00 Kč623.05.2008
1424.05.2008 - 25.06.2008204.513,00 Kč127.06.2008
1526.06.2008 - 31.07.2008835.978,00 Kč629.08.2008
 Celkem3.133.143,00 Kč23 

Konkrétní projekty, které byly v rámci jednotlivých žádostí předkládány:

ŽádostČ. projektuNázev projektuŽadatelVýše příspěvku v Kč
110298Euro Regio Cup - lyžařská soutěž pro širokou veřejnostSPORT CLUB 2000163.306,35
0361Nordic Walking Maraton - Klášterec n. O. - Kadaň - 2. ročníkSPORT CLUB 2000176.000,00
0365Návrat k příroděFor Agria, o.p.s.108.683,01
0503Setkání partnerských obcí Lubenec a Gornsdorf při příležitosti 950. výročí první zmínky o LubenciObec Lubenec1.471,64
120254Publikace "Stromy našich měst"Statutární město Most210.378,35
0358Císařský den 2007Město Kadaň108.750,00
0367Kreativní dílnaSOU služeb Litvínov - Hamr124.875,00
0407Společně proti drogové závislostiOS SVĚTLO Kadaň159.979,05
0498Společně na LLVMěsto Louny165.407,60
0510Aktivity chovatelských organizací - 1. Česko - saská výstava...ZO ČSCH Žatec75.000,00
130253Příprava na Cíl 3 pro členy a přátele Euroregionu KrušnohoříStatutární město Most111.309,90
0356Přeshraniční praktikum v oblasti životního prostředíSchola Humanitas Litvínov132.444,75
0409Oslava 400 let založení města VejprtyMěsto Vejprty199.969,50
0501Uplatnění obnovitelných zdrojů energie v období 2007 - 2013 v rámci DSO INTEGROSvazek obcí INTEGRO, Západ Českého středohoří - Poohří199.839,00
0507Tradiční havířský průvod z partnerských měst a vánoční jarmarkMěsto Litvínov99.990,00
0511Posílení soudržnosti dětí a mládeže žijících v česko německé oblasti Krušných horMoldava - Srdce Krušných hor, o.s.55.248,60
140502Adventní veslování Ohře - Labe 2007Veslařský klub Ohře Louny204.513,75
150360Euro Regio CupSPORT CLUB 2000168.789,54
0423Hledání partnerstvíStatutární město Chomutov109.472,79
0425Nová expozice v Městské věži v ChomutověStatutární město Chomutov160.131,15
0499Technické památky v KrušnohoříStatutární město Most125.651,10
0509Zpravodaj kontaktního místa pro česko - saskou hospodářskou spolupráciOHK Most112.933,50
0562Příprava setkání hornických městStatutární město Most159.000,00

Po realizaci a vyúčtování všech schválených projektů zůstaly na účtu Správce FMP nevyčerpané finanční prostředky ve výši 206.811,39 Kč.

V rámci kontroly a vyúčtování realizovaných projektů nedošlo v průběhu roku k žádným mimořádným událostem, které by vyžadovaly přijetí nápravných opatření ze strany Euroregionu Krušnohoří.

B) Účet Administrátora FMP

V období roku 2008 byla prováděna kontrola realizace a vyúčtování projektů, které byly řádně schváleny na zasedáních LŘV v r. 2007 a v rámci oběžného řízení v r. 2008 (8. výzva na zbytkové prostředky fondu).
V rámci administrace FMP docházelo k monitoringu u předem stanovených projektů (v rámci 5-ti % vzorku kontroly), přičemž výsledky této kontrolní činnosti byly vždy řádně zaznamenány v IS MONIT.

V průběhu roku 2008 byly kontrolnímu orgánu (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Pobočka Severozápad v Chomutově) předkládány tyto souhrnné žádosti o platbu:

Č.ObdobíCelková výše příspěvku ESDatum předložení
1011/2007 - 01/200849.104,00 Kč27.02.2008
1102/2008 - 04/200849.232,40 Kč20.05.2008
1205/2008 - 07/200859.868,00 Kč25.08.2008
 Celkem158.204,40 Kč 

Dne 29.09.2008 byla nadřízeným kontrolním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) na Euroregionu Krušnohoří provedena kontrola administrace i správcovství Fondu malých projektů v rámci Programu Společenství INTERREG III A. V rámci této kontroly nebyly zjištěny žádné závady při realizaci projektu FMP a z tohoto důvodu nebylo třeba přijímat žádná nápravná opatření.

Závěr:

  • V průběhu realizace projektu "Fond malých projektů Programu Společenství INTERREG IIIA" nedošlo k žádným specifickým problémům jak v kapitole Správce, tak v kapitole Administrátora.
  • Specifické cíle projektu byly naplněny (vytvoření 2 pracovních míst pro ženy).
  • V rámci kontroly provedené MMR ČR nebyly zjištěny žádné nedostatky ani nesrovnalosti ve způsobu realizace projektu a nebyla nařízena žádná nápravná opatření.


V souladu s plánem monitoringu projektů INTERREG III A v rámci kontroly ex-post bude následná kontrola udržitelnosti výstupů provedena u těchto projektů:

Č.NázevUživatelTermínPředmět kontroly
0360Euro Regio CupSPORT CLUB 200002/2009Investiční vybavení
0499Technické památky v KrušnohoříStatutární město Most03/2009Výsledek projektu (expozice hornictví v budově Magistrátu)
0241Sloup partnerstvíStatutární město Chomutov05/2009Výsledek projektu (sloup)
0299Seznamte se s histor. osobnostmi KrušnohoříStatutární město Chomutov05/2009Výsledek projektu (pamětní deska)
0300Budeme vědět víc o MPZ ChomutovStatutární město Chomutov05/2009Výsledek projektu (naučná stezka)
0425Nová expozice v Městské věži v ChomutověStatutární město Chomutov05/2009Výsledek projektu (expozice)
0124UNESCO - projekt "Montanregion Krušnohoří" - úvodní studieOblastní muzeum v Mostě, p.o.06/2009Návaznost studie k budoucím záměrům projektu.
0423Hledání partnerstvíStatutární město Chomutov09/2009Cíle projektu - partnerské smlouvy mezi orgnaizacemi a projektové záměry v rámci Cíle 3
0502Adventní veslování Ohře - Labe 2007Veslařský klub Ohře Louny10/2009Investiční vybavení
0510Aktivity chovatelských organizací - 1. Česko - saská výstava...ZO ČSCH Žatec10/2009Investiční vybavení