Komise Euroregionu Krušnohoří - aktuální stav k 30.3.2012

REVIZNÍ KOMISE
Ing. Jana Mikovcová, starostka obce Jimlín
Karel Drašner, starosta obce Háj
Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany
 
KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda:Dr. Jiří Roth, zastupitel, člen městské rady Chomutov
Členové: Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň
Ing. Daniela Paterová, vedoucí odboru ŽP United Energy
Ing. Aleš Soukup - Česká rafinérská a.s.
Ing. Milena Vágmerová - VÚHU, Ekologické centrum pro Krušnohoří, Most
Ing. Petr Čekal, MÚ LN
Ing. Pavel Sláma, Chemopetrol
Ing. Oldřich Moravec – Litvínov
Ing. Jan Koch oddělení životního prostředí Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele KÚÚK Ústí nad Labem
 
KOMISE PRO MLÁDEŽ A KULTURU
Předseda:PhDr. Václav Hofmann, Most
Členové: PhDr. Libuše Pokorná - Okr. Muzeum Most
Bc. Věra Flašková - Chomutov
Mgr. Radek Spála - vedoucí odboru kultury a památkové péče
KÚ Ústí n.Lab.
Mgr. Hana Šimánková, místostarostka Osek
Jaromír Vápeník – předseda kulturní komise Postoloprty
Bc. René Štěpánek, člen rady Bílina.
 
SUBKOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY
Předseda: PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Okresního muzea v Mostě
Členové: - ředitel Okresního muzea Louny PhDr. Bedřich Štauber
- ředitel Okresního muzea Chomutov Ing. Stanislav Děd
- ředitel Regionálního muzea Teplice PhDr. Dušan Špička
- ředitelka Regionálního muzea Žatec PhDr. Radka Holodňáková
- Andrea Karlovská, Jirkov
- Mgr. Adam Šrejbr – Ústecký kraj KPÚ
 
KOMISE PRO HOSPODÁŘSTVÍ A TURISTIKU
Předseda: Mgr. Jan Mareš, primátor Chomutova
Členové: Ing. František Titl, ředitel divize Aquatest, prokurista Ekonord s.o.r, zástupce společnosti Aquarius
Arnošt Ševčík -MUS-DTS Vrbenský a.s. Most
Ing. František Jochman – Asistenční centrum Most
Ing. Josef Hassmann – Technologický park Chomutov
Sylvie Škubová, Magistrátní úřad statutárního města Chomutov
Ing. Karel Bořecký, ředitel OHK Most
Miroslav Foltýn, Klášterec
Jan Rothe, zástupce společnosti s německou kapitálovou účastí Simona Plast-Technik s.r.o., zastupující OHK Most
Ing. Petr Svoboda, technický náměstek VÚHU Most.
 
SUBKOMISE PRO LIDSKÉ ZDROJE
Předseda: PhDr. Jaroslav Dostál, Vzděláv. spol. EDOST s.r.o., Chomutov
Členové: Ing. Václav Kohout, OA Chomutov
Ing. Václav Sailer, ředitel SOU technické Chomutov
Ing. Josef Švec, VŠ finanční a správní Most
Ladislav Grössel SOU Podbořany
Ing. Alena Přibylová SOUS Litvínov-Hamr
Mgr. Jiří Škrábal, SŠT Most Velebudice
 
SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda: Mgr. Petra Doubková, místostarostka Dubí
Členové: Mgr. Alena Tölgová ředitelka MSSS Chomutov
Mgr. Eva Píchová, vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Louny
Mgr. Zdeňka Lukešová, odbor sociálních věcí MmM
Margita Pištorová, zástupce Diakonie Most
Mgr. Eva Čeňkovičová Charita Most
Ing. Karel Giampaoli, oddělení humanitárních činností Krajský úřad Ústeckého kraje
 
KOMISE PRO DOPRAVU
Předseda: Ing. Petr Pípal, starosta Dubí
Členové: Miroslav Kurucz – jednatel firmy BES s.r.o., Karlovarská 5329 Chomutov
Ing. Ladislav Mandík – Korpen a.s., Ke Střelnici 167 Litvínov
Martin Dolák, Most
Ing. Jiří Holý, DP Most
Ing. Miloslava Kalivodová, městský úřad Louny
Ing. Berounský, ČD Praha
Anna Elischerová, oddělení pozemních komunikací, Krajský úřad Ústeckého kraje
 
KRIZOVÝ MANAGEMENT
Předseda: Ing. Jiří Hlinka, místostarosta Oseku
Členové: Ing. Aleš Konopásek KÚ Ústeckého kraje
Bc. Miroslav Vopat – vedoucí odd. krizového řízení MÚ Litvínov
Ing. Václav Fiala - vedoucí odd. krizového řízení MÚ Chomutov
Vladimíra Chramostová, MÚ Louny
Miroslav Güttner, Horská služba Boží Dar
 
ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE
Předseda: Ing. Ivo Bednár, FYTON s.r.o. Odolice
Členové: Ing. Ludmila Holadová, předsedkyně představenstva Okresní agrární komory Most
Ing. Daniel Engl vedoucí oddělení zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Ing. Jan Bittner - SERVISO o.p.s. Třebívlice
Ján Boháč, ředitel společnosti Drůbež Palmovka
Olga Zörklerová, místostarostka Kadaň
Ing. Oldřich Beneš- ředitel Zemědělské agentury pozemkový úřad Ústí n.L.
Ing. Josef Valenta - soukromě hospodařící rolník
Ing. Jan Juřina, starosta Boleboře
Ing. Čestmír Hess předseda OAK Louny
 
SPORTOVNÍ KOMISE
Předseda: Mgr. Jaroslav Knorre, Develop Most
Členové: Ing. Eduard Malina za okres Chomutov
Milan Chrobák za okres Louny
Bc. Eva Martinovská za statutární město Most
Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov
Miroslav Solar, místostarosta Postoloprty
Antonín Beneš, Celio a.s.
 
REDAKČNÍ RADA
JUDr. Hana Jeníčková - Most
Mgr. František Bína - Most
Ing. Aleš Soukup - Česká rafinérská
Ladislav Bába - Louny
Jiří Holý - Most